လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုး SR-HB184 ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

လွ်ပ္စစ္ထမင္းေပါင္းအိုး SR-HB184

MODEL Model SR-HB184
DESIGN Capacity (cooked rice) 1-10 (cup)
OTHER FEATURES Dimensions (WxDxH) Approx. 27.9 × 34.8 × 23.2 cm
Weight Approx. 5.5 kg