พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เรียกดู ที่หนีบผม และแปรงหวีผมไฟฟ้า ทั้งหมด

ที่หนีบผม และแปรงหวีผมไฟฟ้า

ผมสวย จัดทรงง่ายได้อย่างรวดเร็ว ปรับอุณหภูมิได้หลายระดับ

{"filter":[{"filterName":"อุณหภูมิสูงสุด ( ˚C )","filterNameForURL":"4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICggy5pDICk","filterValue":"230"},{"filterName":"ราคา (บาท)","filterNameForURL":"4Lij4Liy4LiE4LiyICjguJrguLLguJcp","filterValue":"3390"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"อุณหภูมิสูงสุด (°C)","filterNameForURL":"4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICjCsEMp","filterValue":"230"},{"filterName":"ระยะเวลาทำความร้อนพร้อมใช้งาน (วินาที)","filterNameForURL":"4Lij4Liw4Lii4Liw4LmA4Lin4Lil4Liy4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZ4Lie4Lij4LmJ4Lit4Lih4LmD4LiK4LmJ4LiH4Liy4LiZICjguKfguLTguJnguLLguJfguLUp","filterValue":"15"},{"filterName":"อุณหภูมิสูงสุด ( ˚C )","filterNameForURL":"4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICggy5pDICk","filterValue":"230"},{"filterName":"ราคา (บาท)","filterNameForURL":"4Lij4Liy4LiE4LiyICjguJrguLLguJcp","filterValue":"1790"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"อุณหภูมิสูงสุด (°C)","filterNameForURL":"4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICjCsEMp","filterValue":"210"},{"filterName":"ระยะเวลาทำความร้อนพร้อมใช้งาน (วินาที)","filterNameForURL":"4Lij4Liw4Lii4Liw4LmA4Lin4Lil4Liy4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZ4Lie4Lij4LmJ4Lit4Lih4LmD4LiK4LmJ4LiH4Liy4LiZICjguKfguLTguJnguLLguJfguLUp","filterValue":"40"},{"filterName":"อุณหภูมิสูงสุด ( ˚C )","filterNameForURL":"4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICggy5pDICk","filterValue":"210"},{"filterName":"ราคา (บาท)","filterNameForURL":"4Lij4Liy4LiE4LiyICjguJrguLLguJcp","filterValue":"990"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"อุณหภูมิสูงสุด (°C)","filterNameForURL":"4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICjCsEMp","filterValue":"230"},{"filterName":"ระยะเวลาทำความร้อนพร้อมใช้งาน (วินาที)","filterNameForURL":"4Lij4Liw4Lii4Liw4LmA4Lin4Lil4Liy4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZ4Lie4Lij4LmJ4Lit4Lih4LmD4LiK4LmJ4LiH4Liy4LiZICjguKfguLTguJnguLLguJfguLUp","filterValue":"15"},{"filterName":"อุณหภูมิสูงสุด ( ˚C )","filterNameForURL":"4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICggy5pDICk","filterValue":"230"},{"filterName":"ราคา (บาท)","filterNameForURL":"4Lij4Liy4LiE4LiyICjguJrguLLguJcp","filterValue":"1990"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"อุณหภูมิสูงสุด (°C)","filterNameForURL":"4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICjCsEMp","filterValue":"230"},{"filterName":"ระยะเวลาทำความร้อนพร้อมใช้งาน (วินาที)","filterNameForURL":"4Lij4Liw4Lii4Liw4LmA4Lin4Lil4Liy4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZ4Lie4Lij4LmJ4Lit4Lih4LmD4LiK4LmJ4LiH4Liy4LiZICjguKfguLTguJnguLLguJfguLUp","filterValue":"15"},{"filterName":"อุณหภูมิสูงสุด ( ˚C )","filterNameForURL":"4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICggy5pDICk","filterValue":"230"},{"filterName":"ราคา (บาท)","filterNameForURL":"4Lij4Liy4LiE4LiyICjguJrguLLguJcp","filterValue":"2690"}],"facet":[{"facetName":"แต่งทรงผม","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LmB4LiV4LmI4LiH4LiX4Lij4LiH4Lic4Lih"},{"facetName":"ionity™","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"aW9uaXR54oSi"},{"facetName":"ทำผมตรง","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LiX4Liz4Lic4Lih4LiV4Lij4LiH"},{"facetName":"เพิ่มวอลลุ่มผม","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LmA4Lie4Li04LmI4Lih4Lin4Lit4Lil4Lil4Li44LmI4Lih4Lic4Lih"},{"facetName":"มีฝาครอบ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lih4Li14Lid4Liy4LiE4Lij4Lit4Lia"}]};{"filter":[{"filterName":"อุณหภูมิสูงสุด (°C)","filterNameForURL":"4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICjCsEMp","filterValue":"230"},{"filterName":"ระยะเวลาทำความร้อนพร้อมใช้งาน (วินาที)","filterNameForURL":"4Lij4Liw4Lii4Liw4LmA4Lin4Lil4Liy4LiX4Liz4LiE4Lin4Liy4Lih4Lij4LmJ4Lit4LiZ4Lie4Lij4LmJ4Lit4Lih4LmD4LiK4LmJ4LiH4Liy4LiZICjguKfguLTguJnguLLguJfguLUp","filterValue":"30"},{"filterName":"อุณหภูมิสูงสุด ( ˚C )","filterNameForURL":"4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICggy5pDICk","filterValue":"230"},{"filterName":"ราคา (บาท)","filterNameForURL":"4Lij4Liy4LiE4LiyICjguJrguLLguJcp","filterValue":"3690"}],"facet":[]};{"filter":[{"filterName":"กำลังไฟสูงสุด (วัตต์)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4LmE4Lif4Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICjguKfguLHguJXguJXguYwp","filterValue":"650"},{"filterName":"อุณหภูมิสูงสุด ( ˚C )","filterNameForURL":"4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICggy5pDICk","filterValue":"135"},{"filterName":"ราคา (บาท)","filterNameForURL":"4Lij4Liy4LiE4LiyICjguJrguLLguJcp","filterValue":"1290"}],"facet":[{"facetName":"ม้วนผมทำลอนได้","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4Lih4LmJ4Lin4LiZ4Lic4Lih4LiX4Liz4Lil4Lit4LiZ4LmE4LiU4LmJ"},{"facetName":"เป่าแห้ง","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LmA4Lib4LmI4Liy4LmB4Lir4LmJ4LiH"},{"facetName":"แต่งทรงผม","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LmB4LiV4LmI4LiH4LiX4Lij4LiH4Lic4Lih"},{"facetName":"ทำผมตรง","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LiX4Liz4Lic4Lih4LiV4Lij4LiH"},{"facetName":"ทำลอนใหญ่","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LiX4Liz4Lil4Lit4LiZ4LmD4Lir4LiN4LmI"},{"facetName":"เพิ่มวอลลุ่มผม","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LmA4Lie4Li04LmI4Lih4Lin4Lit4Lil4Lil4Li44LmI4Lih4Lic4Lih"},{"facetName":"แปรงเป่าผม","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LmB4Lib4Lij4LiH4LmA4Lib4LmI4Liy4Lic4Lih"},{"facetName":"ionity™","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"aW9uaXR54oSi"}]};{"filter":[{"filterName":"กำลังไฟสูงสุด (วัตต์)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4LmE4Lif4Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICjguKfguLHguJXguJXguYwp","filterValue":"650"},{"filterName":"อุณหภูมิสูงสุด ( ˚C )","filterNameForURL":"4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICggy5pDICk","filterValue":"135"},{"filterName":"ราคา (บาท)","filterNameForURL":"4Lij4Liy4LiE4LiyICjguJrguLLguJcp","filterValue":"1190"}],"facet":[{"facetName":"ม้วนผมทำลอนได้","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4Lih4LmJ4Lin4LiZ4Lic4Lih4LiX4Liz4Lil4Lit4LiZ4LmE4LiU4LmJ"},{"facetName":"เป่าแห้ง","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LmA4Lib4LmI4Liy4LmB4Lir4LmJ4LiH"},{"facetName":"แต่งทรงผม","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LmB4LiV4LmI4LiH4LiX4Lij4LiH4Lic4Lih"},{"facetName":"ทำผมตรง","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LiX4Liz4Lic4Lih4LiV4Lij4LiH"},{"facetName":"แปรงเป่าผม","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LmB4Lib4Lij4LiH4LmA4Lib4LmI4Liy4Lic4Lih"},{"facetName":"ionity™","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"aW9uaXR54oSi"}]};{"filter":[{"filterName":"กำลังไฟสูงสุด (วัตต์)","filterNameForURL":"4LiB4Liz4Lil4Lix4LiH4LmE4Lif4Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICjguKfguLHguJXguJXguYwp","filterValue":"190"},{"filterName":"อุณหภูมิสูงสุด ( ˚C )","filterNameForURL":"4Lit4Li44LiT4Lir4Lig4Li54Lih4Li04Liq4Li54LiH4Liq4Li44LiUICggy5pDICk","filterValue":"140"},{"filterName":"ราคา (บาท)","filterNameForURL":"4Lij4Liy4LiE4LiyICjguJrguLLguJcp","filterValue":"1210"}],"facet":[{"facetName":"ม้วนผมทำลอนได้","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"4Lih4LmJ4Lin4LiZ4Lic4Lih4LiX4Liz4Lil4Lit4LiZ4LmE4LiU4LmJ"},{"facetName":"แต่งทรงผม","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LmB4LiV4LmI4LiH4LiX4Lij4LiH4Lic4Lih"},{"facetName":"ทำผมตรง","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LiX4Liz4Lic4Lih4LiV4Lij4LiH"},{"facetName":"ทำลอนเล็ก","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LiX4Liz4Lil4Lit4LiZ4LmA4Lil4LmH4LiB"},{"facetName":"ทำลอนปานกลาง","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LiX4Liz4Lil4Lit4LiZ4Lib4Liy4LiZ4LiB4Lil4Liy4LiH"},{"facetName":"ทำลอนใหญ่","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LiX4Liz4Lil4Lit4LiZ4LmD4Lir4LiN4LmI"},{"facetName":"ทำลอนใหญ่พิเศษ","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4LiX4Liz4Lil4Lit4LiZ4LmD4Lir4LiN4LmI4Lie4Li04LmA4Lio4Lip"},{"facetName":"ionity™","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"aW9uaXR54oSi"}]};

อุณหภูมิสูงสุด ( ˚C )

ราคา (บาท)

คุณสมบัติ

0 ผลิตภัณฑ์

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

1 - 9 จาก 9 ผลิตภัณฑ์

All Products

Consumer

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม