Selecteer kleur
Verkoopadviesprijs: Panasonic Online Price: Kopen Kopen bij Panasonic Verkooppunten Out of Stock at Panasonic Online

Algemene actievoorwaarden winacties Panasonic Nederland

Algemene actievoorwaarden winacties Panasonic Nederland

1. Deze actievoorwaarden (hierna: "actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Panasonic Netherlands gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, aan het adres Europalaan 28E (hierna: “Panasonic”) georganiseerde promotionele actie (hierna: "actie").


2. Deelname vindt plaats wanneer je op de social media post van de actie van Panasonic Nederland hebt gereageerd. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen met een leeftijd van 18 jaar of ouder. Medewerkers van Panasonic en hun naaste familieleden zijn uitgesloten van deelname.

3. Door deel te nemen aan de actie stemt de deelnemer in met deze actievoorwaarden.

4. Om deel te nemen, moeten deelnemers bepaalde persoonsgegevens naar Panasonic sturen om de winnaars te bepalen. De persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt voor de uitvoering van de actie en worden niet doorgegeven aan derden, tenzij de deelnemer uitdrukkelijk anders heeft bevestigd. Na afloop van de actie, worden de gegevens die voor dit doel zijn opgeslagen, verwijderd.

5. De inhoud, eventuele specifieke voorwaarden en de looptijd van de actie en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) worden altijd vermeld in de social media post van de actie.

6. Bezwaar tegen de uitslag van de wedstrijd is uitgesloten. Panasonic behoudt zich het recht voor om de actie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Dit geldt in het bijzonder als een correct proces om technische of andere redenen niet kan worden gegarandeerd.

7. Panasonic geeft 1 x een LUMIX G cameratas t.w.v. €169 weg onder alle deelnemers. Het in het kader van deze actie aangeboden geschenk is niet inwisselbaar in geld, krediet of alternatieve producten en is niet overdraagbaar. In geval van onvoorziene omstandigheden is Panasonic gerechtigd om een alternatief geschenk aan te bieden.

8. De winnaar ontvangt binnen 7 werkdagen na beëindiging een persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld. De winnaar moet binnen 7 dagen na het verzenden van de winnende melding het postadres opgeven waarnaar de prijs moet worden verzonden. Bevestiging kan worden verzonden in een antwoord per e-mail of schriftelijk naar Panasonic Nederland. Na ontvangst van de bevestiging wordt de prijs binnen 14 werkdagen naar de winnaar(s) gestuurd. Als de winnaar niet bereikt kan worden of zich niet meldt binnen 7 dagen na de bekendmaking, verliest de winnaar het recht op de prijs en wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.

9. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

10. Panasonic behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden en eventuele andere toepasselijke voorwaarden aan te passen. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Panasonic gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

11. De schending van deze actievoorwaarden kan resulteren in een ongeldig verklaarde inzending en/of een diskwalificatie van de deelnemer. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Panasonic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer van de deelname uit te sluiten.

12. Panasonic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, verlies, letsel of teleurstelling die een deelnemer oploopt als gevolg van deelname aan of uitslag van de wedstrijd, het gebruik van het geschenk of de wijziging, schorsing of beëindiging van de wedstrijd.

13. De actie is niet geldig in combinatie met andere bestaande acties.

14. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing

Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

1. Panasonic verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescerming (AVG) , gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, aan het adres Europalaan 28E.

2. Het soort verzamelde gegevens: voor- en achternaam, e-mailadres en adres.

3. Doel van het verzamelen van gegevens: De gegevens worden uitsluitend verzameld, verwerkt en opgeslagen met het oog op het bepalen van de winnaars en het verzenden van de prijzen van de wedstrijd.

4. Nadat de prijzen zijn verzonden, worden alle gegevens verwijderd.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor vragen en/of opmerkingen over deze Panasonic actie kun je contact opnemen met ons Customer Callcenter. Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur op +31 (0)73 – 640 28 02. Per e-mail bereikbaar via callcenter.nl@eu.panasonic.com