พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย ) จำกัด

รูปของ พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย ) จำกัด

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย) ทำหน้าที่เสนอและผลักดันกลยุทธทางธุรกิจ ตามนโยบายบริษัทแม่ และให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทในเครือ 19 บริษัท นอกจากนี้ยังจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเคมีภัณฑ์ พลาสติก และอื่นๆ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก.

ชื่อบริษํท

บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่

ชั้น 5 และ ชั้น 8 อาคารคิวเฮ้าท์ เพลินจิต ,
598 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน , กรุงเทพ ฯ 10330

โทรศัพท์

02-649-0888

โทรสาร

02-651-5599

กรรมการผู้จัดการ

มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ

วันก่อตั้งบริษัท 

3 เมษายน 2549

สารจากกรรมการผู้จัดการ

รูปของ สารจากกรรมการผู้จัดการ

การเดินทาง

กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค

รูปของ สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค

บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

พานาโซนิค เอเชียแฟซิฟิคตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุกิจของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค ซึ่งมีโรงงานผลิตทั้งสิ้น 46 แห่ง ทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่ สำคัญในการดำเนินการผลิตของพานาโซนิคทั่วโลก โดยสนับสนุนธุรกิจทางด้านคอนซูเมอร์ โซลูชั่น คอมโพเนนท์ และดีไวซ์

ชื่อบริษัท

บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

ที่อยู่

202 Bedok South Avenue 1 Unit #02-01 Singapore 469332

โทรศัพท์

+65-6299-8400

โทรสาร

+65-6299-7600

กรรมการผู้จัดการ

Toru Nishida

วันที่ก่อตั้ง

เมษายน 2532

กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในภูมิภาค เอเชีย แปซีฟิค

สำนักงานใหญ่

รูปของ สำนักงานใหญ่

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น

นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2461 พานาโซนิคได้มีส่วนช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าดีขึ้น โดยวางตำแหน่ง "ผู้คน"
ให้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ของเราเรื่อยมา  ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญกับ "ชีวิตของผู้คน" เป็นหลัก  โดยก้าวต่อไปข้างหน้าบนพื้นฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เราพร้อมนำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการต่างๆ นับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค จนกระทั่งอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม สินค้าสำหรับอาคารและที่อยู่อาศัย  ในความหลากหลายของกลุ่มต่างๆ เช่น บ้าน ชุมชน ธุรกิจ การเดินทาง และยานยนต์   เรามุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีเพื่อชีวิตความเป็นอยุ่ที่ดีขึ้น  และสร้าง "A Better Life, A Better World" (เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น)  ให้เกิดขึ้นจริงสำหรับลูกค้าแต่ละคน

ชื่อบริษัท

Panasonic Corporation

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

โทรศัพท์

+81-6-6908-1121

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ)

การก่อตั้ง

March, 1918
(incorporated in December, 1935)

ยอดขายรวม

7,490.6 billion yen

จำนวนพนักงาน

259,385

จำนวนบริษัทในเครือ

529 
(including parent company)

* ปีงบประมาณสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม 2020

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารพานาโซนิค

ภาพ: Kazuhiro Tsuga ซีอีโอ Panasonic Corporation

มุ่งมั่นฟันฝ่าปัญหาระดับโลก

ก่อนอื่น ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและมิตรสหายของผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 รวมทั้งขออวยพรให้ผู้ป่วยด้วยโรคนี้ฟื้นตัวในเร็ววัน พานาโซนิคหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยดังเดิมโดยเร็ว และเราตั้งใจแน่วแน่ที่จะพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะองค์กรเพื่อสังคม โดยอาศัยกิจกรรมทางธุรกิจและสังคมของเรา

ปัญหาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ จะเปลี่ยนแปลงสังคมและชีวิตประจำวันของเราไปอย่างสิ้นเชิง
ตัวอย่างเช่น ข้อจำกัดเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่หลายประเทศกำหนดขึ้นนั้น กำลังเร่งการเผยแพร่เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ เข้าสู่ที่พักอาศัยและสำนักงานของเรา ซึ่งกระตุ้นให้เราเปลี่ยนแปลงค่านิยมของตนเองอย่างเห็นได้ชัด ยิ่งไปกว่านั้น วิธีการรักษาสุขภาพและจิตใจที่ดีในชีวิตประจำวันจะกลายเป็นความท้าทายยิ่งขึ้นกว่าที่เคย

การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนสังคมและชีวิตของผู้คน นี่คือภารกิจที่พานาโซนิคต้องมุ่งปฏิบัติในฐานะบริษัทที่ใกล้ชิดกับชีวิตของผู้คนและทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมตลอด 100 ปีที่ผ่านมา
พานาโซนิคจะยังคงรับมือกับความท้าทายต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้คน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในสังคมด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของเรา ด้วยความพยายามเหล่านี้ ทำให้เชื่อมั่นว่า พานาโซนิคจะยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับผู้คนทั่วโลกต่อไป แม้ว่าหลังจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 สิ้นสุดลง

โลกของเราจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19 ได้ในที่สุด
พานาโซนิคพร้อมเคียงข้างสังคม เพื่อฝ่าฟันปัญหาความยากลำบากในขณะนี้ และจะคอยอยู่ใกล้ชิดชีวิตของทุกคนเสมอ เพื่อมุ่งสู่ “A Better Life, A Better World” (ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) ด้วยการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ เพื่อนำเสนอชีวิตที่สะดวกสบายและดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

ด้วยเหตุนี้ ผมจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ในการสนับสนุนพานาโซนิคอย่างต่อเนื่อง

K. Tsuga

Kazuhiro Tsuga
CEO, Panasonic Corporation

บริษัทในเครือ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในเครือพานาโซนิค