De Panasonic Milieuvisie 2050

De Panasonic Milieuvisie 2050

Op 5 juni 2017 – Wereldmilieudag – presenteerde Panasonic zijn nieuwe Milieuvisie voor 2050.

Al sinds de oprichting in 1918 houdt Panasonic zich bezig met bedrijfsactiviteiten die passen in de bedrijfsfilosofie die het verbeteren van individuele levens en de maatschappij in zijn geheel nastreeft. Bescherming van het milieu en duurzaamheid hebben altijd centraal gestaan in de activiteiten van de groep.

Panasonic focust momenteel op vier bedrijfssectoren: consumentenelektronica, wonen, automotive en B2B, geheel volgens de merkslogan ‘A better life, a better world.’ In onze ogen moeten wij, op weg naar die ‘betere wereld’, diverse sociale uitdagingen op het gebied van milieu, energie en veiligheid aanpakken, en dragen we met het oplossen daarvan bij aan de realisatie van een duurzame maatschappij.

Focus op innovatie voor groene energie

Focus op innovatie voor groene energie

Wij hebben ons als bedrijf voortdurend beziggehouden met de verwezenlijking van onze Groene Plan 2018-doelen. Nu milieu- en energiekwesties op globaal niveau alsmaar belangrijker worden, bezinnen we ons erop wat wij als bedrijf kunnen bijdragen in de komende eeuw.

Voor de komende 50 jaar ligt de focus vooral op schone energie. Reden hiervoor is dat we graag helpen ‘een beter leven’ en ‘een duurzame maatschappij’ te verwerkelijken door de technologische kennis uit al onze bedrijfssectoren ten volste te benutten. Tegen deze achtergrond hebben we nu de Panasonic Milieuvisie 2050 geformuleerd, een langetermijnvisie voor duurzaam milieubeheer.

 

Door Panasonic opgewekte energie zal de hoeveelheid gebruikte energie gaan overschrijden

Door Panasonic opgewekte energie zal de hoeveelheid gebruikte energie gaan overschrijden

In het algemeen stellen we ons bij Panasonic tot doel meer energie op te wekken en efficiënter te gebruiken dan we op enig moment aan energie verbruiken. Met energie'verbruik’ bedoelen we in deze context zowel de energie die wij in onze bedrijfssectoren (in productieprocessen) verbruiken als de energie die Panasonic-apparaten gedurende hun levensduur verbruiken. Opgewekte of geproduceerde energie slaat op zogenoemde schone energie, energie die vrijkomt of wordt geproduceerd door producten en diensten van Panasonic, zoals fotovoltaïsche (zonne-energie) systemen, oplaadbare accu's en energie-oplossingen.

Op dit moment bedraagt de hoeveelheid ‘geproduceerde’ energie in verhouding tot de hoeveelheid door Panasonic verbruikte energie slechts 10 procent. Om de energieconsumptie te verminderen werken we aan de optimalisatie van de energieprestaties van onze producten en aan het innoveren van onze productieprocessen. Onze productie van energie breiden we uit, evenals onze bedrijvigheid met betrekking tot (energie)opslag; bovendien dragen we bij aan sociale systemen (bijvoorbeeld rond waterstof), waarmee we de hoeveelheid schone energie die geproduceerd wordt vergroten.

Maar dat is nog niet alles. Bij Panasonic hebben we ons bedrijf altijd al gezien als een bijdrager aan de voorspoed van de maatschappij in zijn geheel. Als enerzijds een deel van de maatschappij en anderzijds een belangrijk producent richten we ons op twee belangrijke gebieden om onze Milieuvisie 2050 op toe te passen.

Panasonic creëert een veilige en zekere maatschappij met schone energie

Bij Panasonic zijn we volop bezig met het ontwerpen van eco-bewuste, intelligente leefomgevingen en infrastructuren waar energie wordt geproduceerd met behulp van elektriciteit en/of waterstof. Zulke leefomgevingen kunnen niet alleen hun eigen energie maken, maar daar geproduceerde energie kan ook worden getransporteerd. En ‘leefomgevingen’ slaat niet alleen op privé-woningen, maar op alle soorten ruimte die gebruikt worden voor werk, studie en vrije tijd. Kortom, ieder soort gebouw dat je maar kunt bedenken als het gaat om het verbeteren van de sociale omgeving.

Laten we bijvoorbeeld eens naar energieproductie kijken. Wij ontwikkelen brandstofcel-technologieën die next-gen zonnecellen gebruiken en uit schone energie gewonnen waterstof als energiebron. Wat energie-opslag betreft, werkt Panasonic aan technologie gerelateerd aan de opslag en/of levering van waterstof en oplaadbare accu's. Hierdoor zullen we de mogelijkheden kunnen vergroten voor het gebruik van schone energie in de maatschappij.

 

Tegelijkertijd werken we ook de ontwikkeling van milieutechnologieën voor eco-bewust en intelligent reizen en transport. Terwijl de technologie van oplaadbare accu-systemen in elektrische voertuigen verder wordt ontwikkeld, leveren wij een bijdrage aan de overstap van fossiele brandstoffen naar schone energie. En voor een veilige, mobiele maatschappij ondersteunen wij de verdere ontwikkeling van autonoom rijden met gebruik van IoT-technologie. Dit is hoe wij next-gen oplossingen voor logistiek en transport willen toepassen met de bedoeling bij te dragen aan de afname van verkeersopstoppingen en vervuiling.

 

Panasonic stimuleert bedrijven die zich op een duurzame maatschappij toeleggen

Deel van onze inspanningen om effectief gebruik van grondstoffen te stimuleren, is de focus van Panasonic op duurzaam grondstoffengebruik door hergebruik van onderdelen en het recyclen van materialen en producten.

In de zoektocht naar fabrieken zonder CO2-uitstoot bijvoorbeeld, beoogt het bedrijf de overstap van gewone naar led-verlichting tegen het einde van 2019 in alle fabrieken gerealiseerd te hebben. Tegelijkertijd wordt het gebruik van geavanceerde energiebeheersystemen als FEMS (Factory Energy Management System) en intelligent produceren uitgebreid. Bovendien hopen we fotovoltaïsche of zonne-energiesystemen op alle relevante bedrijfslocaties tegen 2020 volledig geïnstalleerd te hebben.