พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false categorybrowsepage false 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เรียกดู เครื่องดูดฝุ่นแบบถุง ทั้งหมด

เครื่องดูดฝุ่นแบบถุง

กำจัดฝุ่น และขยะได้อย่างง่ายดายด้วยถุงเก็บฝุ่น

{"filter":[{"filterName":"กำลังไฟ (วัตต์)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4LmE4LifICjguKfguLHguJXguJXguYwp","filterValue":"1800"},{"filterName":"พลังแรงดูด (วัตต์)","filterNameForURL":"4Lie4Lil4Lix4LiH4LmB4Lij4LiH4LiU4Li54LiUICjguKfguLHguJXguJXguYwp","filterValue":"420"}],"facet":[{"facetName":"ถุงเก็บฝุ่น","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LiW4Li44LiH4LmA4LiB4LmH4Lia4Lid4Li44LmI4LiZ"}]};{"filter":[{"filterName":"กำลังไฟ (วัตต์)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4LmE4LifICjguKfguLHguJXguJXguYwp","filterValue":"1600"},{"filterName":"พลังแรงดูด (วัตต์)","filterNameForURL":"4Lie4Lil4Lix4LiH4LmB4Lij4LiH4LiU4Li54LiUICjguKfguLHguJXguJXguYwp","filterValue":"410"}],"facet":[{"facetName":"ถุงเก็บฝุ่น","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LiW4Li44LiH4LmA4LiB4LmH4Lia4Lid4Li44LmI4LiZ"}]};{"filter":[{"filterName":"กำลังไฟ (วัตต์)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4LmE4LifICjguKfguLHguJXguJXguYwp","filterValue":"850"},{"filterName":"พลังแรงดูด (วัตต์)","filterNameForURL":"4Lie4Lil4Lix4LiH4LmB4Lij4LiH4LiU4Li54LiUICjguKfguLHguJXguJXguYwp","filterValue":"250"}],"facet":[{"facetName":"ถุงเก็บฝุ่น","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LiW4Li44LiH4LmA4LiB4LmH4Lia4Lid4Li44LmI4LiZ"}]};

กำลังไฟ (วัตต์)

พลังแรงดูด (วัตต์)

คุณสมบัติ

0 ผลิตภัณฑ์

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

1 - 3 จาก 3 ผลิตภัณฑ์

All Products

Consumer

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม