การร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ

โครงการปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อโลก (60+Earth Hour)

เป็นโครงการที่พานาโซนิคร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร , มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) และ  WWF (ประเทศไทย)  โดยมุ่งหวังที่จะปลูกฝังให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการร่วมกันปิดไฟ 1 ชม.

Panasonic Solar Lantern

พานาโซนิค  เล็งเห็นความสำคัญของแสงสว่างในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ยังมีอีกหลายล้านคนที่ยังคงใช้ชีวิตโดยไม่มีแสงสว่าง พานาโซนิคจึงได้เริ่มทำโครงการ บริจาคตะเกียงโซลาร์เซลล์ เพื่อแบ่งปันแสงสว่างสู่ชุมชม ให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังสโลแกน ของพานาโซนิค “A Better Life, A Better World” และถือเป็นการตอบแทนกลับสู่สังคม  โดยได้ร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไท

ความร่วมมือในระดับสากล

พานาโซนิค เป็นสปอนเซอร์จัดหาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานอีเวนท์และกิจกรรมมากมายทั่วโลกที่สะท้อนถึงหลักปรัชญาในการช่วยเหลือสังคมของเรา

โอลิมปิก

พานาโซนิคได้ให้ความร่วมมือในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั่วโลกอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะในส่วนของโสตทัศนูปกรณ์ มานานกว่า 30 ปี

และยังได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก โดยเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นแห่งแรกที่มีโอกาสได้ลงนามในสัญญาความร่วมมือในการเป็นผู้สนับสนุนหลักสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิก

ด้วยความหลากหลายด้านเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญของเรา พานาโซนิคจะยังคงให้การสนับสนุนโซลูชันต่างๆ ที่จะช่วยถ่ายทอดฝีมือของนักกีฬาบนสนามแข่งเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้ตื่นตาตื่นใจและตราตรึงไปกับการแข่งขัน

Logo of Worldwide Olympic Partner Panasonic
Logo of Worldwide Paralympic Partner Panasonic

Related Links

ปฏิทินมรดกโลกโดย UNESCO พร้อมให้คุณชมได้แล้วจาก Panasonic

Kid Witness News (KWN) เป็นโครงการเพื่อการศึกษาที่พานาโซนิคได้ให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ให้แก่เด็กวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งมีการเผยแพร่ไปทั่วโลก