• ရန္ကုန္

Panasonic Showroom & Service Center(ရန္ကုန္)

အမွတ္ ဂ်ီ (၁၅)၊ တာဝါ (ဒီ)၊ ပုလဲကြန္ဒို၊ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။

ဝန္ေဆာင္မႈ   ဖြင့္ခ်ိန္/ပိတ္ခ်ိန္   ဆက္သြယ္ရန္
ပစၥည္းျပင္ဆင္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ   Service Center   ဖုန္းနံပါတ္ : +95 -1- 860- 4657
    တနသၤာေန႔မွ စေနေန႔အထိ: မနက္ ၉နာရီ မွ ညေန ၅နာရီခြဲ    
         
    Showroom    
    တနသၤာေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔အထိ: မနက္ ၉နာရီ မွ ညေန ၅နာရီခြဲ (Service center  မွာ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းပိတ္သည္။)    

Showroom ႏွင့္ Service center မ်ားသည္ ကဆုန္၊ သီတင္းကၽြတ္၊ တန္ေဆာင္မုန္း၊ နတ္ေတာ္ လျပည့္ေနမ်ား၊ သၾကၤန္ပိတ္ရက္မ်ားနွင့္ ဓမၼစၾကာေန႔ မ်ားတြင္ ပိတ္ပါမည္။

မႏၱေလး

Service Center (မႏၱေလး) 
အမွတ္(ဃ+စ) အကြက္(၅၅၃)၊ ၈၃လမ္း၊ ၃၄ x ၃၅လမ္းၾကား၊ ေအာင္နန္းရိပ္သာအေရွ႕ရပ္ကြက္၊ ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္

 

ဝန္ေဆာင္မႈ   ဖြင့္ခ်ိန္/ပိတ္ခ်ိန္   ဆက္သြယ္ရန္
ပစၥည္းျပင္ဆင္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈ   Service Center   ဖုန္းနံပါတ္: +95-2-60488,
+95-2-69066
    တနသၤာေန႔မွ စေနေန႔အထိ: မနက္ ၉နာရီ မွ ညေန ၅နာရီခြဲ    
         
    Showroom    
    တနသၤာေန႔မွ တနဂၤေႏြေန႔အထိ: မနက္ ၉နာရီ မွ ညေန ၅နာရီခြဲ (Service center  မွာ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္းပိတ္သည္။)