เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ระบบควบคุมอากาศสมบูรณ์แบบ

ภายนอกบ้านที่เป็นระเบียบเรียบร้อย: ภาพพานาโซนิค กับบ้านซื่อตรง

พรีเมี่ยมโฮมของบ้านซื่อตรงมาพร้อมกับระบบจัดการคุณภาพอากาศเต็มรูปแบบ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

พานาโซนิค ร่วมมือกับบ้านซื่อตรงเพื่อมอบคุณภาพอากาศที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัย บ้านซื่อตรงต้องการให้บ้านเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่ และทำให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ทำไมต้องเป็นพานาโซนิค

“เราต้องการให้บ้านเป็นมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย บ้านที่ดีต้องเยียวยาผู้อยู่อาศัยด้วย นี่คือ
บ้านที่มีระบบฟอกอากาศ ซึ่งเป็นโครงการแรกในไทยที่เราได้ร่วมมือกับพานาโซนิค”

คุณรุ่งอนันต์

ซีอีโอ
บ้านซื่อตรง

ภาพคุณรุ่งอนันต์ ซีอีโอบ้านซื่อตรง

อากาศที่เปี่ยมคุณภาพ นำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน

ระบบจัดการคุณภาพอากาศเต็มรูปแบบเป็นโซลูชั่นครบวงจรสำหรับคุณภาพอากาศภายในอาคารและความสะดวกสบาย

ด้วยระบบจัดการคุณภาพอากาศครบวงจร เซนเซอร์คุณภาพของอากาศภายในอาคาร (IAQ) จะตรวจสอบคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง และจะควบคุมการทำความร้อน การทำความเย็น และปริมาตรการระบายอากาศโดยอัตโนมัติ มอบอากาศสะอาดบริสุทธิ์ด้วยอุณหภูมิและความชื้นเพื่อความสบาย ลดเวลาที่ใช้ในการฟอกอากาศที่ปนเปื้อนและฟื้นฟูอากาศบริสุทธิ์ให้สภาพแวดล้อมของคุณ รักษาคุณภาพอากาศที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ โดยมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้อยที่สุด นี่คือคำมั่นสัญญาแห่งอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยระบบจัดการคุณภาพอากาศครบวงจร

โบรชัวร์สำหรับนักพัฒนาโครงการก่อสร้าง

โบรชัวร์สำหรับนักพัฒนาโครงการก่อสร้าง

คำถามจากองค์กรธุรกิจเกี่ยวกับโซลูชันด้านอากาศของ Panasonic