พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เรียกดู ไดร์เป่าผม ทั้งหมด

ไดร์เป่าผม

เป่าผมให้แห้งอย่างอ่อนโยน และรวดเร็ว
เพื่อเส้นผมที่สุขภาพดียิ่งขึ้น

{"filter":[{"filterName":"น้ำหนัก (ก.)*ไม่รวมหัวเป่า/สายไฟ","filterNameForURL":"4LiZ4LmJ4Liz4Lir4LiZ4Lix4LiBICjguIEuKSrguYTguKHguYjguKPguKfguKHguKvguLHguKfguYDguJvguYjguLIv4Liq4Liy4Lii4LmE4Lif","filterValue":"460"},{"filterName":"แรงดันไฟฟ้า (V)","filterNameForURL":"4LmB4Lij4LiH4LiU4Lix4LiZ4LmE4Lif4Lif4LmJ4LiyIChWKQ","filterValue":"240"},{"filterName":"กำลังวัตต์ (W)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4Lin4Lix4LiV4LiV4LmMIChXKQ","filterValue":"2300"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"น้ำหนัก (ก.)*ไม่รวมหัวเป่า/สายไฟ","filterNameForURL":"4LiZ4LmJ4Liz4Lir4LiZ4Lix4LiBICjguIEuKSrguYTguKHguYjguKPguKfguKHguKvguLHguKfguYDguJvguYjguLIv4Liq4Liy4Lii4LmE4Lif","filterValue":"470"},{"filterName":"แรงดันไฟฟ้า (V)","filterNameForURL":"4LmB4Lij4LiH4LiU4Lix4LiZ4LmE4Lif4Lif4LmJ4LiyIChWKQ","filterValue":"240"},{"filterName":"กำลังวัตต์ (W)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4Lin4Lix4LiV4LiV4LmMIChXKQ","filterValue":"2300"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"น้ำหนัก (ก.)*ไม่รวมหัวเป่า/สายไฟ","filterNameForURL":"4LiZ4LmJ4Liz4Lir4LiZ4Lix4LiBICjguIEuKSrguYTguKHguYjguKPguKfguKHguKvguLHguKfguYDguJvguYjguLIv4Liq4Liy4Lii4LmE4Lif","filterValue":"345"},{"filterName":"แรงดันไฟฟ้า (V)","filterNameForURL":"4LmB4Lij4LiH4LiU4Lix4LiZ4LmE4Lif4Lif4LmJ4LiyIChWKQ","filterValue":"240"},{"filterName":"กำลังวัตต์ (W)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4Lin4Lix4LiV4LiV4LmMIChXKQ","filterValue":"1800"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"น้ำหนัก (ก.)*ไม่รวมหัวเป่า/สายไฟ","filterNameForURL":"4LiZ4LmJ4Liz4Lir4LiZ4Lix4LiBICjguIEuKSrguYTguKHguYjguKPguKfguKHguKvguLHguKfguYDguJvguYjguLIv4Liq4Liy4Lii4LmE4Lif","filterValue":"325"},{"filterName":"แรงดันไฟฟ้า (V)","filterNameForURL":"4LmB4Lij4LiH4LiU4Lix4LiZ4LmE4Lif4Lif4LmJ4LiyIChWKQ","filterValue":"240"},{"filterName":"กำลังวัตต์ (W)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4Lin4Lix4LiV4LiV4LmMIChXKQ","filterValue":"1800"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"น้ำหนัก (ก.)*ไม่รวมหัวเป่า/สายไฟ","filterNameForURL":"4LiZ4LmJ4Liz4Lir4LiZ4Lix4LiBICjguIEuKSrguYTguKHguYjguKPguKfguKHguKvguLHguKfguYDguJvguYjguLIv4Liq4Liy4Lii4LmE4Lif","filterValue":"502"},{"filterName":"กำลังวัตต์ (W)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4Lin4Lix4LiV4LiV4LmMIChXKQ","filterValue":"1800"}],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"ระดับอุณหภูมิ","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li0","filterValue":"3"},{"filterName":"ระดับแรงลม","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4LmB4Lij4LiH4Lil4Lih","filterValue":"2"}],"facet":[{"facetName":"หัวเป่าปากแคบ","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4LmA4Lib4LmI4Liy4Lib4Liy4LiB4LmB4LiE4Lia"},{"facetName":"ด้ามจับพับได้","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4LiU4LmJ4Liy4Lih4LiI4Lix4Lia4Lie4Lix4Lia4LmE4LiU4LmJ"}]};{"filter":[{"filterName":"ระดับอุณหภูมิ","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li0","filterValue":"3"},{"filterName":"ระดับแรงลม","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4LmB4Lij4LiH4Lil4Lih","filterValue":"2"}],"facet":[{"facetName":"หัวเป่าปากแคบ","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4LmA4Lib4LmI4Liy4Lib4Liy4LiB4LmB4LiE4Lia"},{"facetName":"ด้ามจับพับได้","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4LiU4LmJ4Liy4Lih4LiI4Lix4Lia4Lie4Lix4Lia4LmE4LiU4LmJ"}]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"ระดับอุณหภูมิ","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li0","filterValue":"3"},{"filterName":"ระดับแรงลม","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4LmB4Lij4LiH4Lil4Lih","filterValue":"2"}],"facet":[{"facetName":"Ionity","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"SW9uaXR5"},{"facetName":"หัวเป่าปากแคบ","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4LmA4Lib4LmI4Liy4Lib4Liy4LiB4LmB4LiE4Lia"},{"facetName":"Heat Protection","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"SGVhdCBQcm90ZWN0aW9u"},{"facetName":"ด้ามจับพับได้","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4LiU4LmJ4Liy4Lih4LiI4Lix4Lia4Lie4Lix4Lia4LmE4LiU4LmJ"}]};{"filter":[{"filterName":"น้ำหนัก (ก.)*ไม่รวมหัวเป่า/สายไฟ","filterNameForURL":"4LiZ4LmJ4Liz4Lir4LiZ4Lix4LiBICjguIEuKSrguYTguKHguYjguKPguKfguKHguKvguLHguKfguYDguJvguYjguLIv4Liq4Liy4Lii4LmE4Lif","filterValue":"502"},{"filterName":"กำลังวัตต์ (W)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4Lin4Lix4LiV4LiV4LmMIChXKQ","filterValue":"1800"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"น้ำหนัก (ก.)*ไม่รวมหัวเป่า/สายไฟ","filterNameForURL":"4LiZ4LmJ4Liz4Lir4LiZ4Lix4LiBICjguIEuKSrguYTguKHguYjguKPguKfguKHguKvguLHguKfguYDguJvguYjguLIv4Liq4Liy4Lii4LmE4Lif","filterValue":"502"},{"filterName":"กำลังวัตต์ (W)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4Lin4Lix4LiV4LiV4LmMIChXKQ","filterValue":"1800"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"ระดับอุณหภูมิ","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li0","filterValue":"3"},{"filterName":"ระดับแรงลม","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4LmB4Lij4LiH4Lil4Lih","filterValue":"2"}],"facet":[{"facetName":"nanoe™","facetGroupId":"Group1","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"bmFub2XihKI"},{"facetName":"หัวเป่าปากแคบ","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4LmA4Lib4LmI4Liy4Lib4Liy4LiB4LmB4LiE4Lia"},{"facetName":"หัวเป่า Quick Dry","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4LmA4Lib4LmI4LiyIFF1aWNrIERyeQ"},{"facetName":"ด้ามจับพับได้","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4LiU4LmJ4Liy4Lih4LiI4Lix4Lia4Lie4Lix4Lia4LmE4LiU4LmJ"}]};{"filter":[{"filterName":"ระดับอุณหภูมิ","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li0","filterValue":"3"},{"filterName":"ระดับแรงลม","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4LmB4Lij4LiH4Lil4Lih","filterValue":"2"}],"facet":[{"facetName":"หัวเป่าปากแคบ","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4LmA4Lib4LmI4Liy4Lib4Liy4LiB4LmB4LiE4Lia"},{"facetName":"ด้ามจับพับได้","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4LiU4LmJ4Liy4Lih4LiI4Lix4Lia4Lie4Lix4Lia4LmE4LiU4LmJ"}]};{"filter":[{"filterName":"ระดับอุณหภูมิ","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li0","filterValue":"2"},{"filterName":"ระดับแรงลม","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4LmB4Lij4LiH4Lil4Lih","filterValue":"2"}],"facet":[{"facetName":"nanoe™","facetGroupId":"Group1","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"bmFub2XihKI"},{"facetName":"หัวเป่า Quick Dry","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4LmA4Lib4LmI4LiyIFF1aWNrIERyeQ"},{"facetName":"ด้ามจับพับได้","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4LiU4LmJ4Liy4Lih4LiI4Lix4Lia4Lie4Lix4Lia4LmE4LiU4LmJ"}]};{"filter":[{"filterName":"ระดับอุณหภูมิ","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li0","filterValue":"3"},{"filterName":"ระดับแรงลม","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4LmB4Lij4LiH4Lil4Lih","filterValue":"2"}],"facet":[{"facetName":"หัวเป่า Quick Dry","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4LmA4Lib4LmI4LiyIFF1aWNrIERyeQ"},{"facetName":"ด้ามจับพับได้","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4LiU4LmJ4Liy4Lih4LiI4Lix4Lia4Lie4Lix4Lia4LmE4LiU4LmJ"}]};{"filter":[{"filterName":"ระดับอุณหภูมิ","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li0","filterValue":"3"},{"filterName":"ระดับแรงลม","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4LmB4Lij4LiH4Lil4Lih","filterValue":"1"}],"facet":[{"facetName":"หัวเป่า Quick Dry","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4LmA4Lib4LmI4LiyIFF1aWNrIERyeQ"}]};{"filter":[{"filterName":"ระดับอุณหภูมิ","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li0","filterValue":"2"},{"filterName":"ระดับแรงลม","filterNameForURL":"4Lij4Liw4LiU4Lix4Lia4LmB4Lij4LiH4Lil4Lih","filterValue":"2"}],"facet":[{"facetName":"หัวเป่า Quick Dry","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4LmA4Lib4LmI4LiyIFF1aWNrIERyeQ"}]};

คุณสมบัติ

0 ผลิตภัณฑ์

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

1 - 19 จาก 19 ผลิตภัณฑ์

All Products

Consumer

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม