เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้าฝาหน้าฉบับสมบูรณ์

คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้าฉบับสมบูรณ์

คุณสมบัติที่ตอบสนองทุกความต้องการในการซักของคุณ

แนวทางสู่คุณภาพระดับมาตรฐาน “Made in Japan” ของ Panasonic

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชิ้นส่วนและการดูแลรักษา

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชิ้นส่วนและการดูแลรักษา


การตั้งค่าโปรแกรมสำหรับสภาพการซัก

การตั้งค่าโปรแกรมสำหรับสภาพการซัก

ระบบอบผ้าแห้งแบบประหยัด

ระบบอบผ้าแห้งแบบประหยัด


การทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติและการทำความสะอาดถังซัก

การทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติและการทำความสะอาดถังซัก

ดีไซน์ใช้งานง่าย

คุณลักษณะที่ไม่เหมือนใคร ดีไซน์ใช้งานง่าย


ตัวเลือกเพิ่มการซักรีด

คุณลักษณะที่ไม่เหมือนใคร - ตัวเลือกเพิ่มผ้าระหว่างเครื่องทำงาน

ไฟแสดงปริมาณผงซักฟอก

คุณลักษณะที่ไม่เหมือนใคร - ไฟแสดงปริมาณผงซักฟอก


ฟังก์ชันป้องกันรอยยับ

คุณลักษณะที่ไม่เหมือนใคร - ฟังก์ชันป้องกันรอยยับ


แนวทางสู่คุณภาพระดับมาตรฐาน “Made in Japan” ของ Panasonic