ต้องระบุ {0} โปรดเลือกรายการ โปรดกรอก {0} ตัวอักษรไม่เกิน {1} ตัว โปรดกรอก {0} ตัวอักษร{1} ตัวขึ้นไป {0} มีอักขระที่ไม่พร้อมใช้งาน อีเมลไม่ถูกต้อง อีเมลไม่ตรงกัน ไม่รองรับโดเมนอีเมลนี้ มีตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง {1} ขณะนี้ บริษัทฯ กำลังปรับปรุงเว็บไซต์. ทางเราต้องขออภัยในความไม่สะดวก ณ ที่นี้ รบกวนติดต่อใหม่ภายหลัง Referrer is not provided. Set your browser to send the referrer and try again. In case you have directly accessed this page, first visit the Terms of Use page, click the link to this page, and re-enter and send your inquiry once again.

แบบสอบถามทางธุรกิจสำหรับโซลูชันด้านอากาศของ Panasonic

ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบอากาศของเราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เหมาะกับคุณ
โปรดให้รายละเอียดการติดต่อของคุณแล้วเราจะติดต่อกลับไปเร็วๆ นี้

แบบสอบถามฉบับนี้จำกัดไว้สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น
หากคุณเป็นลูกค้าทั่วไป โปรดติดต่อเราจากช่องทางนี้

โปรดยืนยัน ประกาศความเป็นส่วนตัวจำเป็น ข้าพเจ้าได้อ่านเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลของพานาโซนิค ลงวันที่ [-] และเอกสารแนบท้ายสำหรับบุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ลงวันที่ [-] โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมโดยความสมัครใจให้บริษัทฯ
(i) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ระบุในข้อ 5 ของเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลของพานาโซนิค (“วัตถุประสงค์”)
(ii) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์
(iii) เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้บุคคลภายนอกตามที่ระบุในข้อ 6 (ก) ของเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลของพานาโซนิคทราบ และ/หรือ
(iv) ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปยังต่างประเทศซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างจากประเทศไทยดังที่ระบุในข้อ 3 ของเอกสารแนบท้ายเพื่อวัตถุประสงค์