เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้าฝาหน้าฉบับสมบูรณ์

คู่มือการใช้งานเครื่องซักผ้าฉบับสมบูรณ์

คุณสมบัติที่ตอบสนองทุกความต้องการในการซักของคุณ

แนวทางสู่คุณภาพระดับมาตรฐาน “Made in Japan” ของ Panasonic

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชิ้นส่วนและการดูแลรักษา

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชิ้นส่วนและการดูแลรักษา


การตั้งค่าโปรแกรมสำหรับสภาพการซัก

การตั้งค่าโปรแกรมสำหรับสภาพการซัก

ระบบอบผ้าแห้งแบบประหยัด

ระบบอบผ้าแห้งแบบประหยัด


การทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติและการทำความสะอาดถังซัก

การทำความสะอาดถังซักอัตโนมัติและการทำความสะอาดถังซัก

ดีไซน์ใช้งานง่าย

คุณลักษณะที่ไม่เหมือนใคร ดีไซน์ใช้งานง่าย


ตัวเลือกเพิ่มการซักรีด

คุณลักษณะที่ไม่เหมือนใคร - ตัวเลือกเพิ่มผ้าระหว่างเครื่องทำงาน

ไฟแสดงปริมาณผงซักฟอก

คุณลักษณะที่ไม่เหมือนใคร - ไฟแสดงปริมาณผงซักฟอก


ฟังก์ชันป้องกันรอยยับ

คุณลักษณะที่ไม่เหมือนใคร - ฟังก์ชันป้องกันรอยยับ


แนวทางสู่คุณภาพระดับมาตรฐาน “Made in Japan” ของ Panasonic