กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค

Panasonic Procurement Asia Pacific

ชื่อบริษัท

Panasonic Procurement Asia Pacific

ที่ตั้งสำนักงาน

202 Bedok South Avenue 1, #01-11, Singapore 469332

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6390-3682

หมายเลขโทรสาร

+65-6390-3400

Panasonic Logistics Asia Pacific

ชื่อบริษัท

Panasonic Logistics Asia Pacific

ที่ตั้งสำนักงาน

202 Bedok South Avenue 1, #01-12, Singapore 469332

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6299-8400

หมายเลขโทรสาร

+65-6290-7140

Panasonic Information Systems Company Asia Pacific

ชื่อบริษัท

Panasonic Information Systems Company Asia Pacific

ที่ตั้งสำนักงาน

202 Bedok South Avenue 1, #02-01, Singapore 469332

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6590-3861

หมายเลขโทรสาร

+65-6590-3900

Panasonic Commercial Equipment Systems Asia Pacific

ชื่อบริษัท

Panasonic Commercial Equipment Systems Asia Pacific

ที่ตั้งสำนักงาน

202 Bedok South Ave 1, Blk B #01-15, Singapore 469332

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6338-6411

หมายเลขโทรสาร

NA

Panasonic Consumer Marketing Asia Pacific

ชื่อบริษัท

Panasonic Consumer Marketing Asia Pacific

ที่ตั้งสำนักงาน

202 Bedok South Avenue 1, #02-01, Singapore 469332

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6299-8400

หมายเลขโทรสาร

+65-6299-7600

Panasonic Connect Asia

ชื่อบริษัท

Panasonic Connect Asia

ที่ตั้งสำนักงาน

202 Bedok South Avenue 1, #01-13, Singapore 469332

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6272-1223

หมายเลขโทรสาร

+65-6277-7277

Panasonic Factory Solutions Asia Pacific Pte Ltd

ชื่อบริษัท

Panasonic Factory Solutions Asia Pacific Pte Ltd

ที่ตั้งสำนักงาน

285, Jalan Ahmad Ibrahim, Singapore 639931

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6861-6655

หมายเลขโทรสาร

+65-6861-7112

Panasonic Industrial Sales Asia Pacific

ชื่อบริษัท

Panasonic Industrial Sales Asia Pacific

ที่ตั้งสำนักงาน

No.3 Bedok South Road, Singapore 469269

หมายเลขโทรศัพท์

+65-6299-9181

หมายเลขโทรสาร

+65-6390-3853

Panasonic Appliances Marketing Asia Pacific

ชื่อบริษัท

Panasonic Appliances Marketing Asia Pacific

ที่ตั้งสำนักงาน

Tower A, 13/33/1, Jalan Kemajuan, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

หมายเลขโทรศัพท์

+60-3-7953-3503

หมายเลขโทรสาร

+60-3-7969-1101

Panasonic Appliances R&D Centre Asia Pacific Sdn. Bhd.

ชื่อบริษัท

Panasonic Appliances R&D Centre Asia Pacific Sdn. Bhd.

ที่ตั้งสำนักงาน

No.3 Jalan Sesiku 15/2, Section15, Shah Alam Industrial Site, 40200 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

หมายเลขโทรศัพท์

+60-3-5891-5000

หมายเลขโทรสาร

+60-3-5891-5115

Panasonic Automotive Systems Asia Pacific Co., Ltd.

ชื่อบริษัท

Panasonic Automotive Systems Asia Pacific Co., Ltd.

ที่ตั้งสำนักงาน

101 Moo 2, Teparak Road, Tambol Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn, 10570 THAILAND

หมายเลขโทรศัพท์

+66-2-708-0871

หมายเลขโทรสาร

+66-2-708-0874

Panasonic Connect Oceania

ชื่อบริษัท

Panasonic Connect Oceania

ที่ตั้งสำนักงาน

1 Innovation Rd  Macquarie Park New South Wales 2113, Australia

หมายเลขโทรศัพท์

+61-2-9491-7323

หมายเลขโทรสาร

+61-2-9491-7575