ဆံပင်ပုံသွင်းစက် EH-KA11 ၏ ဓါတ်ပုံများ

ဆံပင်ပုံသွင်းစက် EH-KA11

Model Number EH-KA11
Dimensions (HxWxD) 48 x 48 x 195mm (Main Body)
Weight 320 g (Main Body)