พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เรียกดู กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ทั้งหมด

กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า

เลือกรุ่นที่ใช่สำหรับคุณ

{"filter":[{"filterName":"ตวามจุ (ลิตร)","filterNameForURL":"4LiV4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4ICjguKXguLTguJXguKMp","filterValue":"4"}],"facet":[{"facetName":"ตั้งเวลาล่วงหน้า","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LiV4Lix4LmJ4LiH4LmA4Lin4Lil4Liy4Lil4LmI4Lin4LiH4Lir4LiZ4LmJ4Liy"},{"facetName":"ปรับอุณหภูมิน้ำได้","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lib4Lij4Lix4Lia4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04LiZ4LmJ4Liz4LmE4LiU4LmJ"}]};{"filter":[{"filterName":"ตวามจุ (ลิตร)","filterNameForURL":"4LiV4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4ICjguKXguLTguJXguKMp","filterValue":"3"}],"facet":[{"facetName":"ตั้งเวลาล่วงหน้า","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LiV4Lix4LmJ4LiH4LmA4Lin4Lil4Liy4Lil4LmI4Lin4LiH4Lir4LiZ4LmJ4Liy"},{"facetName":"ปรับอุณหภูมิน้ำได้","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lib4Lij4Lix4Lia4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04LiZ4LmJ4Liz4LmE4LiU4LmJ"}]};{"filter":[{"filterName":"ตวามจุ (ลิตร)","filterNameForURL":"4LiV4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4ICjguKXguLTguJXguKMp","filterValue":"3"}],"facet":[{"facetName":"ประหยัดไฟ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lib4Lij4Liw4Lir4Lii4Lix4LiU4LmE4Lif"},{"facetName":"ตั้งเวลาล่วงหน้า","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LiV4Lix4LmJ4LiH4LmA4Lin4Lil4Liy4Lil4LmI4Lin4LiH4Lir4LiZ4LmJ4Liy"},{"facetName":"ปรับอุณหภูมิน้ำได้","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lib4Lij4Lix4Lia4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04LiZ4LmJ4Liz4LmE4LiU4LmJ"}]};{"filter":[{"filterName":"ตวามจุ (ลิตร)","filterNameForURL":"4LiV4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4ICjguKXguLTguJXguKMp","filterValue":"2.2"}],"facet":[{"facetName":"ปรับอุณหภูมิน้ำได้","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lib4Lij4Lix4Lia4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04LiZ4LmJ4Liz4LmE4LiU4LmJ"}]};{"filter":[{"filterName":"ตวามจุ (ลิตร)","filterNameForURL":"4LiV4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4ICjguKXguLTguJXguKMp","filterValue":"3"}],"facet":[{"facetName":"ปรับอุณหภูมิน้ำได้","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lib4Lij4Lix4Lia4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04LiZ4LmJ4Liz4LmE4LiU4LmJ"}]};{"filter":[{"filterName":"ตวามจุ (ลิตร)","filterNameForURL":"4LiV4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4ICjguKXguLTguJXguKMp","filterValue":"4"}],"facet":[{"facetName":"ปรับอุณหภูมิน้ำได้","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lib4Lij4Lix4Lia4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04LiZ4LmJ4Liz4LmE4LiU4LmJ"}]};{"filter":[{"filterName":"ตวามจุ (ลิตร)","filterNameForURL":"4LiV4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4ICjguKXguLTguJXguKMp","filterValue":"3"}],"facet":[{"facetName":"ประหยัดไฟ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lib4Lij4Liw4Lir4Lii4Lix4LiU4LmE4Lif"},{"facetName":"ตั้งเวลาล่วงหน้า","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LiV4Lix4LmJ4LiH4LmA4Lin4Lil4Liy4Lil4LmI4Lin4LiH4Lir4LiZ4LmJ4Liy"},{"facetName":"ปรับอุณหภูมิน้ำได้","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lib4Lij4Lix4Lia4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04LiZ4LmJ4Liz4LmE4LiU4LmJ"}]};

ตวามจุ (ลิตร)

คุณสมบัติ

0 ผลิตภัณฑ์

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

1 - 7 จาก 7 ผลิตภัณฑ์

All Products

Consumer

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม