LED LCD TV TH-65HX655K ၏ ဓါတ္ပံုမ်ား

LED LCD TV TH-65HX655K

Picture Quality Display Panel 4K ULTRA HD LED LCD
Bright Panel
Wide Viewing Angle Y
Screen Resolution 3,840 (အက်ယ္) x 2,160 (အျမင့္)
Panel Drive DLED
Picture Mode ထင္ရွားျပတ္သားမႈ / စံ / အားကစား / သုံးစြဲသူ/ ႐ုပ္ရွင္
Advanced Video Processor/Engine 4K အေရာင္ အင္ဂ်င္
Hexa Chroma Drive Hexa Chroma Drive
4K Upscaling Y
Ultra HD Premium*¹
Multi HDR Support*² HDR10
Dolby Vision IQ
Filmmaker Mode
HDR Brightness Enhancer
Dynamic HDR Effect
Local Dimming
Backlight Dimming Y
4K Pure Direct
isf Mode
Sound Quality Dolby Atmos
Surround Dolby Audio / DTS Truesurround
Speaker Output 20 W (10 W x 2)
Sound Mode စံ / သီခ်င္း / အားကစား / ႐ုပ္ရွင္
Smart Features Smart TV Android
Voice Guidance Y
Voice Personal Assistant Google Assistant
Works with Google Assistant*³
Works with Alexa*⁴
EPG Y
On Screen Display Menu Languages ထိုင္း/ဗီယက္နမ္/မေလး/အင္ဒိုနီးရွား/ဟီဘ႐ူး/ျမန္မာ/အဂၤလိပ္
Wireless LAN Built-in Y
TV Anytime*⁵
USB-HDD Recording*⁶
Panasonic TV Remote Apps
Swipe & Share
Internet Apps Y
Web Browser*⁷ Y
Hbb TV
Mirroring စက္တြင္းပါ Chromecast/ Cast Play
Home Network*⁸
Bluetooth*⁹ Y (BT5.0၊ 2 ခု အျပန္အလွန္၊ ႀကိဳတင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ အက္ပ္)အသံ/ဂိမ္းပတ္/နားၾကပ္
Bluetooth Audio Link*¹⁰ Y
Media Player Y
Support Format MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/VC1/HEVC/JPEG/BMP/PNG/MP3/WMA
Teletext Reception
Multi Window
Hotel Mode Y
Netflix Recommended TV
HDAVI Control
DDR / Flash Memory 2GB / 8GB
Energy Data Visible Screen Size (diagonal) 165 cm
Rated Power Consumption 200W
Standby Power Consumption <0.5 W
Power Supply AC 110 - 240 V, 50/60 Hz
Ambient Sensor (CATS)
Design Swivel Design
Switch Design
Slim Design
Borderless Design
Terminal Digital Tuner Reception DVB-T2 (MPEG1/2/4, H.264/H.265/HEVC)/DVB-T/DVB-C
Analogue Tuner PAL B/G/H၊ I၊ D/K- SECAM B/G, D/K
HDMI*¹¹ 3 (ေဘးဘက္)
HDMI (4K 60/50p with HDCP2.2) 3
Support Feature HDMI 2.0 - 3
USB 2 (2 ဖက္၊ USB 2.0 x 2)
Ethernet 1
Component Video Input shared with Composite 1 (ေဘးဘက္)
Composite Video Input
Digital Audio Output (Optical) 1 (ေဘးဘက္)
Analogue Audio Output
Headphone Output
General Included Accessory*¹² ဘလူးတုသ္ TV ရီမုဒ္
Dimensions (W x H x D) (w/o stand) 1,460 x 842 x 95 mm
Dimensions (W x H x D) (with stand)*¹³ 1,460 x 909 x 289 mm
Weight (w/o stand) 16.4 kg
Weight (with stand) 16.5 kg
VESA Compatible Y
Note *¹ Ultra HD PremiumTM လိုဂိုသည္ UHD Alliance, Inc. ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္ပါသည္။
*² အမ်ိဳးအစား အားလုံး- HDR ကို အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ TV ဖန္သားျပင္၏ အျမင့္ဆုံး အလင္းေတာက္ပႏိုင္စြမ္းကို တိုးမလာေစပါ။
Full HD ႏွင့္ HD ေမာ္ဒယ္မ်ား- 4K HDR မဟုတ္ေသာ လိုင္းကုိ HDMI မွတစ္ဆင့္ ေပးပုိ႔ႏုိင္စြမ္းသည္ ျပန္ဖြင့္ၾကည့္သည့္ စက္ေပၚတြင္ အျပည့္အဝ မူတည္ပါသည္။ 4K Blu-ray ဒစ္ခ္အမ်ားစုသည္ HDR ကုိ ျပန္ဖြင့္ျပႏုိင္ရန္ TV တြင္ HDCP2.2 ကုိ လုိအပ္ၿပီး ဤ TV ရွိ HDMI အဝင္ေပါက္သည္ HDCP1.4 ကုိသာ ပံ့ပုိးေပးသည္။ ထုိအတြက္ေၾကာင့္ HDR အေၾကာင္းအရာအားလံုးကုိ TV ေပၚတြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္မည္ဟု အာမခံႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။
*³ Google Assistant ကို ဘာသာစကားအခ်ိဳ႕ျဖင့္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳ၍ မရေသးပါ။ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ လိုသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္မႈသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ဘာသာစကားအလိုက္ ကြဲျပားမႈ ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္ လိုပါသည္။ Google သည္ Google LLC ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ျဖစ္ပါသည္။
*⁴ Amazon၊ Alexa ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ လိုဂိုအားလံုးသည္ Amazon.com, Inc. သို႔မဟုတ္ ၎၏ အဖြဲ႔ဝင္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
*⁵ ကြန္ရက္အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္သူဘက္မွ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳ၍ ရေကာင္းရမည္ မဟုတ္ပါ။
*⁶ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ အနည္းဆံုး 160 GB သိုေလွာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ USB ဟာ့ဒ္ဒ႐ိုက္ဗ္ သို႔မဟုတ္ ဖလက္ရွ္ဒ႐ိုက္ဗ္ကို လိုအပ္ပါသည္။
*⁷ ဝဘ္ဘေရာက္ဇာအေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို မွန္ကန္စြာ မျပသႏိုင္ပါ။ ဝဘ္ဘေရာက္ဇာျဖင့္ ၾကည့္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္ပါသည္-- ၾကည့္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ေမာ္ဒယ္အလိုက္ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္၊- ၾကည့္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ PC အတြက္ ၾကည့္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ မတူႏိုင္ပါ- ၾကည့္ႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ ရွိႏိုင္ပါသည္။
*⁸ သင္၏ Network Contents ဆာဗာ (DLNA ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ဆာဗာ စသည္ျဖင့္) က ပံ့ပုိးမေပးေသာ ဖိုင္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ဖြင့္၍မရပါ။
*⁹ HID (လူျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္ရေသာ ၾကားခံစနစ္ စက္ပ႐ိုဖိုင္) ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကီးဘုတ္မ်ားကို သံုးႏိုင္ပါသည္။ A2DP (အဆင့္ျမင့္ အသံျဖန႔္ခြဲမႈ ပ႐ိုဖိုင္) ႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ေအာ္ဒီယိုစက္မ်ားကို သံုးႏိုင္ပါသည္။ Bluetooth® ဟူသည့္ စကားလုံးအမွတ္အသားႏွင့္ လိုဂုိတို႔ကို Bluetooth SIG, Inc. ကပိုင္ဆိုင္ၿပီး Panasonic Corporation က ထိုအမွတ္အသားမ်ားကို သုံးစြဲမႈမွန္သမွ်သည္ လိုင္စင္ျဖင့္ သံုးစြဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
*¹⁰ ဘလူးတုသ္ စက္ကို TV ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္အခါ ဘလူးတုသ္မွထြက္ေသာ အသံသည္ ဖန္သားျပင္ေပၚရွိ ပံုမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္သားကိုက္ခ်င္မွကိုက္ပါမည္ (အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည္)။ ၎သည္ TV သို႔မဟုတ္ စက္ပစၥည္း၏ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ စက္ပစၥည္းအေပၚ မူတည္ၿပီး ၾကန္႔ၾကာခ်ိန္ ကြာျခားပါမည္။
*¹¹ HDMI ႏွင့္ HDMI High-Definition Multimedia Interface ဟူေသာ ေဝါဟာရမ်ားႏွင့္ HDMI လိုဂိုတို႔သည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ HDMI Licensing, LLC ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ မွတ္ပုံတင္ထားၿပီးသား ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
*¹² ဤေနရာတြင္ ဆက္စပ္ပစၥည္းအားလုံးကို ေဖာ္ျပမထားပါ။
*¹³ အႀကံျပဳထားေသာ ေအာက္ခံစင္ပံုစံႏွင့္ အတိုင္းအတာ။
*¹⁴ CTA-2072 ျဖင့္ စံသတ္မွတ္ထားသည့္ အေထာက္အကူ HSP (HDR ႐ုပ္ၿငိမ္ပံု ၾကားခံစနစ္)
*¹⁵ ဘာသာစကား 10 မ်ိဳး (အဂၤလိပ္/တ႐ုတ္ (႐ိုးရွင္း)/အာရပ္/ပါရွား/ျပင္သစ္/ထိုင္း/ဗီယက္နမ္/အင္ဒိုနီးရွား/ဟင္ဒီ/ျမန္မာ)
*¹⁶ HDR ကို ျပန္ဖြင့္ျပရန္ HDR အရင္းအျမစ္ (H.264 သို႔မဟုတ္ H.265(ST2084 သို႔မဟုတ္ HLG အမ်ိဳးအစား)) ကို လိုအပ္သည္။