กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย

สำนักงานใหญ่และบริษัทขาย

บริษัท พานาโซนิค โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (สำนักงานใหญ่ประจำประเทศไทย) และบริษัทขาย ทำหน้าที่นำเสนอและผลักดันกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการดำเนินงาน ตามนโยบายบริษัทแม่ รวมถึงให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทในเครืออีก 14 บริษัท อีกทั้งยังเป็นบริษัทขายที่จัดจำหน่าย

  1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า (ECM) ได้แก่ สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า อุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟ อุปกรณ์ตรวจจับควันและแจ้งเตือน อุปกรณ์ตั้งเวลาควบคุมไฟฟ้า ชุดเครื่องมือกลไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ในตัว
  2. กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดไฟ (Lighting) ได้แก่ หลอดไฟแอลอีดี ดาวน์ไลท์ โคมไฟ ชุดรางแอลอีดี ไฟฉุกเฉิน หลอดไฟอุตสาหกรม
  3. กลุ่มผลิตภัณฑ์หมวดภาพและเสียง ได้แก่ ทีวี เครื่องเสียง หูฟัง กล้องดิจิตอล โทรศัพท์
  4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซิสเต็มส์ โซลูชั่นส์ ได้แก่ กล้องวงจรปิด โปรเจ็คเตอร์ และจอดิสเพลย์
  5. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อที่พักอาศัย (Modular Building and Housing Device) - อาคารสำเร็จรูป ชุดครัวอเนกประสงค์ และชั้นวางรองเท้า
  6. กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบคุณภาพอากาศ (IAQ) ได้แก่ เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลมไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ
  7. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ (Automation Control Component) ได้แก่ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ อุปกรณ์เซนเซอร์ ม่านแสงนิรภัย เครื่องทำเครื่องหมายลงบนวัตถุด้วยแสงเลเซอร์
  8. กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการทางวิศวกรรม (Environmental System Engineering Service) ได้แก่ แผงโซลาร์เซล บริการติดตั้งเครื่องจักร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังเป็นบริษัทจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ พลาสติก และอื่นๆ เพื่อจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก

รูปของ บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่: ชั้น 27 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 0-2231-3683-7
โทรสาร:   0-2231-3688

สาขารัชดาภิเษก
(สาขาที่ 1)

ที่อยู่: 252/133 อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

สาขาเสรีไทย
(สาขาที่ 2)

ที่อยู่: 75 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์: 0-2731-8888

สาขาเทพารักษ์
(สาขาที่ 3)

ที่อยู่: 101 หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

บริษัทขาย

บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ค้าส่งเครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรและเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ให้บริการติดตั้ง ซ่อม และบริการหลังการขาย

รูปของ บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่: 252/133  อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์  ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์: 0-2693-3402-4
โทรสาร:   0-2693-3422

บริษัท พานาโซนิค แฟคทอรี โซลูชั่นส์ อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

จำหน่ายและเป็นผู้ให้บริการไอทีโซลูชั่นส์แบบครบวงจร ทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์  เพื่อการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท พานาโซนิค แฟคทอรี โซลูชั่นส์ อินทิเกรชั่น ซิสเต็มส์(ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1903 ชั้น 19 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 02-3080965

โรงงานผลิต

บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด

โรงงานผลิต และบริษัทขายถ่านไฟฉาย

รูปของ บริษัท พานาโซนิค เอเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 166 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 0-2384-1156
โทรสาร:   0-2384-2136

บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

พัฒนา ออกแบบ แก้ไข ปรับปรุง และผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

รูปของ บริษัท พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 101 หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์: 0-2723-3100
โทรสาร:   0-2723-3116

บริษัท พานาโซนิค อีโคโลจี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตพัดลมในครัวเรือน พัดลมระบายอากาศในครัวเรือน พัดลมอุตสาหกรรม (AME: Air Moving Equipment)

รูปของ บริษัท พานาโซนิค อีโคโลจี ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 101 หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์: 0-2723-3000
โทรสาร:   0-2708-0853

บริษัท พานาโซนิค มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิตมอเตอร์ตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ

รูปของ บริษัท พานาโซนิค มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 101 หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์: 0-2723-3000
โทรสาร:   0-2338-1564

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ (โรงงานนวนคร)

ก่อตั้งเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2531 บนพื้นที่ 64,000 ตารางเมตร ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความงามเช่น ไดร์เป่าผม เครื่องยืดผม เครื่องจัดแต่งทรงผม ที่โกนหนวด เครื่องดูดสิว ที่ดัดขนตา อุปกรณ์สำหรับบำรุงรักษาผิวพรรณ แปรงสีฟันไฟฟ้า

ก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 บนพื้นที่ 94,400 ตารางเมตร ผลิตอุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เช่น รีเลย์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า รีเลย์สำหรับกลุ่มยานยนต์ รีเลย์สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม ไมโครสวิตช์ คอนเนคเตอร์

รูปของ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ (โรงงานนวนคร)

ที่อยู่: นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โซน 3 เลขที่ 106 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 0-2529-1671
โทรสาร:   0-2529-2953

สำนักงานสาขา (โรงงานขอนแก่น)

ที่อยู่: เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310
โทรศัพท์:0-4324-0888
โทรสาร:  0-4342-1284

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง อยุธยา จำกัด

• ผลิต สวิตช์ เต้ารับ เต้าเสียบ ปลั๊กพ่วง ดิมเมอร์ เซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอาทิตย์ (Wiring Device)
• ผลิต แผ่นฉนวนเคลือบทองแดง สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตวงจรไฟฟ้า (Copper Clad Laminate)
• ผลิต อีพ็อกซี่ เรซิ่น วัตถุดิบใช้สำหรับอุตสาหกรรมเคลือบแผงวงจรไฟฟ้า และไอซี (Encapsulation Material Compound)
• ผลิต ยูเรียและเมลามีน วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการฉีดขึ้นรูปพลาสติก (Amino Molding Compound)

รูปของ บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟกเจอร์ริ่ง (อยุธยา) จำกัด

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 1/69 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ถนนโรจนะ ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์: 035-922-400
โทรสาร:   035-226-369

บริษัท พานาโซนิค เอสพีที (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิต Conduit Pipe ท่อร้อยสายไฟ (ใช้ในบ้านเรือน / อุตสาหกรรม) Pop-up Outlet for Floor System 

รูปของ บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชั่นส์ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 51/4 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์:0-2384-0038
โทรสาร:  0-2384-2752, 0-2384-2778

บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ ซังค์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผลิตอุปกรณ์ด้านระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Information) 
ประกอบด้วย อุปกรณ์เซ็นเซอร์ (Sensor) อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (PCL) เป็นต้น

รูปของ บริษัท พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ ซังค์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 162 หมู่ 16 ถนนอุดมสรยุทธ ตำบล บางกระสั้น อำเภอ บางปะอิน
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์: 038-258564-66 , 258568
โทรสาร:   038-258569

ธุรกิจอื่น ๆ

บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด

สนับสนุนและจัดสร้างสภาพแวดล้อมให้การดำเนินธุรกิจการผลิตของกลุ่มบริษัท PTHC Group (PASAP , PECTH , PESTH และ PMRTH) เป็นไปด้วยความราบรื่น  โดยให้บริการพื้นที่ประกอบการครอบคลุมอาคารและระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งให้บริการด้านงานบุคคล งานธุรการ งานด้านวิศวกรรม งานรับรองมาตรฐานระบบการจัดการของ PTHC Group

รูปของ บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 101 หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์: 0-2723-3000
โทรสาร:   0-2723-3001

บริษัท พานาโซนิค เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ศูนย์บริหารเงินให้กับกลุ่มพานาโซนิค ประเทศไทย

รูปของ บริษัท พานาโซนิค เทรชเชอรี่ เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 10 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์:  0-2651-5001

บริษัท พานาโซนิค อินชัวรันส์ เซอร์วิส โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ปรึกษาการประกันวินาศภัยให้กับกลุ่มพานาโซนิค ประเทศไทย (ประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเล ประกันภัยเบ็ดเตล็ด)

รูปของ บริษัท พานาโซนิค อินชัวรันส์ เซอร์วิส โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชั้น 7 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์: 0-2651-5030, 0-2651-5031
โทรสาร:  0-2651-5033