ภาพกลิ่นบุหรี่

เอฟเฟ็กต์

กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย

อนุภาค nanoe™ X ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าอนุภาคของไอน้ำจะซึมลึกเข้าไปในเนื้อผ้า ทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดกลิ่นที่สูง1-5 อนุมูลไฮดรอกซิลจะเข้าจับกับแหล่งกำเนิดของกลิ่นและยับยั้งกลิ่นเหล่านั้น

กลิ่นควันบุหรี่1

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่ลงได้ 2.4 ระดับใน 12 นาที

nanoe™ X สามารถลดความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่
ลงได้ 2.4 ระดับใน 12 นาที

ภาพห้องครัวในร้านอาหาร

คุณต้องการให้แขกสังเกตเห็นอะไร
ครัวที่ยุ่งวุ่นวายและร้านอาหารที่เต็มไปด้วยลูกค้าอาจทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์มากมาย nanoe™ X ช่วยในการกำจัดกลิ่น สร้างความพอใจให้แขกของคุณและทำให้ร้านของคุณเป็นสถานที่ที่น่าไปเยี่ยมเยือน

ประสิทธิภาพต่อกลิ่นไม่พึงประสงค์

กลิ่นทุเรียน2

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นทุเรียนลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นทุเรียน
ลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

กลิ่นบาร์บีคิว3

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นบาร์บีคิวลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นบาร์บีคิว
ลงได้เร็วกว่าปล่อยให้กลิ่นลดลงเองตามธรรมชาติ

ภาพห้องพักในโรงแรม

คุณรู้สึกว่าพื้นที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงหรือไม่
เมื่อเช็กอินเข้าห้องพัก คุณคงไม่อยากรู้สึกถึงงานปาร์ตี้ที่คนอื่นเคยจัดไว้ ไม่มีอะไรทำให้การพักผ่อนที่โรงแรมน่ารื่นรมย์ไปกว่าอากาศที่สะอาดสดชื่นและไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ได้จาก nanoe™ X

ประสิทธิภาพต่อกลิ่นไม่พึงประสงค์

กลิ่นหนังศีรษะ4
 

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นหนังศีรษะได้อย่างมากใน 6 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นหนังศีรษะ
ได้อย่างมากใน 6 ชั่วโมง

กลิ่นเหงื่อ5
กรดโนนาโนอิก

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นเหงื่อลงได้อย่างมากใน 1 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นเหงื่อ
ได้อย่างมากใน 1 ชั่วโมง

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าจับกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ฝังในเนื้อผ้า

nanoe™ X เข้าจับกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ฝังในเนื้อผ้า

อนุมูลไฮดรอกซิลยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

อนุมูลไฮดรอกซิลยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ผ้าได้รับการกำจัดกลิ่น

ผ้าได้รับการกำจัดกลิ่น

สามารถคาดหวังประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ nanoe™ X ได้ในห้องที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้เท่านั้น และประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามขนาดห้อง สภาพแวดล้อม และการใช้งาน nanoe ™ X อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ์ nanoe ™ X ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการออกแบบอาคารและการรักษาสุขอนามัยในท้องถิ่น

1องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นควันบุหรี่ที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 2.4 ระดับใน 12 นาที (4AA33-160615-N04)
2องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นทุเรียนที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (1V332-180402-K01)
3องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นบาร์บีคิวที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับใน 2 ชั่วโมง (4AA33-151221-N01)
4องค์กรที่ทำการทดสอบ: Odour and Aroma Design Course, Department of Integrated Informatics, Faculty of Informatics, Daido University. วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ สารที่ทำการทดสอบ: กลิ่นกายจำลองของคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุซึ่งติดอยู่ที่ปลอกหมอน ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 0.65 ระดับใน 6 ชั่วโมง
5องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นเหงื่อที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.1 ระดับใน 1 ชั่วโมง (Y16HM016)

หลักฐาน

กลิ่นไม่พึงประสงค์

nanoe™

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Cigarette smoke odour

Deodorised within 30 minutes

250 L

0.5

Panasonic Product Analysis Center

E02-090313MH-01

Odour intensity reduced 1.2 levels

Approx.
23 m³

2

BAA33-130125-D01

Deodorised

Approx.
23 m³

2

SGS

SHES160600431171

Methylmercaptan
(Body odour of a senior citizen, refuse odour)

Deodorised
within 15
minutes

250 L

0.25

Panasonic Product Analysis Center

E02-080219MH-01

Odour intensity reduced 1.2 levels

Approx.
24 m³

1

1V332-180316-K21

Trimethylamine

Odour intensity reduced 1.0 levels

Approx.
24 m³

0.5

Panasonic Product Analysis Center

1V332-180316-K22

nanoe™ X

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Cigarette smoke odour

Odour intensity reduced 2.4 levels

Approx.
23 m³

0.2

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160615-N04

Odour intensity reduced 1.8 levels

Approx.
23 m³

0.2

SGS

SHES160600431171

Deodorised within 30 minutes

250 L

0.5

Panasonic Product Analysis Center

E02-090313MH-01

Deodorised

Approx.
23 m³

2

SGS

SHES160600431171

Odour intensity reduced 0.7 levels

139.2 m³

2

Gunma Analysis Center

No.27055

Odour intensity reduced 1.0 levels

67.7 m³

2

Panasonic Product Analysis Center

AA33-170203-A01

Odour intersity reduced 3.2 levels

10 m2

2

Panasonic Product Analysis Center

BAA33-14078-C01

Odour intersity reduced 0.4 levels

139 m2

2

Kaken Test Center

KT-19-015089-2

BBQ odour

Odour intensity reduced 1.2 levels

Approx.
23 m³

2

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-151221-N01

Odour intensity reduced 1.2 levels

Approx.
23 m³

2

SGS

SHES160600431171

Odour intensity reduced 0.9 levels

67.7 m³

2

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-170203-A03

Pet odour

Odour intensity reduced 1.5 levels

Approx.
23 m³

1

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160315-A34

Odour intensity reduced 1.5 levels

Approx.
23 m³

1

SGS

SHES160600431171

Odour intensity reduced 0.8 levels

67.7 m³

2

Panasonic Product Analysis Center

AA33-170203-A02

Perspiration odour

Odour intensity reduced 1.1 levels

Approx.
23 m³

1

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160315-A35、
Y16HM016

Damp odour

Odour intensity reduced 1.7 levels

Approx.
23 m³

0.5

Panasonic Product Analysis Center

Y16RA002

Odour intensity reduced 2.1 levels

Approx.
23 m³

0.5

SGS

SHES160600431171

Durian odour

Odour intensity reduced 1.0 levels

Approx.
23 m³

0.5

Panasonic Product Analysis Center

1V332-180402-K01

Acetic acid
(Body odour of a young person)

Odour intensity reduced 1.6 levels

Approx.
23 m³

0.5

Y18HM058

Hexanol
(Body odour of a young person)

Odour intensity reduced 1.5 levels

Approx.
23 m³

0.5

Y18HM054-2

Odour intensity reduced 1.3 levels

Approx.
23 m³

1

Y18HM054-1

Hexanoic acid
(Body odour of a young person, perspiration odour)

Odour intensity reduced 1.4 levels

Approx.
23 m³

1

SGS

SHES160600431171

Nonanoic acid
(Body odour of a person around 30 years of age, perspiration odour)

Odour intensity reduced 1.1 levels

Approx.
23 m³

1

Diacetyl
(Body odour of a middle-aged person)

Odour intensity reduced 1.1 levels

Approx.
23 m³

2

Panasonic Product Analysis Center

Y18HM047-2

Nonenal
(Body odour of an aging person)

Odour intensity reduced 1.1 levels

Approx.
23 m³

1

Y18HM047-1

Methylmercaptan
(Body odour of a senior citizen, refuse odour)

Odour intensity reduced 1.2 levels

Approx.
24 m³

0.25

1V332-18220-K11

Deodorised
within 15
minutes

250 L

0.25

E02-080219MH-01

Trimethylamine
(Refuse odour)

Odour intensity reduced 1.4 levels

Approx.
24 m³

0.5

1V332-180220-K12

Airborne

Cigarette smoke odour

Odour intensity reduced 0.8 levels

136.5 m³

2

AA33-170117-A01

Pet odour

Odour intensity reduced 0.4-0.7 levels

136.5 m³

2

AA33-170119-A01

nanoe™ X (nanoe™ X Generator Mark 2)

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Nonenal
(Body odour of an aging person)

Odour intensity
reduced by 1.1 levels

23 m³

0.5

Panasonic Product Analysis Center

Y18HM059

PDF

Cigarette smoke odour

Odour intensity
reduced by 0.7 levels

Approx. 139m²

2

Kaken Test Center

KT-19-015089-2

PDF

nanoe™ X (nanoe™ X Generator Mark 3)

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Cigarette smoke odour

Odour intensity reduced 1.7 levels

Approx. 139.3m³

0.5

SGS Inc

SHES210901902478

PDF

Nonenal (Body odour of an aging person)

Odour intensity reduced 1.9 levels

Approx. 23m²

0.25

Panasonic Product Analysis Center

H21HM005-1

PDF

nanoe™ X: เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X - เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของ Panasonic