เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เทคโนโลยี nanoe™ เอกลักษณ์ของ Panasonic

nanoe™ ที่มองไม่เห็นแต่ให้ผลลัพธ์ที่มองเห็นได้
nanoe™ คืออะไร

อนุภาคน้ำขนาดนาโนที่มีความชุ่มชื้น 1,000* เท่า

nanoe™ คือเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของ Panasonic ที่สามารถผลิตอนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน
อนุภาคนี้จะแทรกซึมเข้าไปในเส้นผมและปรับสมดุลน้ำ ทำให้ผมนุ่มสลวยเป็นเงางาม
และยังให้ความชุ่มชื้นแก่หนังศีรษะเพื่อป้องกันการแห้งเสีย ซึ่งช่วยในการดูแลไขมันเพื่อหนังศีรษะที่มีสุขภาพดียิ่งขึ้น
* เมื่อเปรียบเทียบกับไอออนลบทั่วไป

ไอออนลบทั่วไป

ไอออนลบทั่วไป 

ไอออนลบทั่วไปจะเคลือบผิวของเส้นผมและทำให้ผมนุ่มสลวยไม่ชี้ฟู

nanoe™

nanoe™

nanoe™ จะแทรกซึมเข้าไปในเส้นผมและทำให้เกล็ดผมกระชับขึ้น จึงทำให้ผมนุ่มสลวยเป็นเงางามและจัดทรงได้ง่ายขึ้น

เฉพาะ EH-NA98 เท่านั้น

nanoe™ + ไอออน Double Mineral

ไอออน Double Mineral จะเกาะติดกับเกล็ดผมและเพิ่มการยึดเกาะของเกล็ดผมและลดการแห้งเสีย

* เมื่อเปรียบเทียบกับไอออนลบทั่วไป

nanoe™ + ไอออน Double Mineral

ให้ความชุ่มชื้นเพื่อรักษาเส้นผมให้นุ่มสลวยเป็นเงางาม

nanoe™ คืออนุภาคน้ำขนาดเล็กที่สามารถแทรกซึมเข้าไปในเส้นผมผ่านช่องขนาดเล็กบนเกล็ดผมและทำให้กระชับขึ้น ผลที่ได้คือผมนุ่มสุขภาพดีและมีความเป็นเงางาม

ให้ความชุ่มชื้นเพื่อรักษาเส้นผมให้นุ่มสลวยเป็นเงางาม

nanoe™ เพิ่มความชุ่มชื้นให้หนังศีรษะสดชื่นและมีสุขภาพดี

nanoe™ ที่มีความชุ่มชื้นสูงจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้หนังศีรษะของคุณมีสุขภาพดีและป้องกันการแห้งเสีย และยังทำให้น้ำผสมกับไขมันได้ง่ายขึ้นเพื่อดูแลให้หนังศีรษะของคุณอยู่ในสภาพดี

nanoe™ เพิ่มความชุ่มชื้นให้หนังศีรษะสดชื่นและมีสุขภาพดี

nanoe™ ทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยการเคลือบความชื้น

nanoe™ มีความชุ่มชื้นมากกว่าไอออนลบทั่วไป 1,000 เท่าในการดูแลผิวให้ชุ่มชื้น

* ข้อมูลจาก EH-NA98

nanoe™ ทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยการเคลือบความชื้น
เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของ Panasonic

เทคโนโลยีนาโนเฉพาะของ Panasonic ในการสร้าง nanoe™

 เครื่องผลิตเทคโนโลยี nanoe™ มีขั้วไฟฟ้าระดับละอองปลายโลหะขนาดเล็ก น้ำในอากาศจะควบแน่นที่ส่วนปลายซึ่งมีกระแสไฟแรงสูงที่ทำหน้าที่แยกอนุภาคน้ำซ้ำๆ จนกลายเป็นอนุภาคระดับละอองขนาดเล็ก

* nanoe™ เกิดจากน้ำในอากาศจึงไม่จำเป็นต้องเติมน้ำ

อุปกรณ์ nanoe™

อุปกรณ์ nanoe™

น้ำในอากาศถูกทำให้เย็นและเกิดการควบแน่น

น้ำในอากาศถูกทำให้เย็นและเกิดการควบแน่น

ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงลงในน้ำที่กักเก็บไว้

ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงลงในน้ำที่กักเก็บไว้

nanoe™ ถูกสร้างและปล่อยออกมา

nanoe™ ถูกสร้างและปล่อยออกมา

ประโยชน์ของ nanoe™ และภาพยนตร์เปิดตัว

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ราคาแนะนำ : 3990.0 /th/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401 false false EH-NA65 EH-NA65 false SHOP NOW
ราคาแนะนำ : 1990.0 /th/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401 false false false SHOP NOW
ราคาแนะนำ : 3290.0 /th/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401 false false false SHOP NOW