พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 false categorybrowsepage,comparepage,wishlistpage,learncontentpage false categorybrowsepage false 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

ตู้เย็น

เลือกรุ่นที่ใช่สำหรับคุณ

{"filter":[{"filterName":"ความจุ คิว","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4hOC4tOC4pw","filterValue":"17.4"},{"filterName":"ความจุ ลิตร","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4peC4tOC4leC4ow","filterValue":"495"}],"facet":[{"facetName":"Multidoor","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"TXVsdGlkb29y"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"ระบบควบคุมอัจฉริยะ (Panasonic SmartApp+)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiE4Lin4Lia4LiE4Li44Lih4Lit4Lix4LiI4LiJ4Lij4Li04Lii4LiwIChQYW5hc29uaWMgU21hcnRBcHArKQ"},{"facetName":"ที่กดน้ำ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LiX4Li14LmI4LiB4LiU4LiZ4LmJ4Liz"},{"facetName":"ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiX4Liz4LiZ4LmJ4Liz4LmB4LiC4LmH4LiH4Lit4Lix4LiV4LmC4LiZ4Lih4Lix4LiV4Li0"},{"facetName":"เทคโนโลยี nanoe™ X ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LmA4LiX4LiE4LmC4LiZ4LmC4Lil4Lii4Li1IG5hbm9l4oSiIFgg"}]};{"filter":[{"filterName":"ความจุ คิว","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4hOC4tOC4pw","filterValue":"19.1"},{"filterName":"ความจุ ลิตร","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4peC4tOC4leC4ow","filterValue":"540"}],"facet":[{"facetName":"Multidoor","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"TXVsdGlkb29y"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"ระบบควบคุมอัจฉริยะ (Panasonic SmartApp+)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiE4Lin4Lia4LiE4Li44Lih4Lit4Lix4LiI4LiJ4Lij4Li04Lii4LiwIChQYW5hc29uaWMgU21hcnRBcHArKQ"},{"facetName":"ที่กดน้ำ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LiX4Li14LmI4LiB4LiU4LiZ4LmJ4Liz"},{"facetName":"ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiX4Liz4LiZ4LmJ4Liz4LmB4LiC4LmH4LiH4Lit4Lix4LiV4LmC4LiZ4Lih4Lix4LiV4Li0"},{"facetName":"เทคโนโลยี nanoe™ X ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LmA4LiX4LiE4LmC4LiZ4LmC4Lil4Lii4Li1IG5hbm9l4oSiIFgg"}]};{"filter":[{"filterName":"ความจุ คิว","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4hOC4tOC4pw","filterValue":"21.9"},{"filterName":"ความจุ ลิตร","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4peC4tOC4leC4ow","filterValue":"621"}],"facet":[{"facetName":"Multidoor","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"TXVsdGlkb29y"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"ที่กดน้ำ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LiX4Li14LmI4LiB4LiU4LiZ4LmJ4Liz"},{"facetName":"ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiX4Liz4LiZ4LmJ4Liz4LmB4LiC4LmH4LiH4Lit4Lix4LiV4LmC4LiZ4Lih4Lix4LiV4Li0"},{"facetName":"เทคโนโลยี nanoe™ X ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LmA4LiX4LiE4LmC4LiZ4LmC4Lil4Lii4Li1IG5hbm9l4oSiIFgg"}]};{"filter":[{"filterName":"ความจุ คิว","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4hOC4tOC4pw","filterValue":"22.9"},{"filterName":"ความจุ ลิตร","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4peC4tOC4leC4ow","filterValue":"650"}],"facet":[{"facetName":"3 ประตู","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"MyDguJvguKPguLDguJXguLk"},{"facetName":"Multidoor","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"TXVsdGlkb29y"},{"facetName":"ที่กดน้ำ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LiX4Li14LmI4LiB4LiU4LiZ4LmJ4Liz"},{"facetName":"ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiX4Liz4LiZ4LmJ4Liz4LmB4LiC4LmH4LiH4Lit4Lix4LiV4LmC4LiZ4Lih4Lix4LiV4Li0"},{"facetName":"เทคโนโลยี nanoe™ X ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LmA4LiX4LiE4LmC4LiZ4LmC4Lil4Lii4Li1IG5hbm9l4oSiIFgg"}]};{"filter":[{"filterName":"ความจุ คิว","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4hOC4tOC4pw","filterValue":"17.4"},{"filterName":"ความจุ ลิตร","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4peC4tOC4leC4ow","filterValue":"495"}],"facet":[{"facetName":"Multidoor","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"TXVsdGlkb29y"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"ระบบควบคุมอัจฉริยะ (Panasonic SmartApp+)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiE4Lin4Lia4LiE4Li44Lih4Lit4Lix4LiI4LiJ4Lij4Li04Lii4LiwIChQYW5hc29uaWMgU21hcnRBcHArKQ"},{"facetName":"ที่กดน้ำ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LiX4Li14LmI4LiB4LiU4LiZ4LmJ4Liz"},{"facetName":"ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiX4Liz4LiZ4LmJ4Liz4LmB4LiC4LmH4LiH4Lit4Lix4LiV4LmC4LiZ4Lih4Lix4LiV4Li0"},{"facetName":"เทคโนโลยี nanoe™ X ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LmA4LiX4LiE4LmC4LiZ4LmC4Lil4Lii4Li1IG5hbm9l4oSiIFgg"}]};{"filter":[{"filterName":"ความจุ คิว","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4hOC4tOC4pw","filterValue":"19.1"},{"filterName":"ความจุ ลิตร","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4peC4tOC4leC4ow","filterValue":"540"}],"facet":[{"facetName":"Multidoor","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"TXVsdGlkb29y"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"ระบบควบคุมอัจฉริยะ (Panasonic SmartApp+)","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiE4Lin4Lia4LiE4Li44Lih4Lit4Lix4LiI4LiJ4Lij4Li04Lii4LiwIChQYW5hc29uaWMgU21hcnRBcHArKQ"},{"facetName":"ที่กดน้ำ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LiX4Li14LmI4LiB4LiU4LiZ4LmJ4Liz"},{"facetName":"ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiX4Liz4LiZ4LmJ4Liz4LmB4LiC4LmH4LiH4Lit4Lix4LiV4LmC4LiZ4Lih4Lix4LiV4Li0"},{"facetName":"เทคโนโลยี nanoe™ X ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LmA4LiX4LiE4LmC4LiZ4LmC4Lil4Lii4Li1IG5hbm9l4oSiIFgg"}]};{"filter":[{"filterName":"ความจุ คิว","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4hOC4tOC4pw","filterValue":"21.9"},{"filterName":"ความจุ ลิตร","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4peC4tOC4leC4ow","filterValue":"621"}],"facet":[{"facetName":"Multidoor","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"TXVsdGlkb29y"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"ที่กดน้ำ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LiX4Li14LmI4LiB4LiU4LiZ4LmJ4Liz"},{"facetName":"ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiX4Liz4LiZ4LmJ4Liz4LmB4LiC4LmH4LiH4Lit4Lix4LiV4LmC4LiZ4Lih4Lix4LiV4Li0"},{"facetName":"เทคโนโลยี nanoe™ X ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LmA4LiX4LiE4LmC4LiZ4LmC4Lil4Lii4Li1IG5hbm9l4oSiIFgg"}]};{"filter":[{"filterName":"ความจุ คิว","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4hOC4tOC4pw","filterValue":"22.9"},{"filterName":"ความจุ ลิตร","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4peC4tOC4leC4ow","filterValue":"650"}],"facet":[{"facetName":"3 ประตู","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"MyDguJvguKPguLDguJXguLk"},{"facetName":"Multidoor","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"TXVsdGlkb29y"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"ที่กดน้ำ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LiX4Li14LmI4LiB4LiU4LiZ4LmJ4Liz"},{"facetName":"ระบบทำน้ำแข็งอัตโนมัติ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4Lij4Liw4Lia4Lia4LiX4Liz4LiZ4LmJ4Liz4LmB4LiC4LmH4LiH4Lit4Lix4LiV4LmC4LiZ4Lih4Lix4LiV4Li0"},{"facetName":"เทคโนโลยี nanoe™ X ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LmA4LiX4LiE4LmC4LiZ4LmC4Lil4Lii4Li1IG5hbm9l4oSiIFgg"}]};{"filter":[{"filterName":"ความจุ คิว","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4hOC4tOC4pw","filterValue":"14.8"},{"filterName":"ความจุ ลิตร","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4peC4tOC4leC4ow","filterValue":"420"}],"facet":[{"facetName":"2 ประตู","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"MiDguJvguKPguLDguJXguLk"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"}]};{"filter":[{"filterName":"ความจุ คิว","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4hOC4tOC4pw","filterValue":"14.7"},{"filterName":"ความจุ ลิตร","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4peC4tOC4leC4ow","filterValue":"417"}],"facet":[{"facetName":"2 ประตู","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"MiDguJvguKPguLDguJXguLk"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"ที่กดน้ำ","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LiX4Li14LmI4LiB4LiU4LiZ4LmJ4Liz"}]};{"filter":[{"filterName":"ความจุ คิว","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4hOC4tOC4pw","filterValue":"14.8"},{"filterName":"ความจุ ลิตร","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4peC4tOC4leC4ow","filterValue":"420"}],"facet":[{"facetName":"2 ประตู","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"MiDguJvguKPguLDguJXguLk"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"}]};{"filter":[{"filterName":"ความจุ คิว","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4hOC4tOC4pw","filterValue":"13.4"},{"filterName":"ความจุ ลิตร","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4peC4tOC4leC4ow","filterValue":"380"}],"facet":[{"facetName":"2 ประตู","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"MiDguJvguKPguLDguJXguLk"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"}]};{"filter":[{"filterName":"ความจุ ลิตร","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4peC4tOC4leC4ow","filterValue":"558"}],"facet":[{"facetName":"2 ประตู","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"MiDguJvguKPguLDguJXguLk"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"}]};{"filter":[{"filterName":"ความจุ ลิตร","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4IOC4peC4tOC4leC4ow","filterValue":"558"}],"facet":[{"facetName":"2 ประตู","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"MiDguJvguKPguLDguJXguLk"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"}]};

ความจุ คิว

ความจุ ลิตร

ประตู

ระบบประหยัดพลังงาน

ฟังก์ชันพิเศษ

  • ? เทคโนโลยีเฉพาะ Panasonic เพื่อการกำจัดกลิ่น และยับยั้งเชื้อโรค
0 ผลิตภัณฑ์

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

1 - 14 จาก 14 ผลิตภัณฑ์

All Products

Consumer

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม