CSR-policy/styring, risikostyring

Vår uendrede ledelsesfilosofi og bærekraft

Vårt mål hos Panasonic er å bidra til videreutvikling av verdenskulturen ved å arbeide mot å forbedre samfunnet gjennom produktene vi produserer og selger. Panasonics grunnleggende ledelsesmål uttrykker tydelig formålet med våre forretningsaktiviteter i tillegg til formålet med vår eksistens.

Siden etableringen av selskapet i 1918 har denne ledelsesfilosofien dannet grunnlaget for alle våre forretningsaktiviteter. Som sentralt element i denne filosofien, har vi det grunnleggende konseptet at selskapet er en offentlig enhet i samfunnet. All forvaltning av ressursene i et selskap, herunder mennesker, penger og varer, kommer alle fra samfunnet.

Mens selskapet driver forretningsvirksomhet ved hjelp av ressurser betrodd oss av samfunnet, utvikles det også sammen med samfunnet,. Der for må selskapets virksomhet være transparente, rimelige og rettferdige.

Hele Panasonic-konsernet sikrer at vår ledelse og forretningsaktiviteter er hensiktsmessige for en offentlig enhet i samfunnet, og vi vil fortsette å bruke denne ledelsesfilosofien gjennom produksjon som vår primære forretningsvirksomhet. Dette er også selve essensen av Panasonic-konsernets bærekraft. Ettersom vi står på historiske vendepunkter på mange områder i dagens samfunn, økonomi og det globale miljøet, vil Panasonic-konsernet fortsette å fremme bærekraftig ledelse globalt og bidra til fremtidens samfunn og verden ved å foreslå morgendagens livsstiler.

Japansk kalligrafi av Panasonics grunnleggende administrasjonsmål

My Management Philosophy (Min ledelsesfilosofi, utgitt i juni 1978)

Foto av Panasonics grunnlegger, Konosuke Matsushita

"Det er mye diskusjon i dag om samfunnsansvar, men selv om betydningen av konseptet kan være omfattende avhengig av sosiale forhold på et bestemt tidspunkt, bør det grunnleggende samfunnsansvaret til et konsern, i alle tidsepoker, være å forbedre samfunnet gjennom sine forretningsaktiviteter. Det er svært viktig å håndtere alle forretningsaktiviteter basert på denne følelsen av målet. "

Konosuke Matsushita,
grunnlegger av Panasonic Corporation

Panasonics etniske retningslinjer ble skrevet i 1992 som en spesifikk veiledning til utøvelse av firmaets styringsfilosofi. (Senere endret og oppdatert. 2014-utgaven er gjeldende standard.)

Panasonic skrev sin policy om bærekraftighet i 2013 som en skriftlig oppføring av dens tiltak for å bidra til dagens samfunn og oppfylle sitt bedriftssosiale ansvar (CSR).