Panasonics miljövision för 2050

Panasonics miljövision för 2050

Den 5 juni 2017 – Världsmiljödagen – presenterade Panasonic sin nya miljövision för 2050.

Ända sedan Panasonic grundades 1918 har verksamheten byggt på vår företagsfilosofi om att både förbättra människors liv och samhället i sin helhet. Miljöskydd och hållbarhet har alltid varit två hörnstenar. ….

Panasonic fokuserar för närvarande på fyra affärsområden, hemelektronik, hem och boende, bilindustri och företag, och allt enligt företagets devis "A Better Life, A Better World". När vi arbetar för en "bättre värld" vill vi bidra till ett mer hållbart samhälle genom att hitta lösningar inom områden som miljö, energi och säkerhet.

Fokus på nytänkande inom grön energi

Fokus på nytänkande inom grön energi

Som företag arbetar vi fortlöpande med att uppfylla målen i miljöplanen för 2018. I en tid då miljö- och energi blir allt viktigare frågor på global nivå ser vi över vår egen insats, samtidigt som vi går in i företagets andra århundrade.

De kommande femtio åren kommer vi främst att fokusera på grön energi. Vi vill bidra till både "ett bättre liv" och "ett hållbart samhälle" genom att dra nytta av vår teknik inom alla affärsområden. Utifrån detta har vi utformat Panasonics miljövision för 2050 – en långsiktig plan för miljöhållbarhet.

Energi som Panasonic genererar kommer att överstiga energin som används

Panasonics övergripande mål är att skapa en mer effektiv energianvändning, där genererad energi överstiger mängden energi som används. I det här sammanhanget är energin som "används" eller förbrukas den energi som används i vår affärsverksamhet (tillverkning) och under Panasonic-produkters livslängd. Energin som "skapas" eller genereras är så kallad ren energi. Energi som har genererats och/eller tillgängliggjorts av produkter eller tjänster från Panasonic, som solenergisystem, ackumulatorer och energilösningar.

För närvarnade utgör den energi som "skapas" endast en tiondel av energin som används av Panasonic. För att minska energiförbrukningen utvecklar vi teknik för förbättra produkters energiprestanda och arbetar för att förnya tillverkningsprocesser. Med avseende på den energi som "skapas" kommer vi att utveckla vår verksamhet inom produktion och lagring av energi och bidra till samhällssystem som vätesamhällen, för att öka mängden ren energi som genereras.

Men det är inte allt. Panasonic har alltid sett sig själva som ett företag som bidrar till ett välmående samhälle. Vi arbetar, både som en del av samhället och som företag, för att implementera vår miljövision för 2050 inom två huvudområden.

Panasonic skapar ett tryggt samhälle med ren energi

Panasonic är starkt engagerade i att utforma miljömedvetna, smarta utrymmen och infrastrukturer där energi genereras från elektricitet och/eller väte. Utrymmen som kan generera egen energi och transportera den vidare. "Utrymmen" omfattar inte bara privata hem, utan alla de platser som vi använder för arbete, studier och fritid Kort sagt alla byggnader som kan förbättra den sociala miljön.

Se till exempel hur strategin appliceras inom energiproduktion. Vi arbetar med att utveckla bränslecellsteknik som använder nästa generations solceller och väte från ren energi som energikällor. Inom energilagring arbetar vi med teknik som kan användas för att lagra och/eller tillhandahålla väte, och ackumulatorer. Det är satsningar som ökar möjligheterna för att använda ren energi i samhället.

Samtidigt arbetar vi även med att utveckla miljöteknik för miljömedvetna och smarta resor och transporter. I takt med att ackumulatorsystem i elbilar utvecklas vill vi också främja övergången från fossila bränslen till ren energi. Vi vidareutvecklar även stödsystem för autonom körning med IoT-teknik för ett tryggt mobilt samhället. Det här är vår strategi för att implementera nästa generations logistik- och transportlösningar, i förhoppning om minskad trafikstockning och minskade föroreningar.

Panasonic främjar verksamhet som leder till ett hållbart samhälle

Panasonic arbetar, som ett led i att utnyttja resurser effektivt, för hållbar resursanvändning genom återanvändning av delar och material, samt återvinning av produkter.

I Panasonics strävan att skapa koldioxidneutrala fabriker kommer till exempel LED-belysning att implementeras på alla lämpliga platser innan verksamhetsåret 2019 är över. Vi utökar även användningen av avancerade övervakningssystem för energianvändning, som FEMS (Factory Energy Management System) och smart tillverkning. Dessutom arbetar vi för att solenergisystem ska ha implementeras på alla lämpliga företagsplatser senast 2020.