Redusere CO2-utslipp

Panasonic reduserer CO2-utslipp med ulike tiltak,
inkludert produkter, produksjonsaktiviteter, logistikk og på kontorer.

Global oppvarming er nå et viktig problem som vi mennesker står ovenfor. Panasonic jobber med å redusere CO2, som er sagt å være årsaken bak global oppvarming, gjennom begge aspektene "produkter" og "under produksjon". Fordi elektriske produkter forbruker mer energi under bruk enn under produksjon, jobber Panasonic spesielt for omfattende reduksjon av CO2-utslipp med de fire begrepene: "spare energi", "skape energi", "lagre energi" og "vedlikeholde energi".

Ett typisk eksempel på slik utvikling av energisparende produkter er ECONAVI, som er en funksjon som bruker sensorteknologier til å identifisere sløst strømforbruk og automatisk sparer strøm. Energiskapende produkter inkluderer fotoelektriske strømgenereringssystemer og kraftvarmeverk med drivstoffceller i hjemmet, og energilagrende produkter er de som litium-ion-batterier. Som energivedlikeholdene produkter, har vi utviklet og markedsført Energy Creation-Storage Linked System, som muliggjør smart bruk av strøm ved å linke en fotoelektrisk strømgenerator med laringsbatterier, og Smart HEMS (Home Energy Management System).

Når det gjelder aktiviteter "under produksjon", er vi engasjerte i GF-aktiviteter (Green Factory) som tar sikte på å redusere vår miljømessige innvirkning til så nært null som mulig i alle Panasonics fabrikker over hele verden. Som en del av disse aktivitetene, har vi introdusert strømstyringssystemer i omtrent 300 fabrikker over hele kloden, og reduserer strømforbruk gjennom visualisering av strømforbruksforhold og resultater fra reduksjonstiltak.

I tillegg til disse tiltakene, fremmer vi også sterkt CO2-reduksjon gjennom diverse aktiviteter i logistikk og på kontorer, sammen med våre partnere.

Vi vil redusere CO2-utslipp gjennom produksjonsaktiviteter og produkter/tjenester.

Resirkuleringsressurser

Panasonic bidrar til et bærekraftig samfunn gjennom resirkuleringsorientert produksjon
for å bevare begrensede ressurser for fremtiden.

Med rask økonomisk vekst på fremgang i verden, får saker knyttet til ressurser stadig mer sosial oppmerksomhet og bekymringer. Funn av nye ressurser og materialer påvirker ikke bare vårt globale miljø, men kan også forårsake tømming av mineralressurser og en brå økning i materialpriser.

Med ansvarene som et produksjonsselskap, arbeider vi med ulike initiativer for å redusere mengde nye materialer som brukes så mye som mulig. Ett slikt initiativ er å bruke resirkulerte ressurser basert på begrepet om "produkt til produkt". Vi tar ut plast fra produkter som fjernsyn, kjøleskap, klimaanlegg og vaskemaskiner/tørketromler på slutten av deres levetid, og resirkulerer dem til materialer som skal brukes i ulike husholdningsapparater. Resirkulerte metaller brukes også som husmaterialer.

I tillegg til disse aktivitetene, tar vi sikte på null avfallsutslipp ved å redusere siste avhending til et absolutt minimum. For eksempel, i Singapore, ble send brukt som kjernen i produksjon av kassekomponenter for kompressorer brukt i kjøleskap tradisjonelt kastet ved å sende sanden på søppelfyllinger. Nå blir sanden heller behandlet og sorteres for gjenbruk som kjernesand i produksjonsprosessen, eller gjenbruk som konstruksjonsmaterialer av eksterne selskaper. Dette har ført til en betydelig reduksjon av mengde avfall og inntektsgenererende avfall, kostnader for innkjøp av materialer og kostnader for avhending av sand.

Vi vil bidra med realisering av bedre levestandarder og et bærekraftig samfunn gjennom fortsatt forfremmelse av resirkulertorientert produksjon.

Vi vil jobbe med effektiv bruk av ressurser ved å ta sikte på resirkulertorientert produksjon.

Forsiktig bruk av begrensede vannressurser

Panasonic arbeider med å utvikle vannsparende produkter
samt bevaring av vannressurser i produksjonsaktiviteter

Nittiåtte prosent av vannet på jorden er sjøvann. Av de resterende 2 % ferskvann, og ekskludert isbreer og andre utilgjengelige vannkilder, er mengde vann som er tilgjengelig i innsjøer, elver og grunnvann kun under 0,01 %. I følge Global Risk Report utgitt av World Economic Forum januar 2015, var vannkrisen den viktigste risikoen med høyest global innvirkning.

Med dette som bakgrunn, for å kunne sikre vann for husholdninger, industri og jordbruk som er nødvendig for å danne og opprettholde et rikt levemiljø, tar Panasonic tiltak for å bevare vannressurser både i selve produktene og i produksjonsaktiviteter. Ved grundig analyse av vannbruk gjennom våre produkter, har vi utviklet funksjoner som muliggjør en betydelig mengde vannbevaring ved å bruke vann til et maksimalt nivå gjennom forbedring av vannstrømkontroll og syklisk bruk. Slike produkter inkluderer vaskemaskiner/tørketromler, oppvaskmaskiner, toaletter med varmtvann og ovner med rengjøringsfunksjon.

I våre produksjonsprosesser arbeider vi med å redusere miljøinnvirkningen ved å bruke mindre nytt vann og slippe ut mindre avløpsvann, ved å gjenvinne og resirkulere avløpsvann. Som et eksempel, gjenbruker Nishikinohama-fabrikken til Panasonic Corporation Eco Solutions Company som produserer solpaneler, avløpsvannet ved å lage rent vann ved å filtrere urenhetene i avløpsvannet med en annen vannrenser.  

Vi vil bevare vannressurser gjennom effektiv bruk av vann og forebygging av forurensning.

Redusere innvirkningen av kjemiske stoffer

Panasonic kontroller kjemiske stoffer gjennom leveringskjeden
for å beskytte kunder og miljøet.

Brukt i husholdningsapparater og andre husholdningsprodukter, støtter kjemiske stoffer våre velstående og praktiske levestiler på mange måter. Samtidig, fordi noen kjemiske stoffer har en negativ innvirkning på mennesker og miljøet, er det derimot viktig å kontrollere kjemiske stoffer fra produktutviklingen og produksjonstrinnene, med hensyn til innvirkningene på menneskers helse og på miljøet under bruk av kunden samt etter deponering.

Basert på denne anerkjennelse, overholder Panasonic relevante lover og bestemmelser for hvert land og tar del i forretningsaktiviteter som er på linje med deres grunnleggende policy om å redusere innvirkningen av kjemiske stoffer gjennom produktets hele levetid - fra innkjøp av materialer til produksjon, bruk av kunden og deponering.

Panasonic jobber med å identifisere kjemiske stoffer i produkter. Ved å evaluere innvirkningen på mennesker og miljøet, og ved å frivillig avslutte bruk av kjemiske stoffer hvis de utgjør en mulig risiko, tar Panasonic sikte på å levere trygge og sikre produkter.

I tillegg, for å forhindre forurensning av luft, vann og jord i lokalområdet til fabrikkene sine, samt forhindre negativ innvirkning på beboere i nærområdet, jobber Panasonic med å redusere mengde kjemiske stoffer som ble brukt på fabrikkene ved å forbedre produksjonsmetodene.

Vi vil redusere innvirkningen av kjemiske stoffer på menneskers helse og på miljøet.

Bevare biologisk mangfold

Panasonic jobber med å bevare biologisk mangfold i tre hovedområder:
Produkter, innkjøp og bruk av land.

Våre sosiale aktiviteter er grunnlagt på naturlige ressurser (økosystem), inkludert jord, luft, vann, planter og dyr. Naturen er laget med en ømfintlig balanse av liv, og det er viktig å bevare biologisk mangfold slik at vi kan videreføre disse velsignelsene til neste generasjon.

Panasonic tok på seg å riktig forstå innvirkningen deres forretningsaktiviteter hadde på biologisk mangfold samt bidrag til bevaring. Panasonic fremmer spesielt initiativer i følgende tre hovedområder: (1) Produkter: Øke produkter som bidrar til bevaring av biologisk mangfold; (2) Innkjøp: Fremme grønne innkjøp for tre mot bærekraftig bruk av skogressurser; og (3) Bruk av land: Bruk av grønne områder ved forretningsavdelinger for å bidra til bevaring av biologisk mangfold.

I området til produkter, har et systemet for objektiv vurdering av bidraget for biologisk mangfold av produkter sammen satt opp med en internasjonal NGO, og brukes i produktproduksjon hos Panasonic.

Elementer som er knyttet til biologisk mangfold er også lagt til vår Green Product-tildelingskriterium, og vi vurderer frivillig forholdet mellom materialer, funksjoner og biologisk mangfold.

For innkjøp, tok Panasonic råd fra World Wide Fund for Nature (WWF) i Japan, laget Panasonic Group Green Procurement Guidelines for Wood, og fremmer materialinnkjøp med hensyn til biologisk mangfold.

For bruk av land, ble det biologiske mangfoldet til grønne områder ved Panasonics forretningsområder vurderes for å utvikle mekanismer som ikke bare bevarer mengde lokale planter og dyr, men gir lokalt dyreliv plass til å leve og fostre.

Panasonic vil fortsette å samarbeide med lokale myndigheter, miljømessige NPO-er og spesialorganisasjoner for å bevare biologisk mangfold.

For detaljer, se Miljømessige aktiviteter:

Vi vil vurdere og bevare biologisk mangfold.