Heve kvalitetsnivåer og sikre produktsikkerhet

Panasonic gir produktsikkerhet all oppmerksomhet,
og lager produkter som virkelig er til nytte for kunden.

Her hos Panasonic, er vi svært opptatt av produktkvalitet og streber etter å lage trygge, pålitelige produkter som kunder fra hele verden kan bruke, uansett situasjon.

Derfor står det i Panasonics kvalitetspolicy at firmaet vil "virkelig vil være til nytte for kunder ved å levere produkter og tjenester som kontinuerlig møter og tilfredsstiller kunders og samfunnets behov." Panasonic sikrer også, gjennom en egen, grunnleggende policy om produktsikkerhet, at idealene om kvalitetssikring og produktsikkerhet er nøye oppholdt gjennom hele Panasonic-gruppen.

For å bruke disse policyene, har hvert firma implementert systemer for å utføre sine forretninger med uavhengig ansvar og selv-regulering under tilsyn av Chief Quality Officer (CQO). I tillegg til dette holder Panasonic periodevis "kvalitetsstrategimøter" og "kvalitetslederes møter". Disse møtene både forbedrer samarbeid innen gruppen og fremmer arbeid av kvalitetsforbedringer.

For å implementere produksjon med fokus på produktsikkerhet, reorganiserte Panasonic sin globale generelle produktsikkerhetskomité i 2012 og etablerte en arbeidsgruppe for sikkerhetsteknologi og en arbeidsgruppe for sikkerhetsstandard under samme paraply. Ved hjelp av disse arbeidsgruppene, har firmaet laget godt etablerte sikkerhetsteknologier og utviklet innebygde produktsikkerhetstandarder som gir et bedre, mer konsekvent system. På grunn av økt behov for sikkerhetsfunksjoner i biler, roboter og andre produkter, forfremmer Panasonic opptak av sikkerhetsstandardsertifikater gjennom partnerskap i konsernet for å sikre sikkerheten i disse produktkategoriene.

Hvis en produktrelatert ulykke mot formodning skulle skje, bekrefter Panasonic straks faktaene som er knyttet til ulykken, analyserer årsakene og utfører tester. Hvis firmaet mener en produktrelatert ulykke er alvorlig, blir detaljene straks og nøyaktig rapportert til firmaets ledelse og relevante offentlige organer. I mellomtiden vil Panasonic-gruppen fungere som én for å ta alle nødvendige tiltak for å sikre kundenes sikkerhet.

Les mer:

Kunderelasjoner

Vi gir våre kunder tillitt, pålitelighet og tilfredsstillelse basert på vår filosofi om "ekte service".

Panasonics filosofi om ledelse har vært å bidra til samfunnet gjennom deres produkter og tjenester mens kunden alltid kommer først. Basert på denne filosofien, gjør firmaet sitt beste for å forbedre kundetilfredshet (CS - Customer Satisfaction) og tilbyr produkter, løsninger og tjenester som beriker livene til mennesker over hele verden.

Ved levering av reparasjoner og kundeservicestøtte gjennom dens globale servicenettverk, er Panasonics mål oppriktighet, nøyaktighet og hastighet, og jobber med ydmykhet og verdsettelse. Dette har sitt grunnlag i prinsippet om "ekte service" som firmaets grunnlegger har etablert gjennom sine ord. Firmaets fundamentale stilling er derfor å gi kunder pålitelighet, fredsro og tilfredshet.

Panasonic har også etablert et sett med grunnleggende regler for svar til kunder (i overholdelse med ISO 10002) for riktig svar på spørsmål og klager fra kunder over hele verden. Vi har implementert ISO-ettergivende administrasjonssystemer basert på grunnleggende regler for svar til kunder og har skreddersydd det etter lovverket i hvert land eller område.

CS-aktiviteter overses av Panasonics administrerende direktør, og implementeres i samarbeid mellom hovedkontoret og andre datterselskaper. CS-avdelingene til Panasonics salgsselskaper rundt om i verden samler inn lokal informasjon angående tjenester og kvalitet, samt kundeforespørsler, osv. Denne informasjonen brukes til å sikre kvaliteten og sikkerheten til produkter, og til å støtte utvikling av produkter som møter kunders behov på hvert marked.

CS-ansatte i Japan deler kunnskapen og erfaringen som de har samlet inn for å kunne gi bedre kundeservice.

Panasonic bruker en rekke ulike metoder for å analysere Voice of Customer (VOC), og bruker resultatene av analysene – gjennom koordinasjon mellom produktplanlegging, design, ingeniørarbeid og kvalitetsavdelinger på ene siden, og markedsførings- og salgsavdelinger på andre siden – for å forbedre produktutvikling, funksjonalitet, kvalitet, instruksjonsveiledninger, katalogoppdateringer og markedsføringsaktiviteter.

Panasonic regner sine VOC-aktiviteter til å være praktiske implementeringer av dens administrasjonsfilosofi for å forbedre kundetilfredshet. Firmaet oppmuntrer alle ansatte til å engasjere seg med stemmene til firmaets kunder i alt arbeid de gjør.

Les mer:

 

Informasjonssikkerhet og beskyttelse av personlig informasjon

Vi fokuserer på informasjonssikkerhetstiltak for å forhindre skade på våre kunder, forretningspartnere og andre.

Panasonic er svært informert om hvor viktig det er å beskytte personlig informasjon og annen informasjon som de har fått av kundene sine. Firmaet laget et system for administrasjon av informasjonssikkerhet og tiltak for å behandle informasjon på en riktig måte gjennom hele gruppen via etablering og bruk av globale regler og bestemmelser.

Panasonic jobber med å heve kunnskaps- og bevissthetsnivåer for alle ansatte og gjennom opplæring gjøre det mulig for dem å håndtere informasjon på en riktig måte. Dette inkluderer opplæring for nye typer risikoer for alle gruppeansatte, for ansatte i henhold til deres stilling i organisasjonen, og for de som håndterer personlig informasjon og annen informasjon gitt til Panasonic.

Med tanke på forventet vekst av deres IoT-forretning, tar Panasonic initiativer i sitt ansvar ovenfor samfunnet når det gjelder håndtering av data på en måte som beskytter personvernet, med tanke på mulig økt håndtering av personlige data, som 'lifelogs'.

Les mer:

 

Ansvarlig offentlig omtale og annonsering

Økning av verdien til Panasonic-merket
med ekspansjon av rimelige og nøyaktige bedriftskommunikasjoner.

Over de siste årene, har det vært en rekke bedriftsrelaterte skandaler globalt sett, og øynene til samfunnet har vært vendt mot bedrifter med et stadig mer alvorlig blikk. Samfunnet har begynt å sette store spørsmålstegn ved bedrifts styrelse, sosiale ansvar, holdninger og hele måten bedrifter håndteres på. Som følge av dette har bedriftens kommunikasjon vært stadig viktigere.

Panasonics etniske retningslinjer utgjør følgende policyer for vår grunnleggende kommunikasjon som et konsern.

(1) Kommunikasjoner
Gjennom vår bedriftskommunikasjon, som består av offentlige relasjoner og annonseringsaktiviteter, vil vi gi rimelig og nøyaktig informasjon om våre grunnleggende forretningspolicyer, samt om våre produkter, tjenester og teknologier, med sikte på å bedre informere kunder og andre aksjeeiere, og dermed forbedre verdien til merkene våre. Samtidig vil vi fortsette å lytte til og observere offentligheten, for å lære fra dem og gjenspeile deres meninger i våre forretnings-, markedsførings- og vareaktiviteter.

(2) Rimelig innhold og uttrykk
Vi vil ikke gjøre representasjoner som er bedragerske, villedende, falske eller urimelige. Vår annonser skal ikke være fornærmende eller politisk eller religiøs.

(3) Kreativitet og innovasjon
Vi tar sikte på å utvikle og demonstrere både vår kreativitet og innovasjon i bedriftens kommunikasjonsaktiviteter og inntrykk på kunder slik at de kan stole på våre merker.

Les mer:

Rimelig driftspraksis

I overholdelse med loven og vår egen bedriftsfilosofi,
streber vi etter å forbedre sosiale normer, én etter én, for å fremme rimelig forretningspraksis.

Da forretningsaktivitet ekspanderer globalt, skjer noen upassenheter, på grunn av ikke bare tilsiktet uærlighet og kriminelle handlinger, men også på grunn av manglende bevissthet og forståelse. Her hos Panasonic tror vi at overholdelse med lover, bestemmelser og vår egen bedriftsfilosofi i alle våre forretningsaktiviteter er grunnlaget til bedriften vår. Vi streber etter å oppnå grundig overholdelse av disse reglene, med sikte på å fremme rimelig driftspraksis i alle land og regioner i verden, og for å realisere et bærekraftig samfunn. Dette er "Panasonics etniske retningslinjer", som bruker kravene i OECD-retningslinjene (Organisasjon for Economic Co-operation and Development) for multinasjonale konsern og andre normer.

I vår overholdelse av våre egne etniske retningslinjer, har vi et globalt nettverk med juridiske avdelinger, direktører og administrerende direktører med ansvar for å sikre overholdelse av de etniske retningslinjene, samt ledere som er ansvarlige for eksportkontroll og andre personer som er ansvarlige for å overvåke diverse andre funksjoner i våre bedrifter, forretningsavdelinger og regionale hovedkontor utenfor Japan.

Hvert år dedikerer vi september til å være "overholdelsesmåned", merket med tiltak for å styrke vår bevissthet om behovet for å følge etniske og lovmessige krav. I løpet av denne måneden holder vi en "undersøkelse om overholdelse" for å sjekke hvor mange av våre ansatte rundt omkring i verden er bevisst på overholdelsen. Vi utfører også en årlig kontroll på statusen til overholdelse og utøvelse av "Panasonics etniske retningslinjer" i alle våre forretningssteder rundt omkring i verden.

For å forhindre upassenheter og oppnå raske løsninger, har vi etablert telefonnumre for varslere i våre innenlandske og utenlandske forretningssteder, og for våre forretningspartnere.

Gjennom disse tiltakene vil vi få en bedre forståelse av problemene, og deretter ta initiativer for å gjøre forbedringer på forretningsstedets nivå. Vi vil også samle disse løsningene på en forenlig, omfattende måte på gruppehovedkontorets nivå, og deretter gjenspeile dem i bedriftsvidstrakte tiltak basert på sosiale betingelser. For øyeblikket prioriterer vi "forebygging av karteller" og "forhindring av bestikkelser av offentlig ansatte".

Les mer:

 

Respekt for menneskerettigheter

Panasonic har definert et kontret sett med policyer om menneskerettigheter,
og har skapt et styringssystem for overholdelse av policy.

Respekt for menneskerettigheter er en grunnleggende regel i det internasjonale samfunnet, og respekt for rettighetene til både kunder og ansatte er en svært viktig vurdering for et selskap som driver forretninger over hele kloden.

Panasonic har uttrykkelig oppgitt i sine etniske retningslinjer at "vi må respektere menneskerettigheter og gjøre vårt beste for å forstå, vedkjenne og respektere de mangfoldige kulturene, tankegangene, lovene og bestemmelsene til personer i de ulike landene og regionene hvor vi utfører forretninger." Panasonic støtter de grunnleggende prinsippene til FNs universale erklæring om menneskerettigheter, ILOs erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på jobb, og OECD-retningslinjene for multinasjonale konsern, og store deler av prinsippene brukt i disse erklæringene og retningslinjene har blitt tilpasset Panasonics etiske retningslinjer. Panasonic bruker videre ideer angående globale menneskerettigheter i deres ledelse. Dette inkluderer referanse til FNs veiledende prinsipper om forretninger og menneskerettigheter, som ble tatt i bruk av FNs menneskerettighetsråd i juni 2011.

I finansåret 2015, brukte Panasonic "Globale menneskerettigheter og arbeidskraftspolicyer" og implementerte et styringssystem for å overholde den policyen. Dette systemet involverer en manuell definisjon av prosedyrene for korrekt evaluering av risikoen og innvirkningen på menneskerettigheter, utføre selvvurderingskontroller for å identifisere risikoer, korrigere disse identifiserte risikoene, og utføre kontinuerlig forbedring og andre komponenter. Fra og med finansåret 2016 vil Panasonic bruke dette systemet på arbeidsplasser over hele verden.

Administrerende direktør er ansvarlig for fremmelse av initiativer for menneskerettigheter. Avdelingens ansvarlige består av personalavdelingen og industrirelasjonsavdelingen etablert på Panasonics hovedkontor, samt personalavdelinger etablert i alle forretningsavdelinger. Et konsultasjonskontor ble også opprettet ved hvert firma og forretningsavdeling, for å gi ansatte en plass å gå for å diskutere deres bekymringer om seksuell trakassering, trakassering basert på maktforskjeller, og mange andre emner knyttet til menneskerettigheter. Alle typer trakassering er forbudt for å beskytte arbeiders rettigheter, og policyene inkluderer også elementer som gjelder styring av arbeidstimer og lønninger, blant annet.

I tillegg til innsats utført med deres ansatte, vil Panasonic samarbeide med deres leverandører over hele verden om å respektere menneskerettigher og riktig forstå lover og arbeidsskikker i ulike land.

Les mer:

 

Utvikling av personalavdeling og fremming av mangfold

Fremme aktiviteter for utvikling av personalavdeling og mangfold
hvor alle individuelle ansatte kan ta full nytte av deres talent uavhengig av alder, kjønn eller nasjonalitet.

Panasonics bedrift vokser, og det er viktig å skape en organisasjonsrettet kultur rettet mot utvikling av personalet hvor individuelle ansatte kan hver ta full nytte av deres respektive talent for å kunne videre utvikle selskapet.
Panasonic anser derfor fremming av mangfold som en kritisk del av forretningsstrategien, og leverer et stort utvalg muligheter for alle med evner og ambisjon, og streber aktivt etter å lage et arbeidsvennlig miljø.
I finansåret 2011, satte Panasonic denne tankegangen inn i deres globale mangfoldspolicy. Siden da har denne policyen blitt implementert globalt.

Global mangfoldspolicy

Panasonic-gruppen er nå en av verdens ledende forretningsgrupper som tilbyr et stort utvalg produkter i elektroniske forretningsområder knyttet til dagliglivet. Med sikte på å bidra til fremgang i samfunnet og berike folks liv gjennom produksjon, spiller hver eneste ansatt en rolle i deres jobb og fremmer forretningsaktivitetene til Panasonic.
Panasonic består av personer fra mange ulike bakgrunner, både når det gjelder region, kultur og historie, som har mange ulike egenskaper og ferdigheter som omfatter faktorer som kjønn, alder, rase, trosbekjennelse, religion, nasjonalitet, seksuell orientering og kjønnsidentitet. Hver person har forskjellige ideer, og ved å dele disse på tvers av land og forretningsområder, kan vi skape mer innovative verdier. Panasonic vil derfor fortsette å være en gruppe som alltid samler kunnskap og inspirerer innovasjon med bidrag fra alle. Vi har et sterkt håp om å bruke våre allsidige tankemønstre og synspunkter til å levere produkter og tjenester til våre kunder som ingen andre i verden.
For å kunne oppnå dette, er det viktig å gi en sjanse om suksess til motiverte mennesker i alle land og regioner, uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller andre kjennetegn. Vi har utvidet våre mangfoldsaktiviteter til å gjøre det beste ut av individualiteten og evnene til hver ansatt og støtte deres suksess mot gruppen på et globalt grunnlag. Vi vil fortsette å ta utfordringen om å bli "Nr. 1 i mangfoldfremmede aktiviteter i hvert land og region."

For å kunne oppnå dette, er det viktig å gi en sjanse om suksess til motiverte mennesker i alle land og regioner, uavhengig av kjønn, nasjonalitet eller andre kjennetegn. Vi har utvidet våre mangfoldsaktiviteter til å gjøre det beste ut av individualiteten og evnene til hver ansatt og støtte deres suksess mot gruppen på et globalt grunnlag. Vi vil fortsette å ta utfordringen om å bli "Nr. 1 i mangfoldfremmede aktiviteter i hvert land og region."

For styring av kandidatvalg og styring av personalutvikling, har Panasonic forenet deres standarder, systemer, prosesser og IT på et globalt grunnlag. Firmaet oppdager og støtter de best egnede kandidatene uavhengig av alder, kjønn eller nasjonalitet, og gjør en innsats for planlagt karriereutvikling og forfremmelse for deres ansatte.

Panasonic har etablert kvantitere mekanismer for å evaluere kandidater for store gruppeposisjoner ved bruk av en felles global standard. Alle stillinger på et bestemt nivå eller over regnes som "ledelse" og bedriftsavdelingen overser både nåværende ledere og etterfølgende kandidater. Firmaet har også etablert en "talentstyringskomité" som et sted for å diskutere og vurdere karriereutviklingen og forfremmelsen av etterfølgende kandidater for viktige stillinger på en objektiv, transparent og åpen måte.

Les mer:

 

Yrkeshelse og sikkerhet

Fremmer yrkeshelse og sikkerhetsstyring for å realisere
en komfortabel og trygg arbeidsplass og velværet til alle ansatte.

En av de viktigste utfordringene for bedrifter er å skape en trygg og komfortabel arbeidsplass, og opprettholde helsen til ansattes kropp og sjel.

Formålet med Panasonic-gruppens yrkesmessige helse- og sikkerhetsstyring er å fremme en komfortabel, trygg arbeidsplass gjennom anstrengelser basert på de mest avanserte og beste rutinene, som vil bidra til velværet til gruppens ansatte og utviklingen av dens forretning. I tillegg har gruppen etablert, i dens bestemmelser, at den vil nøye vurdere helsen og sikkerheten til underleverandørers ansatte som jobber heltid på Panasonics områder.

For å opprettholde våre anstrengelser angående yrkesmessig helse og sikkerhet – og for å forbedre dem kontinuerlig – har Panasonic implementert et yrkesmessig helse- og sikkerhetsstyringssystem ved nesten alle dens produksjonssteder over hele verden. Systemene som er implementert ved firmaets steder består hovedsakelig av Panasonics yrkesmessige sikkerhets- og helsestyringssystem, som omfatter OHSAS18001-standarden, samt bruker firmaets unike perspektiv. Etter forespørsel fra kunder, bruker Panasonic også ekstern OHSAS18001-sertifisering for deres steder.

Ved bruk av systemet, gir Panasonic alle ansatte tydelige roller og ansvar, som fremmer engasjement i helse- og sikkerhetsrelaterte aktiviteter. Systemet involverer også periodiske gjennomganger av direktørene på forretningsområder, som dermed lar bedriften endre disse aktivitetene etter behov. Panasonic vil periodevist – minst årlig – utføre risikovurderinger for å avdekke eventuelle gjenværende risikoer for uhell eller sykdommer på arbeidsstedet og for å redusere disse risikoene, som gjøres etter alvorlighetsgrad. Når et uhell på en arbeidsplass har skjedd innen selskapet, vil Panasonic også dele det som en saksstudie gjennom bedriftens intranett slik at de kan implementere trinn for å forhindre at dette skjer igjen på alle forretningsområder.

Panasonic-gruppens ansatte som er ansvarlige for helse og sikkerhet deltar i et årlig forum for ansattes helse og yrkesmessig helse og sikkerhet, hvor de sammen kan lære fra saksstudier om bestrebelser på ulike forretningsområder, ta del i leksjoner fra besøkende instruktører, og ta del i andre aktiviteter for å øke deres kunnskap og ta det i bruk på hvert forretningsområde.

Les mer:

Ansvarlig leverandørkjede

Vi streber etter å lage en bærekraftig leverandørkjede gjennom CSR-innkjøp
i samarbeid med våre leverandører.

I dagens verden, er innkjøp av råmaterialer og deler en svært viktig forretningsaktivitet innen produksjon. Panasonic insisterer på at disse aktivitetene respekterer visse sosiale ansvar, som respekt for menneskerettigheter og miljøet.

Av denne årsaken er det ikke lenger nok å levere enestående kvalitet og teknologier. Utover dette, streber Panasonic etter å sikre at de gjør forretninger ikke bare med leverandører som oppfyller deres sosiale ansvar på fem områder: rent innkjøp; grønt innkjøp; overholdelse av lover og sosiale normer; informasjonssikkerhet; og respekt for menneskerettigheter, arbeid og yrkeshelse og sikkerhet.

For å sikre at ansatte som er involvert i innkjøpsaktiviteter bedre forstår CSR-innkjøp, og for å heve deres bevissthet om CSR-innkjøp, har vi laget interne regler og veiledninger om CSR-innkjøp, og distribuert nødvendig informasjon via utgivelser, intranett og opplæringsøkter.

I mars 2016 utstedte Panasonic Group CSR-kravene vi skapte for å vise hvor vi står i debatten om CSR-innkjøp hvor vi ønsker at leverandørene våre overholder hva som er kjent som Panasonic Supply Chain CSR Promotion Guidelines (heretter kalt "Retningslinjer for innkjøp"), med referanse til internasjonale standarder og standard tilnærmingsmetoder i industrien.

Disse retningslinjene for innkjøp er opprettet på japansk, engelsk, kinesisk, thailandsk, vietnamesisk og Indonesisk, og vi jobber med å distribuere dem til alle våre leverandører via e-post og sørge for at de har blitt varslet, i tillegg til at de også legges ut på websiden vår.

Vi har også CSR-leverandørmøter i Kina og Sørøst-Asia. I Kina deltok omtrent 400 leverandører, samt rundt 3000 leverandører i Sørøst-Asia og India.

For detaljer, se "For leverandører" angående våre innkjøpsaktiviteter.

Beslektede emner

I tillegg til, med hensyn til konfliktmaterialer som kapitalorganisasjoner som opptrer uten riktig hensyn til menneskerettigheter, tar del i ødeleggelse av miljøet, foretar korrupsjon og på annen måte opptrer uetisk i konfliktsoner, streber vi etter å overholde OECDs (Organisation for Economic Cooperation and Development) veiledning om nødvendig aktsomhet for ansvarlige leverandørkjeder av mineraler fra konfliktpåvirkede eller høyrisikoområder.

Gjennom disse tiltakene, sammen med våre leverandører, streber vi etter å lage bærekraftige leverandørkjeder.

Les mer:

Samfunnsrelasjoner

Panasonic ønsker å takle sosiale utfordringer gjennom forretningens borgerskapsaktiviteter sammen med forretningsaktiviteter.

Panasonic ønsker å bidra til løsing av samfunnets problemer, skape et bedre liv og lykke over hele verden, samt utvikle samfunn gjennom både deres forretningsaktiviteter og forretningens borgerskapsaktiviteter, alt under slagordet, "A Better Life, A Better World".

Alle problemer i verden i dag, den økende fattigdommen over hele kloden, hvorvidt det er i utviklede land eller utviklingsland, er spesielt seriøs. Sustainable Development Goals ble bruk av FN i 2015 som en tiltaksplan for menneskeheten, jorden og velstanden. Av de 17 målene og 169 målgruppene inkludert i disse målene, er fattigdom øverst på listen.

Konosuke Matsushita, Panasonics grunnlegger, forsto fattigdom som en ondskap, og regnet firmaets formål som en måte å stoppe fattigdommen. Mens levestandarder har blitt bedre for mange, og noe fattigdom er utryddet, er det mange nasjoner og regioner som ikke nyter denne velstanden, og skillet mellom levestanderen er større selv i såkalte utviklede nasjoner.

Panasonic ønsker derfor å bidra til å løse disse sosiale problemene og bygge et bærekraftig globalt samfunn gjennom forretningens borgerskapsaktiviteter som de som involverer menneskers utvikling, nye muligheter og felles forståelse. Firmaets håp er å gjøre dette i samarbeid med alle deres aktører, mens deres produkter og teknologier, samt kjennskap og ressurser samlet gjennom produksjon, brukes til noe positivt.

Les mer: