ကြိုးမပါ စေးကပ်ခြင်းမရှိသော ရိုးရိုးမီးပူ NI-100DXWSG ၏ ဓါတ်ပုံများ

ကြိုးမပါ စေးကပ်ခြင်းမရှိသော ရိုးရိုးမီးပူ NI-100DXWSG

Power 1,000 W
Voltage 240 V
Weight 1.4 kg
Soleplate Non-Stick Coating
Button Slit Yes
Left & Right Hand Operation Cordless
Wide Heel Rest Power Base
Pilot Lamp Yes
Sheathed Heater Yes
Dimension (L x W x H) 260 x 129 x 204 mm
Colours White (NW)