พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย ) จำกัด

รูปของ พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย ) จำกัด

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย) ทำหน้าที่เสนอและผลักดันกลยุทธทางธุรกิจ ตามนโยบายบริษัทแม่ และให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทในเครือ 19 บริษัท นอกจากนี้ยังจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเคมีภัณฑ์ พลาสติก และอื่นๆ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก.

ชื่อบริษํท

บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่

ชั้น 5 และ ชั้น 8 อาคารคิวเฮ้าท์ เพลินจิต ,
598 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน , กรุงเทพ ฯ 10330

โทรศัพท์

02-649-0888

โทรสาร

02-651-5599

กรรมการผู้จัดการ

มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ

วันก่อตั้งบริษัท 

3 เมษายน 2549

สารจากกรรมการผู้จัดการ

รูปของ สารจากกรรมการผู้จัดการ

การเดินทาง

กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย

สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค

รูปของ สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาค

บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

พานาโซนิค เอเชียแฟซิฟิคตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางในการดำเนินธุกิจของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิค ซึ่งมีโรงงานผลิตทั้งสิ้น 46 แห่ง ทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่ สำคัญในการดำเนินการผลิตของพานาโซนิคทั่วโลก โดยสนับสนุนธุรกิจทางด้านคอนซูเมอร์ โซลูชั่น คอมโพเนนท์ และดีไวซ์

ชื่อบริษัท

บริษัท พานาโซนิค เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

ที่อยู่

202 Bedok South Avenue 1 Unit #02-01 Singapore 469332

โทรศัพท์

+65-6299-8400

โทรสาร

+65-6299-7600

กรรมการผู้จัดการ

Toru Nishida

วันที่ก่อตั้ง

เมษายน 2532

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในภูมิภาค เอเชีย แปซีฟิค

สำนักงานใหญ่

รูปของ สำนักงานใหญ่

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น

นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2461 พานาโซนิคได้มีส่วนช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าดีขึ้น โดยวางตำแหน่ง "ผู้คน"
ให้เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ของเราเรื่อยมา  ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญกับ "ชีวิตของผู้คน" เป็นหลัก  โดยก้าวต่อไปข้างหน้าบนพื้นฐานของนวัตกรรมและเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  เราพร้อมนำเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ระบบ และบริการต่างๆ นับตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค จนกระทั่งอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม สินค้าสำหรับอาคารและที่อยู่อาศัย  ในความหลากหลายของกลุ่มต่างๆ เช่น บ้าน ชุมชน ธุรกิจ การเดินทาง และยานยนต์   เรามุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างหนักเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีเพื่อชีวิตความเป็นอยุ่ที่ดีขึ้น  และสร้าง "A Better Life, A Better World" (เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น)  ให้เกิดขึ้นจริงสำหรับลูกค้าแต่ละคน

ชื่อบริษัท

Panasonic Corporation

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan

โทรศัพท์

+81-6-6908-1121

ประธานบริษัท

การก่อตั้ง

March, 1918
(incorporated in December, 1935)

ยอดขายรวม

7,982.2 billion yen

จำนวนพนักงาน

274,143

จำนวนบริษัทในเครือ

592
(including parent company)

*ข้อมูลณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

สารจากประธานของพานาโซนิค

รูปของ สารจากประธานของพานาโซนิค

การสร้าง “Panasonic ใหม่” ที่ประสบความสำเร็จใน “A Better Life, A Better World”

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2461 เราได้ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดตามหลักการด้านบริหารจัดการ ซึ่งมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจของเรา ทั้งนี้เพื่อพัฒนาชีวิตของผู้คนทั่วโลกและเพื่อความก้าวหน้าของสังคมในอนาคต เนื่องจากเราจัดให้ "คน" เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ ของเราอยู่เสมอ และมุ่งเน้นที่ "ชีวิตของผู้คน" จึงทำให้เราสามารถสร้างสรรค์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้คือปณิธานที่พวกเราพานาโซนิคยึดมั่นมานานหลายปี และจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

ในปัจจุบัน พานาโซนิคมุ่งเน้นที่การสร้าง “ความเป็นอยู่ที่ดี” ให้เกิดขึ้นทุกหนแห่ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ในทุก ๆ ที่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของลูกค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่ทำงาน ร้านค้า รถยนต์หรือเครื่องบิน ตลอดจนการเดินทางในเมือง เราจะเป็นผู้ผลิตซึ่งไม่ใช่ผลิตเพียงแค่ชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ แต่ยังรวมไปถึงโซลูชั่นที่รวมเอาซอฟต์แวร์และบริการต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เราจะมุ่งปฎิบัติตามแนวคิด “A Better Life, A Better World” (เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโลกที่ดียิ่งขึ้น) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

และเพื่อจุดมุ่งหมายนั้น เราจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่เราได้พัฒนามาอย่างยาวนานในด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และเมื่อรวมกับข้อได้เปรียบของพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่มีความเชียวชาญเชิงลึกในแต่ละด้าน ทำให้เราสามารถบรรลุสู่ “Cross-Value Innovation” (นวัตกรรมข้ามค่านิยม) ด้วยวิธีนี้ เราจะสร้างค่านิยมใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน

ภารกิจใหม่นี้นับว่ามีความท้าทายอย่างยิ่ง และเรากำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้

ต่อจากนี้ไป ในขณะที่เราดำเนินกิจกรรมเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและเปลี่ยนแปลงเป็น “Panasonic ใหม่”

พวกเราทุกคนที่พานาโซนิคจะพยายามอย่างแข็งขันเพื่อเคลื่อนไปสู่ทิศทางดังกล่าว

เมษายน 2558

ประธานบริษัทพานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น

ลายเซ็นของประธาน Tsuga

บริษัทในเครือ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในเครือพานาโซนิค