เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

VRF/Mini VRF

ภาพ: 4 ห้องที่แตกต่างกันที่มีเครื่องปรับอากาศติดตั้ง

VRF/Mini VRF

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของ Panasonic ประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศที่มีฟังก์ชันประหยัดพลังงานที่โดดเด่น ระบบฟอกอากาศในตัว และอื่นๆ อีกมากมาย เราจัดหาเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการติดตั้งและความต้องการของลูกค้า

เลือกตามประเภทยูนิตภายนอก

ภาพ: FSV-EX ME2 Series แบบทำความเย็น หรือทำความร้อน 2 ทิศทาง

22.4-224.0 กิโลวัตต์
ทำความเย็น หรือทำความร้อน 2 ทาง ซีรี่ส์ FSV-EX ME2

> ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับมืออาชีพ
> ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเจ้าของธุรกิจ

ภาพ: ทำความเย็น หรือทำความร้อน 2 ทาง Mini-FSV LE Series

12.1-28.0 กิโลวัตต์
การทำความเย็นหรือทำความร้อนแบบ 2 ทาง Mini-FSV LE Series

> ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับมืออาชีพ
> ข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับเจ้าของธุรกิจ