พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม

฿ #,###.00 000 010 //panasonic-thailand.ibrandiq.com/th/Widgets/Fluid/{0} //panasonic-thailand.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เรียกดู เครื่องซักผ้าฝาหน้า ทั้งหมด

เครื่องซักผ้าฝาหน้า

เครื่องซักผ้าอัจฉริยะ เพื่อสุขอนามัยที่ดี

{"filter":[{"filterName":"จำนวนโปรแกรม","filterNameForURL":"4LiI4Liz4LiZ4Lin4LiZ4LmC4Lib4Lij4LmB4LiB4Lij4Lih","filterValue":"16"},{"filterName":"ความจุ (กก.)","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4ICjguIHguIEuKQ","filterValue":"10"}],"facet":[{"facetName":"ฝาหน้า","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lid4Liy4Lir4LiZ4LmJ4Liy"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"ซักด้วยน้ำร้อน","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LiL4Lix4LiB4LiU4LmJ4Lin4Lii4LiZ4LmJ4Liz4Lij4LmJ4Lit4LiZ"}]};{"filter":[{"filterName":"จำนวนโปรแกรม","filterNameForURL":"4LiI4Liz4LiZ4Lin4LiZ4LmC4Lib4Lij4LmB4LiB4Lij4Lih","filterValue":"16"},{"filterName":"ความจุ (กก.)","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4ICjguIHguIEuKQ","filterValue":"10"}],"facet":[{"facetName":"ฝาหน้า","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lid4Liy4Lir4LiZ4LmJ4Liy"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"ซักด้วยน้ำร้อน","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LiL4Lix4LiB4LiU4LmJ4Lin4Lii4LiZ4LmJ4Liz4Lij4LmJ4Lit4LiZ"}]};{"filter":[{"filterName":"จำนวนโปรแกรม","filterNameForURL":"4LiI4Liz4LiZ4Lin4LiZ4LmC4Lib4Lij4LmB4LiB4Lij4Lih","filterValue":"14"},{"filterName":"ความจุ (กก.)","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4ICjguIHguIEuKQ","filterValue":"11"}],"facet":[{"facetName":"ฝาหน้า","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lid4Liy4Lir4LiZ4LmJ4Liy"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"ซักด้วยน้ำร้อน","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LiL4Lix4LiB4LiU4LmJ4Lin4Lii4LiZ4LmJ4Liz4Lij4LmJ4Lit4LiZ"}]};{"filter":[{"filterName":"จำนวนโปรแกรม","filterNameForURL":"4LiI4Liz4LiZ4Lin4LiZ4LmC4Lib4Lij4LmB4LiB4Lij4Lih","filterValue":"14"},{"filterName":"ความจุ (กก.)","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4ICjguIHguIEuKQ","filterValue":"10"}],"facet":[{"facetName":"ฝาหน้า","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lid4Liy4Lir4LiZ4LmJ4Liy"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"ซักด้วยน้ำร้อน","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LiL4Lix4LiB4LiU4LmJ4Lin4Lii4LiZ4LmJ4Liz4Lij4LmJ4Lit4LiZ"}]};{"filter":[{"filterName":"จำนวนโปรแกรม","filterNameForURL":"4LiI4Liz4LiZ4Lin4LiZ4LmC4Lib4Lij4LmB4LiB4Lij4Lih","filterValue":"14"},{"filterName":"ความจุ (กก.)","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4ICjguIHguIEuKQ","filterValue":"10"}],"facet":[{"facetName":"ฝาหน้า","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lid4Liy4Lir4LiZ4LmJ4Liy"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"ซักด้วยน้ำร้อน","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LiL4Lix4LiB4LiU4LmJ4Lin4Lii4LiZ4LmJ4Liz4Lij4LmJ4Lit4LiZ"}]};{"filter":[{"filterName":"จำนวนโปรแกรม","filterNameForURL":"4LiI4Liz4LiZ4Lin4LiZ4LmC4Lib4Lij4LmB4LiB4Lij4Lih","filterValue":"14"},{"filterName":"ความจุ (กก.)","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4ICjguIHguIEuKQ","filterValue":"11"}],"facet":[{"facetName":"ฝาหน้า","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lid4Liy4Lir4LiZ4LmJ4Liy"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"ซักด้วยน้ำร้อน","facetGroupId":"Group3","facetNameForURL":"4LiL4Lix4LiB4LiU4LmJ4Lin4Lii4LiZ4LmJ4Liz4Lij4LmJ4Lit4LiZ"}]};{"filter":[{"filterName":"ความจุ (กก.)","filterNameForURL":"4LiE4Lin4Liy4Lih4LiI4Li4ICjguIHguIEuKQ","filterValue":"8"}],"facet":[{"facetName":"Tub Clean","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"VHViIENsZWFu"},{"facetName":"Inverter","facetGroupId":"Group2","facetValue":"Yes","facetNameForURL":"SW52ZXJ0ZXI"},{"facetName":"ฝาหน้า","facetGroupId":"Group1","facetNameForURL":"4Lid4Liy4Lir4LiZ4LmJ4Liy"}]};

ความจุ (กก.)

ประเภท

ระบบประหยัดพลังงาน

ฟังก์ชันพิเศษ

0 ผลิตภัณฑ์

NO ROOM TO ADD MORE PRODUCTS

The wishlist has already reached the maximum number of products

1 - 7 จาก 7 ผลิตภัณฑ์

All Products

Consumer

พานาโซนิคมีการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งคุกกี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล. ตกลง อ่านเพิ่มเติม