เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เครื่องปรับอากาศแบบ Single Split Packaged

ภาพ: 3 ห้องที่แตกต่างกันพร้อมเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง nanoe™ X

เครื่องปรับอากาศแบบ Single Split Packaged

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของพานาโซนิค ประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศที่มีฟังก์ชันการประหยัดพลังงานที่โดดเด่น  ระบบฟอกอากาศในตัว และอื่นๆ อีกมากมาย เราจัดหาเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง  และข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ในสำนักงาน ร้านค้า หรือร้านอาหาร