พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย ) จำกัด

รูปของ พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย ) จำกัด

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย) ทำหน้าที่เสนอและผลักดันกลยุทธทางธุรกิจ ตามนโยบายบริษัทแม่ และให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทในเครือ 19 บริษัท นอกจากนี้ยังจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเคมีภัณฑ์ พลาสติก และอื่นๆ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก.

ชื่อบริษํท

บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่

ชั้น 5 และ ชั้น 8 อาคารคิวเฮ้าท์ เพลินจิต ,
598 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน , กรุงเทพ ฯ 10330

โทรศัพท์

02-649-0888

โทรสาร

02-651-5599

กรรมการผู้จัดการ

มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ

วันก่อตั้งบริษัท 

3 เมษายน 2549

สารจากกรรมการผู้จัดการ

รูปของ สารจากกรรมการผู้จัดการ

การเดินทาง

กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค

รูปของ สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค

บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

พานาโซนิค เอเชียแฟซิฟิคตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุกิจของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค ซึ่งมีโรงงานผลิตทั้งสิ้น 46 แห่ง ทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่ สำคัญในการดำเนินการผลิตของพานาโซนิคทั่วโลก โดยสนับสนุนธุรกิจทางด้านคอนซูเมอร์ โซลูชั่น คอมโพเนนท์ และดีไวซ์

ชื่อบริษัท

บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

ที่อยู่

202 Bedok South Avenue 1 Unit #02-01 Singapore 469332

โทรศัพท์

+65-6299-8400

โทรสาร

+65-6299-7600

กรรมการผู้จัดการ

Toru Nishida

วันที่ก่อตั้ง

เมษายน 2532

กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในภูมิภาค เอเชีย แปซีฟิค

สำนักงานใหญ่

รูปของ สำนักงานใหญ่

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น

นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2461 พานาโซนิคได้มีส่วนช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าดีขึ้น โดยวางตำแหน่ง "ผู้คน"
ให้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ของเราเรื่อยมา  ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญกับ "ชีวิตของผู้คน" เป็นหลัก  โดยก้าวต่อไปข้างหน้าบนพื้นฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เราพร้อมนำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการต่างๆ นับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค จนกระทั่งอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม สินค้าสำหรับอาคารและที่อยู่อาศัย  ในความหลากหลายของกลุ่มต่างๆ เช่น บ้าน ชุมชน ธุรกิจ การเดินทาง และยานยนต์   เรามุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีเพื่อชีวิตความเป็นอยุ่ที่ดีขึ้น  และสร้าง "A Better Life, A Better World" (เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น)  ให้เกิดขึ้นจริงสำหรับลูกค้าแต่ละคน

ชื่อบริษัท

Panasonic Corporation

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

โทรศัพท์

+81-6-6908-1121

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ)

การก่อตั้ง

March, 1918
(incorporated in December, 1935)

ยอดขายรวม

8,002.7 billion yen

จำนวนพนักงาน

271,869

จำนวนบริษัทในเครือ

582
(including parent company)

* ปีงบประมาณสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม 2019

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารพานาโซนิค

ภาพถ่ายประธานเจ้าหน้าที่บริหารพานาโซนิค

มุ่งสู่ "A Better Life, A Better World" (เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น)
– ความมุ่งมั่นของพานาโซนิคเพื่อ 100 ปีข้างหน้า

ในปี พ.ศ.2561  พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ฉลองครบรอบร้อยปีแห่งการก่อตั้ง ผมขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจของเรา และผู้คนอีกมากมายจากใจจริงที่ให้ความสนับสนุนเรามาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้

ตลอด 100 ปีที่ผ่านมานี้ "การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนผ่านทางกิจกรรมทางธุรกิจของเรา" เป็นปรัชญาสำคัญของบริษัท เราก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 ของเราโดยยืนหยัดที่จะปฏิบัติตามปรัชญานี้ และจะยังคงมีส่วนร่วมในการทำสิ่งใหม่ๆ โดยคอยอยู่เคียงข้างลูกค้าของเราเสมอ

สภาพแวดล้อมที่เราดำเนินธุรกิจนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด ความต้องการของผู้บริโภคมีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประชากรสูงอายุ และการขาดแคลนแรงงาน มีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและภูมิภาคทั่วโลก  ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ "จับต้องได้" อย่างที่เราเคยทำในอดีตนั้น ไม่เพียงพออีกต่อไป เรากำลังท้าทายตนเองด้วยบุกเบิกธุรกิจด้านใหม่ๆ ที่ "จับต้องไม่ได้" เช่น พลังงานและการบริการ

การรับฟังความต้องการของลูกค้าเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเป็นอันดับแรก เราทำงานอย่างหนักเพื่อปรับปรุงความสามารถด้านวิศวกรรมและการผลิต และมุ่งมั่นแสวงหาวิธีที่ทำให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น ให้สมกับปรัชญาของพานาโซนิคที่ว่า "A Better Life, A Better World" (เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) เพื่อลูกค้าทุกๆ คน

เรากำลังก้าวหน้าไปอีกขั้นสู่ศตวรรษใหม่ของเรา ขอเชิญมาร่วมก้าวสู่อนาคตไปด้วยกัน

May 2018

ลายเซ็นของประธาน Tsuga

Kazuhiro Tsuga
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น

บริษัทในเครือ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในเครือพานาโซนิค