เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

nanoe™ X

หายใจได้อย่างสะดวก สัมผัสได้อย่างมั่นใจ ใช้ชีวิตด้วยความปลอดภัย

อนุมูลไฮดรอกซิลมีอยู่มากมายตามธรรมชาติและมีคุณสมบัติในการยับยั้งสารมลพิษ เทคโนโลยี nanoe™ X สามารถนำเอาประโยชน์อันน่าทึ่งเหล่านี้มาใช้ภายในอาคารเพื่อให้พื้นผิวที่แข็ง เครื่องตกแต่งบ้านที่อ่อนนุ่ม รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในอาคารเป็นสถานที่ที่มีความน่าอยู่และสะอาดมากยิ่งขึ้น

ในโลกปัจจุบันที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ เราให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกาย เราให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เรารับประทานและสัมผัส และเรายังให้ความสำคัญต่อสิ่งที่เราหายใจเข้าไป

เนื้อหาล่าสุด

วิวัฒนาการของ nanoe™
ประสิทธิผลจะเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับวิวัฒนาการ

เครื่องจำลองความเข้มข้นของ nanoe™ X
มาดูกันว่า nanoe™ ช่วยเติมเต็มห้องได้อย่างไร

nanoe™ X ได้รับเครื่องหมายรับรอง
ประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ในการควบคุมสารก่อภูมิแพ้

ความปลอดภัย
nanoe™ X คือ ไอออนของอนุภาคระดับนาโนที่มีความปลอดภัย และถูกห่อหุ้มด้วยน้ำ

nanoe™ X คือเทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากอนุมูลไฮดรอกซิล

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีอนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ และมีคุณสมบัติในการทำปฏิกิริยากับสารต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

nanoe™ X เทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใครซึ่งสร้าง “อนุภาคน้ำระดับละอองขนาดนาโน” นั้น ถูกพัฒนาขึ้นโดย Panasonic เทคโนโลยีนี้คือการทำละอองด้วยไฟฟ้าสถิตโดยรวบรวมความชื้นที่มองไม่เห็นในอากาศและปล่อยกระแสไฟฟ้าแรงสูงเข้าใส่เพื่อสร้าง "อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ" ปัจจัยสำคัญคืออนุมูลไฮดรอกซิลที่มีอยู่ใน nanoe™ X

อนุภาคน้ำมีอนุมูลไฮดรอกซิลเป็นจำนวนมหาศาล และอนุมูลเหล่านี้เป็นโมเลกุลทำปฏิกิริยาสูงที่ทำปฏิกิริยากับสารชนิดต่างๆ ได้ง่าย จึงสามารถกำจัดกลิ่นและยับยั้งไวรัสและแบคทีเรียได้

คุณสมบัติโดยทั่วไปของอนุมูลไฮดรอกซิลคือเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลได้ง่ายด้วยการสร้างพันธะกับสารต่างๆ ในอากาศและมีอายุที่สั้นมาก

อย่างไรก็ตาม มีการยืนยันแล้วว่า "อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ" มีอายุที่ยืนยาวเนื่องจากถูกกักเก็บในน้ำ และคุณสมบัตินี้ทำให้อนุมูลเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการเข้าจับกับสารต่างๆ ได้เป็นระยะไกล

“อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ” ของ Panasonic ได้รับการวิจัยและพัฒนามาเป็นเวลากว่า 20 ปี ก่อนจะเกิดเป็นชื่อแบรนด์ว่า “nanoe™ X”

nanoe™ X: เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X - เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของ Panasonic

คุณสมบัติเฉพาะตัวของ nanoe™ X คืออะไร

nanoe™ X สามารถยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา สารก่อภูมิแพ้ ละอองเกสรดอกไม้ และสารอันตราย รวมถึงการกำจัดกลิ่น สามารถแทรกซึมได้แม้ในเนื้อผ้าที่ถักทออย่างแน่นหนา รวมถึงผ้าม่าน มู่ลี่ พรม และเฟอร์นิเจอร์ เข้าถึงสารมลพิษบนพื้นผิวที่แข็งได้ และช่วยทำความสะอาดอากาศที่เราหายใจเข้าไป

คุณสมบัติเฉพาะตัวของ nanoe™ X คืออะไร
ภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X เข้าจับกับสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ซึ่งฝังลึกอยู่ในเนื้อผ้าได้อย่างไร

ขนาดจากกล้องจุลทรรศน์
อนุภาค nanoe™ X มีขนาดเพียงหนึ่งในพันล้านของหนึ่งลูกบาศก์เมตรซึ่งเล็กกว่าอนุภาคไอน้ำมาก จึงสามารถซึมลึกลงไปในเนื้อผ้าเพื่อกำจัดกลิ่นได้

ภาพแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ที่มีน้ำล้อมรอบมีอายุอยู่ในพื้นที่หนึ่งได้เป็นเวลานาน

อายุที่ยืนยาวขึ้น
เนื่องจากมีน้ำล้อมรอบอนุมูลไฮดรอกซิลของ nanoe™ X จึงมีอายุที่ยืนยาวกว่า ทำให้สามารถกระจายไปได้ไกลทั่วทั้งห้อง

ภาพ nanoe™ X ที่มีอนุมูลไฮดรอกซิลปริมาณมาก

ปริมาณมหาศาล
เครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2 สามารถผลิตอนุมูลไฮดรอกซิลได้ 9.6 ล้านล้านอนุมูลในหนึ่งวินาที ปริมาณของอนุมูลไฮดรอกซิลที่ nanoe™ X ผลิตได้มากขึ้นหมายถึงประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในการยับยั้งสารมลพิษ

ภาพแสดงให้เห็นว่าเครื่องผลิต nanoe™ X ไม่จำเป็นต้องใช้การดูแลรักษาเนื่องจากทำมาจากไทเทเนียม

ไม่ต้องบำรุงรักษา
ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาหรือเปลี่ยนเครื่อง เนื่องจาก nanoe™ X สร้างขึ้นจากอุปกรณ์ที่ทำด้วยไทเทเนียมซึ่งไม่จำเป็นต้องดูแลรักษา
หมายเหตุ: ภาพแสดงเครื่องผลิต nanoe™ X Generator Mark 2

กระจายทั่วทั้งพื้นที่

กระจายทั่วทั้งพื้นที่
nanoe™ X จะกระจายตัวจนทั่วทั้งห้องและมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องกรองในการยับยั้งสารมลพิษที่เกาะแน่นและที่อยู่ในอากาศ

อนุภาคที่ปลอดภัยและไม่ใช้สารเคมี

อนุภาคที่ปลอดภัยและไม่ใช้สารเคมี
ความปลอดภัยของ nanoe™ X ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการและสถาบันต่างๆ

จำลองกระบวนการปรับสมดุลของธรรมชาติไว้ภายในอาคาร

เทคโนโลยี nanoe ™ X ของพานาโซนิค ใช้อนุมูลไฮดรอกซิลที่ถูกกักเก็บอยู่ในน้ำในการปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารให้ดีขึ้น เพื่อสุขภาพและความสบายของคุณ อนุมูลไฮดรอกซิลเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น ‘ผงซักฟอกจากธรรมชาติ’ เนื่องจากเป็นโมเลกุลไม่เสถียรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของสารมลพิษในอากาศ ด้วยการเข้าจับอะตอมของไฮโดรเจนเพื่อขจัดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ เทคโนโลยี nanoe™ X ของพานาโซนิค จะจำลองกระบวนการทำความสะอาดตามธรรมชาติขึ้นภายในอาคาร เพื่อยับยั้งเชื้อโรค และสารมลพิษหลายชนิดที่พบในอากาศ และบนพื้นผิวต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณสมบัติของ nanoe™ X จึงสามารถยับยั้งสารมลพิษได้

nanoe™ X เข้าจับกับ สารมลพิษ

nanoe™ X เข้าจับกับ สารมลพิษ

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารมลพิษ

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของสารมลพิษ

สารมลพิษถูกยับยั้ง

สารมลพิษถูกยับยั้ง

ข้อดีของเครื่องปรับอากาศพานาโซนิค

ดูแลคนที่คุณรักให้รู้สึกสบาย และมีสุขภาพดี ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น เทคโนโลยี nanoe™ X ที่จะช่วยป้องกันเชื้อโรค สารมลพิษ และควันที่เป็นอันตรายได้ตลอดทั้งวัน สัมผัสระบบทำความเย็นที่เร็วขึ้น และดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้นโดยที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ลดลง

ปกป้องด้วย nanoe™ X ตลอด 24 ชั่วโมง

ปกป้องด้วย nanoe™ X ตลอด 24 ชั่วโมง

เทคโนโลยีการยับยั้งไวรัส

เทคโนโลยีการยับยั้งไวรัส

ระบบทำความเย็นที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น และกระแสลมที่ไปได้เร็วขึ้น

ระบบทำความเย็นที่ดีต่อสุขภาพยิ่งขึ้น และกระแสลมที่ไปได้เร็วขึ้น

ค้นพบผลิตภัณฑ์ nanoe™ X จาก Panasonic

เทคโนโลยี nanoe™ X ถูกนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ Panasonic เพื่อดูแลให้คุณปลอดภัยขณะอยู่ในอาคาร ไม่ว่าความต้องการหรือไลฟ์สไตล์ของคุณจะเป็นอย่างไร เราก็มีโซลูชันด้านอากาศที่เหมาะสำหรับคุณ

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

เครื่องปรับอากาศชนิดฝังเพดาน

เพดาน


เครื่องปรับอากาศ Ducted แบบปรับได้

ต่อท่อแรงดันสูง

สลิม ต่อท่อแรงดันต่ำ

ตั้งพื้น

เครื่องฟอกอากาศ

ภาพผลิตภัณฑ์เครื่องฟอกอากาศ

> เครื่องฟอกอากาศ

air-e

ที่วางแก้ว

ภาพสถานที่ต่างๆ ที่มีการติดตั้งผลิตภัณฑ์ Panasonic

กรณีศึกษา

ดูการทำงานของผลิตภัณฑ์ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม