พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย ) จำกัด

รูปของ พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย ) จำกัด

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย) ทำหน้าที่เสนอและผลักดันกลยุทธทางธุรกิจ ตามนโยบายบริษัทแม่ และให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทในเครือ 18 บริษัท นอกจากนี้ยังจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเคมีภัณฑ์ พลาสติก และอื่นๆ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก.

ชื่อบริษํท

บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่

ชั้น 5 และ ชั้น 8 อาคารคิวเฮ้าท์ เพลินจิต ,
598 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน , กรุงเทพ ฯ 10330

โทรศัพท์

02-649-0888

โทรสาร

02-651-5599

กรรมการผู้จัดการ

มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ

วันก่อตั้งบริษัท 

3 เมษายน 2549

สารจากกรรมการผู้จัดการ

รูปของ สารจากกรรมการผู้จัดการ

การเดินทาง

กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค

รูปของ สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค

บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

พานาโซนิค เอเชียแฟซิฟิคตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุกิจของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค ซึ่งมีโรงงานผลิตทั้งสิ้น 46 แห่ง ทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่ สำคัญในการดำเนินการผลิตของพานาโซนิคทั่วโลก โดยสนับสนุนธุรกิจทางด้านคอนซูเมอร์ โซลูชั่น คอมโพเนนท์ และดีไวซ์

ชื่อบริษัท

บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

ที่อยู่

202 Bedok South Avenue 1 Unit #02-01 Singapore 469332

โทรศัพท์

+65-6299-8400

โทรสาร

+65-6299-7600

กรรมการผู้จัดการ

Toru Nishida

วันที่ก่อตั้ง

เมษายน 2532

กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในภูมิภาค เอเชีย แปซีฟิค

สำนักงานใหญ่

รูปของ สำนักงานใหญ่

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น

นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2461 พานาโซนิคได้มีส่วนช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าดีขึ้น โดยวางตำแหน่ง "ผู้คน"
ให้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ของเราเรื่อยมา  ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญกับ "ชีวิตของผู้คน" เป็นหลัก  โดยก้าวต่อไปข้างหน้าบนพื้นฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เราพร้อมนำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการต่างๆ นับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค จนกระทั่งอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม สินค้าสำหรับอาคารและที่อยู่อาศัย  ในความหลากหลายของกลุ่มต่างๆ เช่น บ้าน ชุมชน ธุรกิจ การเดินทาง และยานยนต์   เรามุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีเพื่อชีวิตความเป็นอยุ่ที่ดีขึ้น  และสร้าง "A Better Life, A Better World" (เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น)  ให้เกิดขึ้นจริงสำหรับลูกค้าแต่ละคน

ชื่อบริษัท

Panasonic Corporation

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

โทรศัพท์

+81-6-6908-1121

ประธาน

การก่อตั้ง

March, 1918
(incorporated in December, 1935)

ยอดขายรวม

6,698.8 billion yen

จำนวนพนักงาน

243,540

จำนวนบริษัทในเครือ

523
(including parent company)

* ปีงบประมาณสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม 2021

สารจากประธาน

ภาพ: Yuki Kusumi ประธาน Panasonic Corporation

สร้างสังคมและไลฟ์สไตล์ในอุดมคติตามปรัชญาที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

ดังที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการพื้นฐานที่ประกาศโดยผู้ก่อตั้งของเรา Konosuke Matsushita กลุ่มบริษัท Panasonic ได้รักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับสาธารณชนว่าจะมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าและการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนทั่วโลกผ่านทางกิจกรรมทางธุรกิจของเราตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

จวบจนปัจจุบัน เราได้ยึดปรัชญานี้เป็นเหตุผลแห่งการมีอยู่ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของกลุ่มบริษัท Panasonic แม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา เราตั้งเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมมากขึ้นไปอีกด้วยการนำเสนอไลฟ์สไตล์ที่สะดวก สบาย และปลอดภัยในด้านต่างๆ มากมายไปทั่วโลก ปรัชญาของเราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

ยิ่งไปกว่านั้น การส่งเสริมการบริหารจัดการโดยอิสระอย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักภายใต้บริษัทโฮลดิ้งจะช่วยให้เรามีความแม่นยำยิ่งขึ้นในการระบุปัญหาสังคมที่ธุรกิจมากมายของเราต้องรับมือ และจะช่วยให้เราปรับปรุงการดำเนินงานและความสามารถในการสร้างคุณค่าได้รวดเร็วขึ้น

เรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการสร้างสังคมและไลฟ์สไตล์ในอุดมคติควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสังคมทั่วโลก รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก เราจะรับมือกับความท้าทายนี้ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยมสู่ลูกค้ามากมายอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

เราทุกคนจะพยายามทำให้ Panasonic กลายเป็นบริษัทและแบรนด์อันทรงคุณค่าที่สังคมถือว่าขาดไม่ได้เสมอ

ขอขอบคุณแรงสนับสนุนจากทุกท่านเป็นอย่างสูงขณะที่เราก้าวไปสู่อนาคต

Yuki.K

Yuki Kusumi
ตัวแทนกรรมการบริษัท ประธาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Panasonic Corporation

บริษัทในเครือ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในเครือพานาโซนิค