Minder CO₂ door meer efficiëntie en samenhangende energieoplossingen

Over het algemeen neemt CO₂-uitstoot toe bij meer energieverbruik. Dus de meest logische en invloedrijke stap is het verminderen van energieverbruik en het verhogen van energie-efficiëntie tijdens het productieproces. Panasonic onderzoekt voortdurend de mogelijkheden voor verdere verbetering en vermindering van het energieverbruik in alle fabrieken - gebaseerd op hun verbruiksdata.

Energiebesparende productiemethoden

Panasonic heeft productiemethoden ontwikkeld met een minimaal energieverbuik. In Wuxi hebben automatisering en robots de productiviteit met 10 procent verhoogd met hetzelfde energieverbruik.

Gebruiken van
energiebeheersystemen

Panasonic breidt ook voortdurend het gebruik van energiebeheersystemen, zoals FEMS (Factory Energy Management System). in zijn fabrieken uit. Door kunstmatige intelligentie te gebruiken voor energiebeheer was Panasonic in staat het energieverbruik met 14% te verlagen in de meest recente zero-CO₂-fabriek in Wuxi, China.

Gebruiken van
moderne technologiën

Panasonic bespaart 330 ton CO₂ per jaar in zijn pilotfabrieken door inverters te gebruiken voor stofverzamelaars, pompen en uitlaatventilatoren. Nog eens 330 ton wordt bespaard door het installeren van inverse compressoren en vacuümpompen. Sinds 2019 heeft Panasonic met succes tl-buizen, halogeen-metaaldamplampen en downlight-lampen vervangen voor efficiëntere led-lampen op 13.725 locaties van Panasonic, inclusief de fabrieken.

Hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie

Om energie te leveren aan de brandstofcelfabrieken in Kusuta, Prefectuur Shiga, Japan, gebruikt Panasonic een combinatie van fotovoltaïsche panelen, accu-opslag en waterstofbrandstofcellen om een flexibel energiesysteem met meerdere fasen te creëren.

Om CO₂-uitstoot te verminderen tijdens het productieproces, speelt het gebruik van hernieuwbare energie een centrale rol. Daarom bevordert Panasonic de inkoop en gebruik van elektriciteit dat is gewonnen uit hernieuwbare bronnen - ‘groene elektriciteit’ (bijv. wind-, zon- en waterkracht). Dit is geïmplementeerd in verschillende fabrieken wereldwijd en wordt nu verder zoveel mogelijk uitgerold.

Als aanvulling op de winning van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, implementeert Panasonic de generatie van hernieuwbare energie op locatie en zal ze dit verder versnellen, bijv. het gebruiken van fotovoltaïsche systemen met betrekking tot fabrieken met nul CO₂-uitstoot.

Energieopslag voor het in evenwicht brengen van de volatiliteit

Waar haalt een fabriek haar energie vandaan als het donker is en er geen FV-energie wordt gegenereerd? Dit is waar twee belangrijke aanvullende technologieën aan bod komen: brandstofcel- en accu-opslag. Als een van 's werelds grootste producenten van lithium-ion-batterijen en energieopslagsystemen onderzoekt Panasonic in de pilotfabrieken hoe groene elektriciteit kan worden opgewekt, ongeacht het weer, en efficiënt kan worden opgeslagen. Accu's zijn geschikt voor opslag op korte- en middellange termijn voor groene elektriciteit.

Brandstofcellen en groene waterstof zijn een geschikte toevoeging. Hierdoor kan milieuvriendelijke en uitstootvrije energie worden gecreëerd met brandstofcellen door middel van een elektrolyseproces. De enige uitstoot of bijproduct dat bij een dergelijk proces vrijkomt zijn zuurstof en water. Panasonic heeft brandstofcellen ontwikkeld die werken met dergelijke zuivere, groene waterstof.

Om innovatieve manieren te ontwikkelen zodat fabrieken meer energie creëren dan ze gebruiken, creëerde Panasonic een modelfabriek in Japan bij het hoofdkantoor voor huishoudelijke apparatuur (incl. CE en air con). Het gebruik van waterstof om de fabriek van stroom te voorzien en dan met name de vloot (vorkheftrucks, enz.) op locatie is een van de grootste testaspecten in deze fabriek. Lees hier verder voor meer informatie over het gebruiken van waterstof als energiebron in Panasonics Kusatsu RE100-fabriek.

 

Energieopslag voor het in evenwicht brengen van de volatiliteit

Waterstofboerderij op de Panasonic fabriekslocatie in Kusatsu, Prefectuur Shiga, Japan.

Aan duurzame productie gerelateerde onderwerpen

Het vermijden van vervuilende stoffen tijdens het productieproces

Met het streven naar het beschermen van het milieu en de klanten heeft Panasonic een eigen beheersysteem voor chemische stoffen in producten ontwikkeld en geïmplementeerd, waarbij chemische stoffen in de wereldwijde leveringsketen, productie en gebruik van producten wordt beheerd.

Efficiënt gebruik van waardevolle materialen

Panasonics doel is een circulaire economie die zo weinig mogelijk nieuwe ruwe materialen gebruikt en zoveel mogelijk herstelt uit producten die aan het einde van de levensduur zijn. Uiteindelijk wil het bedrijf het afval uit de productie volledig terugbrengen tot nul.
 

 

Contact voor vragen over samenwerking

Panasonic Europe B.V
Corporate Communications