ဆံပင်ပုံသွင်းစက် EH-KA31 ၏ ဓါတ်ပုံများ

ဆံပင်ပုံသွင်းစက် EH-KA31

Model Number EH-KA31
Dimensions (HxWxD) 195 x 48 x 48 mm