การร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ

โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อโลก (60+Earth Hour)

เป็นโครงการที่พานาโซนิคร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร , มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) และ  WWF (ประเทศไทย)  โดยมุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการร่วมกันปิดไฟ 1 ชม.

Panasonic Solar Lantern

พานาโซนิค  เล็งเห็นความสำคัญของแสงสว่างในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ยังมีอีกหลายล้านคนที่ยังคงใช้ชีวิตโดยไม่มีแสงสว่าง พานาโซนิคจึงได้เริ่มทำโครงการ บริจาคตะเกียงโซลาร์เซลล์ เพื่อแบ่งปันแสงสว่างสู่ชุมชม ให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังสโลแกน ของพานาโซนิค “A Better Life, A Better World” และถือเป็นการตอบแทนกลับสู่สังคม  โดยได้ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไท