พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false categorybrowsepage false 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เรียกดู เครื่องทำน้ำอุ่น ทั้งหมด

เครื่องทำน้ำอุ่น

ปรับได้ทุกอุณหภูมิ เพื่อการอาบน้ำอย่างมีความสุข

{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"กำลังไฟสูงสุด(วัตต์)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4LmE4Lif4Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUKOC4p-C4seC4leC4leC5jCk","filterValue":"3500"}],"facet":[{"facetName":"ไฟแสดงสถานะการทำงาน ELB","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmE4Lif4LmB4Liq4LiU4LiH4Liq4LiW4Liy4LiZ4Liw4LiB4Liy4Lij4LiX4Liz4LiH4Liy4LiZIEVMQg"},{"facetName":"ลีดเซ็นเซอร์","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lil4Li14LiU4LmA4LiL4LmH4LiZ4LmA4LiL4Lit4Lij4LmM"},{"facetName":"เทอร์โมสตัท แบบอัตโนมัติ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmA4LiX4Lit4Lij4LmM4LmC4Lih4Liq4LiV4Lix4LiXIOC5geC4muC4muC4reC4seC4leC5guC4meC4oeC4seC4leC4tA"},{"facetName":"เทอร์โมสตัท แบบรีเซ็ต","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmA4LiX4Lit4Lij4LmM4LmC4Lih4Liq4LiV4Lix4LiXIOC5geC4muC4muC4o-C4teC5gOC4i-C5h-C4lQ"},{"facetName":"ตัวทำความร้อน Glass Filled Polyamide","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiV4Lix4Lin4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZIEdsYXNzIEZpbGxlZCBQb2x5YW1pZGU"},{"facetName":"ไมโครสวิตช์","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmE4Lih4LmC4LiE4Lij4Liq4Lin4Li04LiV4LiK4LmM"},{"facetName":"ระบบนิรภัย ELB","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiZ4Li04Lij4Lig4Lix4LiiIEVMQg"},{"facetName":"แผงกันน้ำเข้าเครื่อง","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmB4Lic4LiH4LiB4Lix4LiZ4LiZ4LmJ4Liz4LmA4LiC4LmJ4Liy4LmA4LiE4Lij4Li34LmI4Lit4LiH"},{"facetName":"พลาสติก ABS เกรด V0","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lie4Lil4Liy4Liq4LiV4Li04LiBIEFCUyDguYDguIHguKPguJQgVjA"},{"facetName":"ฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่ว","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiJ4LiZ4Lin4LiZ4Lib4LmJ4Lit4LiH4LiB4Lix4LiZ4LmE4Lif4Lif4LmJ4Liy4Lij4Lix4LmI4Lin"},{"facetName":"หัวฝักบัวปรับสายน้ำ 3 แบบ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4Lid4Lix4LiB4Lia4Lix4Lin4Lib4Lij4Lix4Lia4Liq4Liy4Lii4LiZ4LmJ4LizIDMg4LmB4Lia4Lia"},{"facetName":"ชุดกรองน้ำพร้อมปรับปริมาณน้ำ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiK4Li44LiU4LiB4Lij4Lit4LiH4LiZ4LmJ4Liz4Lie4Lij4LmJ4Lit4Lih4Lib4Lij4Lix4Lia4Lib4Lij4Li04Lih4Liy4LiT4LiZ4LmJ4Liz"},{"facetName":"9 ระบบนิรภัย","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSDguKPguLDguJrguJrguJnguLTguKPguKDguLHguKI"},{"facetName":"IP25","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SVAyNQ"}]};{"filter":[{"filterName":"กำลังไฟสูงสุด(วัตต์)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4LmE4Lif4Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUKOC4p-C4seC4leC4leC5jCk","filterValue":"4500"}],"facet":[{"facetName":"ไฟแสดงสถานะการทำงาน ELB","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmE4Lif4LmB4Liq4LiU4LiH4Liq4LiW4Liy4LiZ4Liw4LiB4Liy4Lij4LiX4Liz4LiH4Liy4LiZIEVMQg"},{"facetName":"ลีดเซ็นเซอร์","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lil4Li14LiU4LmA4LiL4LmH4LiZ4LmA4LiL4Lit4Lij4LmM"},{"facetName":"เทอร์โมสตัท แบบอัตโนมัติ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmA4LiX4Lit4Lij4LmM4LmC4Lih4Liq4LiV4Lix4LiXIOC5geC4muC4muC4reC4seC4leC5guC4meC4oeC4seC4leC4tA"},{"facetName":"เทอร์โมสตัท แบบรีเซ็ต","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmA4LiX4Lit4Lij4LmM4LmC4Lih4Liq4LiV4Lix4LiXIOC5geC4muC4muC4o-C4teC5gOC4i-C5h-C4lQ"},{"facetName":"ตัวทำความร้อนทองแดง","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiV4Lix4Lin4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZ4LiX4Lit4LiH4LmB4LiU4LiH"},{"facetName":"ไมโครสวิตช์","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmE4Lih4LmC4LiE4Lij4Liq4Lin4Li04LiV4LiK4LmM"},{"facetName":"ระบบนิรภัย ELB","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiZ4Li04Lij4Lig4Lix4LiiIEVMQg"},{"facetName":"แผงกันน้ำเข้าเครื่อง","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmB4Lic4LiH4LiB4Lix4LiZ4LiZ4LmJ4Liz4LmA4LiC4LmJ4Liy4LmA4LiE4Lij4Li34LmI4Lit4LiH"},{"facetName":"พลาสติก ABS เกรด V0","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lie4Lil4Liy4Liq4LiV4Li04LiBIEFCUyDguYDguIHguKPguJQgVjA"},{"facetName":"ฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่ว","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiJ4LiZ4Lin4LiZ4Lib4LmJ4Lit4LiH4LiB4Lix4LiZ4LmE4Lif4Lif4LmJ4Liy4Lij4Lix4LmI4Lin"},{"facetName":"ชุดกรองน้ำพร้อมปรับปริมาณน้ำ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiK4Li44LiU4LiB4Lij4Lit4LiH4LiZ4LmJ4Liz4Lie4Lij4LmJ4Lit4Lih4Lib4Lij4Lix4Lia4Lib4Lij4Li04Lih4Liy4LiT4LiZ4LmJ4Liz"},{"facetName":"หม้อทำความร้อนทองแดง","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"4Lir4Lih4LmJ4Lit4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZ4LiX4Lit4LiH4LmB4LiU4LiH"},{"facetName":"9 ระบบนิรภัย","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSDguKPguLDguJrguJrguJnguLTguKPguKDguLHguKI"},{"facetName":"IP25","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SVAyNQ"}]};{"filter":[{"filterName":"กำลังไฟสูงสุด(วัตต์)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4LmE4Lif4Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUKOC4p-C4seC4leC4leC5jCk","filterValue":"4500"}],"facet":[{"facetName":"ไฟแสดงสถานะการทำงาน ELB","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmE4Lif4LmB4Liq4LiU4LiH4Liq4LiW4Liy4LiZ4Liw4LiB4Liy4Lij4LiX4Liz4LiH4Liy4LiZIEVMQg"},{"facetName":"ลีดเซ็นเซอร์","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lil4Li14LiU4LmA4LiL4LmH4LiZ4LmA4LiL4Lit4Lij4LmM"},{"facetName":"เทอร์โมสตัท แบบอัตโนมัติ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmA4LiX4Lit4Lij4LmM4LmC4Lih4Liq4LiV4Lix4LiXIOC5geC4muC4muC4reC4seC4leC5guC4meC4oeC4seC4leC4tA"},{"facetName":"เทอร์โมสตัท แบบรีเซ็ต","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmA4LiX4Lit4Lij4LmM4LmC4Lih4Liq4LiV4Lix4LiXIOC5geC4muC4muC4o-C4teC5gOC4i-C5h-C4lQ"},{"facetName":"ตัวทำความร้อนทองแดง","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiV4Lix4Lin4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZ4LiX4Lit4LiH4LmB4LiU4LiH"},{"facetName":"ไมโครสวิตช์","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmE4Lih4LmC4LiE4Lij4Liq4Lin4Li04LiV4LiK4LmM"},{"facetName":"ระบบนิรภัย ELB","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiZ4Li04Lij4Lig4Lix4LiiIEVMQg"},{"facetName":"แผงกันน้ำเข้าเครื่อง","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmB4Lic4LiH4LiB4Lix4LiZ4LiZ4LmJ4Liz4LmA4LiC4LmJ4Liy4LmA4LiE4Lij4Li34LmI4Lit4LiH"},{"facetName":"พลาสติก ABS เกรด V0","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lie4Lil4Liy4Liq4LiV4Li04LiBIEFCUyDguYDguIHguKPguJQgVjA"},{"facetName":"ฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่ว","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiJ4LiZ4Lin4LiZ4Lib4LmJ4Lit4LiH4LiB4Lix4LiZ4LmE4Lif4Lif4LmJ4Liy4Lij4Lix4LmI4Lin"},{"facetName":"ชุดกรองน้ำพร้อมปรับปริมาณน้ำ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiK4Li44LiU4LiB4Lij4Lit4LiH4LiZ4LmJ4Liz4Lie4Lij4LmJ4Lit4Lih4Lib4Lij4Lix4Lia4Lib4Lij4Li04Lih4Liy4LiT4LiZ4LmJ4Liz"},{"facetName":"หม้อทำความร้อนทองแดง","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"4Lir4Lih4LmJ4Lit4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZ4LiX4Lit4LiH4LmB4LiU4LiH"},{"facetName":"9 ระบบนิรภัย","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSDguKPguLDguJrguJrguJnguLTguKPguKDguLHguKI"},{"facetName":"IP25","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SVAyNQ"}]};{"filter":[{"filterName":"กำลังไฟสูงสุด(วัตต์)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4LmE4Lif4Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUKOC4p-C4seC4leC4leC5jCk","filterValue":"3000"}],"facet":[{"facetName":"ไฟแสดงสถานะการทำงาน ELB","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmE4Lif4LmB4Liq4LiU4LiH4Liq4LiW4Liy4LiZ4Liw4LiB4Liy4Lij4LiX4Liz4LiH4Liy4LiZIEVMQg"},{"facetName":"ลีดเซ็นเซอร์","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lil4Li14LiU4LmA4LiL4LmH4LiZ4LmA4LiL4Lit4Lij4LmM"},{"facetName":"เทอร์โมสตัท แบบอัตโนมัติ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmA4LiX4Lit4Lij4LmM4LmC4Lih4Liq4LiV4Lix4LiXIOC5geC4muC4muC4reC4seC4leC5guC4meC4oeC4seC4leC4tA"},{"facetName":"เทอร์โมสตัท แบบรีเซ็ต","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmA4LiX4Lit4Lij4LmM4LmC4Lih4Liq4LiV4Lix4LiXIOC5geC4muC4muC4o-C4teC5gOC4i-C5h-C4lQ"},{"facetName":"ตัวทำความร้อน Glass Filled Polyamide","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiV4Lix4Lin4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZIEdsYXNzIEZpbGxlZCBQb2x5YW1pZGU"},{"facetName":"ไมโครสวิตช์","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmE4Lih4LmC4LiE4Lij4Liq4Lin4Li04LiV4LiK4LmM"},{"facetName":"ระบบนิรภัย ELB","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiZ4Li04Lij4Lig4Lix4LiiIEVMQg"},{"facetName":"แผงกันน้ำเข้าเครื่อง","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmB4Lic4LiH4LiB4Lix4LiZ4LiZ4LmJ4Liz4LmA4LiC4LmJ4Liy4LmA4LiE4Lij4Li34LmI4Lit4LiH"},{"facetName":"พลาสติก ABS เกรด V0","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lie4Lil4Liy4Liq4LiV4Li04LiBIEFCUyDguYDguIHguKPguJQgVjA"},{"facetName":"ฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่ว","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiJ4LiZ4Lin4LiZ4Lib4LmJ4Lit4LiH4LiB4Lix4LiZ4LmE4Lif4Lif4LmJ4Liy4Lij4Lix4LmI4Lin"},{"facetName":"ชุดกรองน้ำพร้อมปรับปริมาณน้ำ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiK4Li44LiU4LiB4Lij4Lit4LiH4LiZ4LmJ4Liz4Lie4Lij4LmJ4Lit4Lih4Lib4Lij4Lix4Lia4Lib4Lij4Li04Lih4Liy4LiT4LiZ4LmJ4Liz"},{"facetName":"9 ระบบนิรภัย","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSDguKPguLDguJrguJrguJnguLTguKPguKDguLHguKI"},{"facetName":"IP25","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SVAyNQ"}]};{"filter":[{"filterName":"กำลังไฟสูงสุด(วัตต์)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4LmE4Lif4Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUKOC4p-C4seC4leC4leC5jCk","filterValue":"3000"}],"facet":[{"facetName":"ไฟแสดงสถานะการทำงาน ELB","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmE4Lif4LmB4Liq4LiU4LiH4Liq4LiW4Liy4LiZ4Liw4LiB4Liy4Lij4LiX4Liz4LiH4Liy4LiZIEVMQg"},{"facetName":"ลีดเซ็นเซอร์","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lil4Li14LiU4LmA4LiL4LmH4LiZ4LmA4LiL4Lit4Lij4LmM"},{"facetName":"เทอร์โมสตัท แบบอัตโนมัติ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmA4LiX4Lit4Lij4LmM4LmC4Lih4Liq4LiV4Lix4LiXIOC5geC4muC4muC4reC4seC4leC5guC4meC4oeC4seC4leC4tA"},{"facetName":"เทอร์โมสตัท แบบรีเซ็ต","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmA4LiX4Lit4Lij4LmM4LmC4Lih4Liq4LiV4Lix4LiXIOC5geC4muC4muC4o-C4teC5gOC4i-C5h-C4lQ"},{"facetName":"ตัวทำความร้อน Glass Filled Polyamide","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiV4Lix4Lin4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZIEdsYXNzIEZpbGxlZCBQb2x5YW1pZGU"},{"facetName":"ไมโครสวิตช์","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmE4Lih4LmC4LiE4Lij4Liq4Lin4Li04LiV4LiK4LmM"},{"facetName":"ระบบนิรภัย ELB","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiZ4Li04Lij4Lig4Lix4LiiIEVMQg"},{"facetName":"แผงกันน้ำเข้าเครื่อง","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmB4Lic4LiH4LiB4Lix4LiZ4LiZ4LmJ4Liz4LmA4LiC4LmJ4Liy4LmA4LiE4Lij4Li34LmI4Lit4LiH"},{"facetName":"พลาสติก ABS เกรด V0","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lie4Lil4Liy4Liq4LiV4Li04LiBIEFCUyDguYDguIHguKPguJQgVjA"},{"facetName":"ฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่ว","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiJ4LiZ4Lin4LiZ4Lib4LmJ4Lit4LiH4LiB4Lix4LiZ4LmE4Lif4Lif4LmJ4Liy4Lij4Lix4LmI4Lin"},{"facetName":"ชุดกรองน้ำพร้อมปรับปริมาณน้ำ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiK4Li44LiU4LiB4Lij4Lit4LiH4LiZ4LmJ4Liz4Lie4Lij4LmJ4Lit4Lih4Lib4Lij4Lix4Lia4Lib4Lij4Li04Lih4Liy4LiT4LiZ4LmJ4Liz"},{"facetName":"9 ระบบนิรภัย","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSDguKPguLDguJrguJrguJnguLTguKPguKDguLHguKI"},{"facetName":"IP25","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SVAyNQ"}]};{"filter":[{"filterName":"กำลังไฟสูงสุด(วัตต์)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4LmE4Lif4Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUKOC4p-C4seC4leC4leC5jCk","filterValue":"6000"}],"facet":[{"facetName":"ไฟแสดงสถานะการทำงาน ELB","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmE4Lif4LmB4Liq4LiU4LiH4Liq4LiW4Liy4LiZ4Liw4LiB4Liy4Lij4LiX4Liz4LiH4Liy4LiZIEVMQg"},{"facetName":"ลีดเซ็นเซอร์","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lil4Li14LiU4LmA4LiL4LmH4LiZ4LmA4LiL4Lit4Lij4LmM"},{"facetName":"เทอร์โมสตัท แบบอัตโนมัติ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmA4LiX4Lit4Lij4LmM4LmC4Lih4Liq4LiV4Lix4LiXIOC5geC4muC4muC4reC4seC4leC5guC4meC4oeC4seC4leC4tA"},{"facetName":"เทอร์โมสตัท แบบรีเซ็ต","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmA4LiX4Lit4Lij4LmM4LmC4Lih4Liq4LiV4Lix4LiXIOC5geC4muC4muC4o-C4teC5gOC4i-C5h-C4lQ"},{"facetName":"ตัวทำความร้อนทองแดง","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiV4Lix4Lin4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZ4LiX4Lit4LiH4LmB4LiU4LiH"},{"facetName":"ไมโครสวิตช์","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmE4Lih4LmC4LiE4Lij4Liq4Lin4Li04LiV4LiK4LmM"},{"facetName":"ระบบนิรภัย ELB","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiZ4Li04Lij4Lig4Lix4LiiIEVMQg"},{"facetName":"แผงกันน้ำเข้าเครื่อง","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmB4Lic4LiH4LiB4Lix4LiZ4LiZ4LmJ4Liz4LmA4LiC4LmJ4Liy4LmA4LiE4Lij4Li34LmI4Lit4LiH"},{"facetName":"พลาสติก ABS เกรด V0","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lie4Lil4Liy4Liq4LiV4Li04LiBIEFCUyDguYDguIHguKPguJQgVjA"},{"facetName":"ฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่ว","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiJ4LiZ4Lin4LiZ4Lib4LmJ4Lit4LiH4LiB4Lix4LiZ4LmE4Lif4Lif4LmJ4Liy4Lij4Lix4LmI4Lin"},{"facetName":"หัวฝักบัวปรับสายน้ำ 3 แบบ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4Lid4Lix4LiB4Lia4Lix4Lin4Lib4Lij4Lix4Lia4Liq4Liy4Lii4LiZ4LmJ4LizIDMg4LmB4Lia4Lia"},{"facetName":"หัวฝักบัวผสมสาร Ag+ ยับยั้งแบคทีเรีย","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4Lid4Lix4LiB4Lia4Lix4Lin4Lic4Liq4Lih4Liq4Liy4LijIEFnKyDguKLguLHguJrguKLguLHguYnguIfguYHguJrguITguJfguLXguYDguKPguLXguKI"},{"facetName":"ชุดกรองน้ำพร้อมปรับปริมาณน้ำ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiK4Li44LiU4LiB4Lij4Lit4LiH4LiZ4LmJ4Liz4Lie4Lij4LmJ4Lit4Lih4Lib4Lij4Lix4Lia4Lib4Lij4Li04Lih4Liy4LiT4LiZ4LmJ4Liz"},{"facetName":"Ag+","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"QWcr"},{"facetName":"หม้อทำความร้อนทองแดง","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"4Lir4Lih4LmJ4Lit4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZ4LiX4Lit4LiH4LmB4LiU4LiH"},{"facetName":"9 ระบบนิรภัย","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSDguKPguLDguJrguJrguJnguLTguKPguKDguLHguKI"},{"facetName":"IP25","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SVAyNQ"}]};{"filter":[{"filterName":"กำลังไฟสูงสุด(วัตต์)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4LmE4Lif4Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUKOC4p-C4seC4leC4leC5jCk","filterValue":"6000"}],"facet":[{"facetName":"จอ LCD","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiI4LitIExDRA"},{"facetName":"e-Cycle","facetValue":"YES","facetNameForURL":"ZS1DeWNsZQ"},{"facetName":"e-Hybrid","facetValue":"YES","facetNameForURL":"ZS1IeWJyaWQ"},{"facetName":"ลีดเซ็นเซอร์","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lil4Li14LiU4LmA4LiL4LmH4LiZ4LmA4LiL4Lit4Lij4LmM"},{"facetName":"เทอร์โมสตัท แบบอัตโนมัติ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmA4LiX4Lit4Lij4LmM4LmC4Lih4Liq4LiV4Lix4LiXIOC5geC4muC4muC4reC4seC4leC5guC4meC4oeC4seC4leC4tA"},{"facetName":"เทอร์โมสตัท แบบรีเซ็ต","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmA4LiX4Lit4Lij4LmM4LmC4Lih4Liq4LiV4Lix4LiXIOC5geC4muC4muC4o-C4teC5gOC4i-C5h-C4lQ"},{"facetName":"ตัวทำความร้อนทองแดง","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiV4Lix4Lin4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZ4LiX4Lit4LiH4LmB4LiU4LiH"},{"facetName":"ไมโครสวิตช์","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmE4Lih4LmC4LiE4Lij4Liq4Lin4Li04LiV4LiK4LmM"},{"facetName":"ระบบนิรภัย ELB","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiZ4Li04Lij4Lig4Lix4LiiIEVMQg"},{"facetName":"แผงกันน้ำเข้าเครื่อง","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmB4Lic4LiH4LiB4Lix4LiZ4LiZ4LmJ4Liz4LmA4LiC4LmJ4Liy4LmA4LiE4Lij4Li34LmI4Lit4LiH"},{"facetName":"พลาสติก ABS เกรด V0","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lie4Lil4Liy4Liq4LiV4Li04LiBIEFCUyDguYDguIHguKPguJQgVjA"},{"facetName":"ฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่ว","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiJ4LiZ4Lin4LiZ4Lib4LmJ4Lit4LiH4LiB4Lix4LiZ4LmE4Lif4Lif4LmJ4Liy4Lij4Lix4LmI4Lin"},{"facetName":"หัวฝักบัวปรับสายน้ำ 3 แบบ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4Lid4Lix4LiB4Lia4Lix4Lin4Lib4Lij4Lix4Lia4Liq4Liy4Lii4LiZ4LmJ4LizIDMg4LmB4Lia4Lia"},{"facetName":"หัวฝักบัวผสมสาร Ag+ ยับยั้งแบคทีเรีย","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4Lid4Lix4LiB4Lia4Lix4Lin4Lic4Liq4Lih4Liq4Liy4LijIEFnKyDguKLguLHguJrguKLguLHguYnguIfguYHguJrguITguJfguLXguYDguKPguLXguKI"},{"facetName":"ชุดกรองน้ำพร้อมปรับปริมาณน้ำ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiK4Li44LiU4LiB4Lij4Lit4LiH4LiZ4LmJ4Liz4Lie4Lij4LmJ4Lit4Lih4Lib4Lij4Lix4Lia4Lib4Lij4Li04Lih4Liy4LiT4LiZ4LmJ4Liz"},{"facetName":"แสดงผลด้วยจอ LCD","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LmB4Liq4LiU4LiH4Lic4Lil4LiU4LmJ4Lin4Lii4LiI4LitIExDRA"},{"facetName":"Ag+","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"QWcr"},{"facetName":"หม้อทำความร้อนทองแดง","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"4Lir4Lih4LmJ4Lit4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZ4LiX4Lit4LiH4LmB4LiU4LiH"},{"facetName":"9 ระบบนิรภัย","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSDguKPguLDguJrguJrguJnguLTguKPguKDguLHguKI"},{"facetName":"IP25","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SVAyNQ"}]};{"filter":[{"filterName":"กำลังไฟสูงสุด(วัตต์)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4LmE4Lif4Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUKOC4p-C4seC4leC4leC5jCk","filterValue":"6000"}],"facet":[{"facetName":"ไฟแสดงสถานะการทำงาน ELB","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmE4Lif4LmB4Liq4LiU4LiH4Liq4LiW4Liy4LiZ4Liw4LiB4Liy4Lij4LiX4Liz4LiH4Liy4LiZIEVMQg"},{"facetName":"ลีดเซ็นเซอร์","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lil4Li14LiU4LmA4LiL4LmH4LiZ4LmA4LiL4Lit4Lij4LmM"},{"facetName":"เทอร์โมสตัท แบบอัตโนมัติ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmA4LiX4Lit4Lij4LmM4LmC4Lih4Liq4LiV4Lix4LiXIOC5geC4muC4muC4reC4seC4leC5guC4meC4oeC4seC4leC4tA"},{"facetName":"เทอร์โมสตัท แบบรีเซ็ต","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmA4LiX4Lit4Lij4LmM4LmC4Lih4Liq4LiV4Lix4LiXIOC5geC4muC4muC4o-C4teC5gOC4i-C5h-C4lQ"},{"facetName":"ตัวทำความร้อนทองแดง","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiV4Lix4Lin4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZ4LiX4Lit4LiH4LmB4LiU4LiH"},{"facetName":"ไมโครสวิตช์","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmE4Lih4LmC4LiE4Lij4Liq4Lin4Li04LiV4LiK4LmM"},{"facetName":"ระบบนิรภัย ELB","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiZ4Li04Lij4Lig4Lix4LiiIEVMQg"},{"facetName":"แผงกันน้ำเข้าเครื่อง","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LmB4Lic4LiH4LiB4Lix4LiZ4LiZ4LmJ4Liz4LmA4LiC4LmJ4Liy4LmA4LiE4Lij4Li34LmI4Lit4LiH"},{"facetName":"พลาสติก ABS เกรด V0","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lie4Lil4Liy4Liq4LiV4Li04LiBIEFCUyDguYDguIHguKPguJQgVjA"},{"facetName":"ฉนวนป้องกันไฟฟ้ารั่ว","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiJ4LiZ4Lin4LiZ4Lib4LmJ4Lit4LiH4LiB4Lix4LiZ4LmE4Lif4Lif4LmJ4Liy4Lij4Lix4LmI4Lin"},{"facetName":"หัวฝักบัวปรับสายน้ำ 3 แบบ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4Lid4Lix4LiB4Lia4Lix4Lin4Lib4Lij4Lix4Lia4Liq4Liy4Lii4LiZ4LmJ4LizIDMg4LmB4Lia4Lia"},{"facetName":"หัวฝักบัวผสมสาร Ag+ ยับยั้งแบคทีเรีย","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4Lir4Lix4Lin4Lid4Lix4LiB4Lia4Lix4Lin4Lic4Liq4Lih4Liq4Liy4LijIEFnKyDguKLguLHguJrguKLguLHguYnguIfguYHguJrguITguJfguLXguYDguKPguLXguKI"},{"facetName":"ชุดกรองน้ำพร้อมปรับปริมาณน้ำ","facetValue":"YES","facetNameForURL":"4LiK4Li44LiU4LiB4Lij4Lit4LiH4LiZ4LmJ4Liz4Lie4Lij4LmJ4Lit4Lih4Lib4Lij4Lix4Lia4Lib4Lij4Li04Lih4Liy4LiT4LiZ4LmJ4Liz"},{"facetName":"Ag+","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"QWcr"},{"facetName":"หม้อทำความร้อนทองแดง","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"4Lir4Lih4LmJ4Lit4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZ4LiX4Lit4LiH4LmB4LiU4LiH"},{"facetName":"9 ระบบนิรภัย","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"OSDguKPguLDguJrguJrguJnguLTguKPguKDguLHguKI"},{"facetName":"IP25","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SVAyNQ"}]};

กำลังไฟสูงสุด(วัตต์)

เทคโนโลยี

  • ? ระบบน้ำร้อนสลับเย็น เพื่อสุขภาพที่ดีและความผ่อนคลาย
  • ? ระบบแรงดันและผสมฟองอากาศ เพื่อความผ่อนคลาย
  • ? ยับยั้งแบคทีเรีย

คุณสมบัติ

  • ? มาตรฐานป้องกันน้ำเข้าเครื่อง
0 ผลิตภัณฑ์

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

1 - 15 จาก 15 ผลิตภัณฑ์

All Products

Consumer

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม