บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

รูปของ พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย ) จำกัด

เป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย) และบริษัทขาย ทำหน้าที่นำเสนอและผลักดันกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการดำเนินงาน ตามนโยบายบริษัทแม่ รวมถึงให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทในเครืออีก 14 บริษัท อีกทั้งยังเป็นบริษัทขายที่จัดจำหน่าย

1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า (ECM) ได้แก่ สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟ อุปกรณ์ตรวจจับควันและแจ้งเตือน อุปกรณ์ตั้งเวลาควบคุมไฟฟ้า ชุดเครื่องมือกลไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ในตัว

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดไฟ (Lighting) ได้แก่ หลอดไฟแอลอีดี ดาวน์ไลท์ โคมไฟ ชุดรางแอลอีดี ไฟฉุกเฉิน หลอดไฟอุตสาหกรม

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์หมวดภาพและเสียง ได้แก่ ทีวี เครื่องเสียง หูฟัง กล้องดิจิตอล โทรศัพท์

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซิสเต็มส์ โซลูชั่นส์ ได้แก่ กล้องวงจรปิด โปรเจ็คเตอร์ และจอดิสเพลย์

5. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อที่พักอาศัย (Modular Building and Housing Device) - อาคารสำเร็จรูป ชุดครัวอเนกประสงค์ และชั้นวางรองเท้า

6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบคุณภาพอากาศ (IAQ) ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ

7. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ (Automation Control Component) ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ อุปกรณ์เซนเซอร์ ม่านแสงนิรภัย เครื่องทำเครื่องหมายลงบนวัตถุด้วยแสงเลเซอร์

8. กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทางวิศวกรรม (Environmental System Engineering Service) ได้แก่ แผงโซลาร์เซล บริการติดตั้งเครื่องจักร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ พลาสติก และอื่นๆ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก

ชื่อบริษัท

บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
(สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่: ชั้น 27 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์

0-2231-3683-7

โทรสาร

0-2231-3688

กรรมการผู้จัดการ

มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ

การเดินทาง

กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย

บริษัทประจำภูมิภาค

รูปของ สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค

บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

พานาโซนิค เอเชียแฟซิฟิคตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุกิจของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค ซึ่งมีโรงงานผลิตทั้งสิ้น 33 แห่ง ทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่ สำคัญในการดำเนินการผลิตของพานาโซนิคทั่วโลก โดยสนับสนุนธุรกิจทางด้านคอนซูเมอร์ โซลูชั่น คอมโพเนนท์ และดีไวซ์

ชื่อบริษัท

บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

ที่อยู่

202 Bedok South Avenue 1 Unit #02-01 Singapore 469332

โทรศัพท์

+65-6299-8400

โทรสาร

+65-6299-7600

กรรมการผู้จัดการ

Atsushi Sugishima

วันที่ก่อตั้ง

มิถุนายน 2517

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท Panasonic