พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย ) จำกัด

รูปของ พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย ) จำกัด

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย) ทำหน้าที่เสนอและผลักดันกลยุทธทางธุรกิจ ตามนโยบายบริษัทแม่ และให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทในเครือ 18 บริษัท นอกจากนี้ยังจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเคมีภัณฑ์ พลาสติก และอื่นๆ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก.

ชื่อบริษัท

บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่

ชั้น 5 และ ชั้น 8 อาคารคิวเฮ้าท์ เพลินจิต ,
598 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน , กรุงเทพ ฯ 10330

โทรศัพท์

02-649-0888

โทรสาร

02-651-5599

กรรมการผู้จัดการ

มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ

วันก่อตั้งบริษัท 

3 เมษายน 2549

สารจากกรรมการผู้จัดการ

รูปของ สารจากกรรมการผู้จัดการ

การเดินทาง

กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย

บริษัทประจำภูมิภาค

รูปของ สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค

บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

พานาโซนิค เอเชียแฟซิฟิคตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุกิจของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค ซึ่งมีโรงงานผลิตทั้งสิ้น 33 แห่ง ทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่ สำคัญในการดำเนินการผลิตของพานาโซนิคทั่วโลก โดยสนับสนุนธุรกิจทางด้านคอนซูเมอร์ โซลูชั่น คอมโพเนนท์ และดีไวซ์

ชื่อบริษัท

บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

ที่อยู่

202 Bedok South Avenue 1 Unit #02-01 Singapore 469332

โทรศัพท์

+65-6299-8400

โทรสาร

+65-6299-7600

กรรมการผู้จัดการ

Takehiko Ryu

วันที่ก่อตั้ง

มิถุนายน 2517

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มบริษัทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

สำนักงานใหญ่

รูปของ สำนักงานใหญ่

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น

นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2461 พานาโซนิคได้มีส่วนช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าดีขึ้น โดยวางตำแหน่ง "ผู้คน"
ให้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ของเราเรื่อยมา  ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญกับ "ชีวิตของผู้คน" เป็นหลัก  โดยก้าวต่อไปข้างหน้าบนพื้นฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เราพร้อมนำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการต่างๆ นับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค จนกระทั่งอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม สินค้าสำหรับอาคารและที่อยู่อาศัย  ในความหลากหลายของกลุ่มต่างๆ เช่น บ้าน ชุมชน ธุรกิจ การเดินทาง และยานยนต์   เรามุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีเพื่อชีวิตความเป็นอยุ่ที่ดีขึ้น  และสร้าง "A Better Life, A Better World" (เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น)  ให้เกิดขึ้นจริงสำหรับลูกค้าแต่ละคน

ชื่อบริษัท

Panasonic Corporation

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

โทรศัพท์

+81-6-6908-1121

ประธาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือบริษัท

การก่อตั้ง

March, 1918
(incorporated in December, 1935)

ยอดขายรวม

6,698.8 billion yen

จำนวนพนักงาน

243,540

จำนวนบริษัทในเครือ

523
(including parent company)

* ปีงบประมาณสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม 2021

ข้อความจากซีอีโอเครือบริษัท

ภาพ: Yuki Kusumi ซีอีโอเครือบริษัท Panasonic Corporation

มุ่งสู่สังคมในอุดมคติที่เปี่ยมล้นด้วยความเพียบพร้อมทางวัตถุและทางจิตใจด้วยการหวนคืนสู่หลักพื้นฐานในการบริหารจัดการ

Panasonic Group ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริม “ความก้าวหน้าและการพัฒนาสังคมรวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน” ตลอดจน “ยกระดับคุณภาพชีวิตทั่วโลก” ผ่านทางกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดของเราตามแนวทางวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการพื้นฐาน

ในขณะที่กลุ่มเปลี่ยนไปใช้ระบบปฏิบัติการของบริษัท เราจะเพิ่มจุดแข็งที่เราได้พัฒนาไว้ในแต่ละธุรกิจของเราให้มากขึ้น นอกจากนี้ เราตั้งเป้าหมายที่จะตอบแทนสังคมให้มากขึ้นโดยจะกลับไปใช้หลักการบริหารจัดการพื้นฐานซึ่งรวบรวมโดย Konosuke Matsushita ผู้ก่อตั้งของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ขัดเกลาหลักการเหล่านี้ตามสภาพสังคมและค่านิยมในปัจจุบันให้กลายเป็น “ปรัชญาพื้นฐานทางธุรกิจของ Panasonic Group” ซึ่งเราจะนำไปปฏิบัติผ่านทางกิจกรรมทั้งหมดของเราอย่างเต็มที่

นับจากนี้ เราจะดำเนินการอย่างซื่อตรง ในการจัดการกับปัญหาสังคมต่างๆ รวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และพยายามเสนอแนวทางแก้ไขที่จำเป็นให้กับสังคม และเพื่อการพัฒนาสังคมต่อไป เราจะดำเนินธุรกิจโดยจินตนาการเสมอว่าสังคมในอุดมคติควรเป็นอย่างไร ด้วยการคำนึงถึงเป้าหมายดังกล่าวนี้ เราจะสร้างคุณค่าใหม่และปรับปรุงความสามารถในการดำเนินงานของเราในส่วนแนวหน้าของธุรกิจอย่างไม่ย่อท้อ และด้วยความมุ่งมั่นเช่นนี้ Panasonic จะยังคงนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือชั้นเกินความคาดหมายให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ท่านผู้ก่อตั้ง Konosuke Matsushita เชื่อเสมอว่าความสุขในฐานะมนุษย์นั้นสามารถรักษาไว้และปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเพียบพร้อมทั้งทางวัตถุและทางจิตใจเท่านั้น จากความคิดนี้เอง เขาได้อุทิศตนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมในอุดมคติที่เปี่ยมด้วยความเพียบพร้อมทางวัตถุและความสุขทางใจ และปัจจุบัน Panasonic Group ได้ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่จะผสานจุดแข็งของบริษัททั้งหมดในเครือของเราเพื่อบรรลุเป้าหมายของท่านผู้ก่อตั้งด้วยการท้าทายตนเองและดำเนินการปรับปรุงอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย

ผมใคร่ขอความอนุเคราะห์และการสนับสนุนจากคุณอย่างต่อเนื่องจากนี้ต่อไป

Yuki.K

Yuki Kusumi
กรรมการบริหารและประธาน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือบริษัท
Panasonic Corporation

บริษัทในเครือ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในเครือพานาโซนิค