เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

เส้นผมมีคุณภาพที่ดีขึ้น รู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้น เงางาม และจัดทรงง่าย

การรับรอง

เส้นผมมีคุณภาพที่ดีขึ้น รู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้น เงางาม และจัดทรงง่าย

เฉพาะ EH-NA98 เท่านั้น

เส้นผมมีความชุ่มชื้นและเป็นเงางามมากขึ้น (เมื่อใช้ EH-NA98)

เส้นผมมีคุณภาพที่ดีขึ้น รู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้น เงางาม และจัดทรงง่าย

[วิธีการทดสอบ]
ผู้หญิงอายุ 20-40 ปี 15 คน
เปรียบเทียบสภาพเส้นผมก่อนและหลังใช้ EH-NA98 ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 4 สัปดาห์
ระดับคะแนน: การทดสอบภายในของ Panasonic

เส้นผมมีคุณภาพที่ดีขึ้น รู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้น เงางาม และจัดทรงง่าย

เกิดผมแตกปลายจากการแปรงน้อยลง 26%

เฉพาะ EH-NA98 เท่านั้น

ผมเสียจากการเสียดสีน้อยลง / เกิดผมแตกปลายน้อยลง

เกิดผมแตกปลายจากการแปรงน้อยลง 26%
เกิดผมแตกปลายจากการแปรงน้อยลง 26%

[วิธีการทดสอบ]
เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การเกิดผมแตกปลายขณะใช้ EH-NA98 และ
เครื่องเป่าผมที่ไม่มีไอออน และแปรงผมหลังการเป่าให้แห้ง จำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบ: 10
ระดับคะแนน: การทดสอบภายในของ Panasonic

ผมเสียจากรังสียูวีน้อยลง

เฉพาะ EH-NA98 เท่านั้น
ผมเสียจากรังสียูวีน้อยลง

[วิธีการทดสอบ]
ให้เส้นผมได้รับรังสียูวีเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือนและวัด
ความสามารถในการต้านแรงเสียดสีของผิวเส้นผมหลังใช้ EH-NA98 และเปรียบเทียบผลกับเมื่อใช้เครื่องเป่าผม
ที่ไม่มีไอออน จำนวนผู้เข้าร่วมทดสอบ: 10
ระดับคะแนน: การทดสอบภายในของ Panasonic

ผมเสียจากรังสียูวีน้อยลง
ผลต่อหนังศีรษะ

เพิ่มความชุ่มชื้น ลดการแห้งเสีย รังแค และความเหนียวเหนอะหนะ

ปรับปรุงสภาพหนังศีรษะให้ดีขึ้น / เพิ่มความชุ่มชื้น

เพิ่มความชุ่มชื้น ลดการแห้งเสีย รังแค และความเหนียวเหนอะหนะ

- หนังศีรษะที่มีสุขภาพดีจะมีสีขาวรอบรูขุมขนและผิวหนังที่ชุ่มชื้น
- หนังศีรษะที่มีสุขภาพไม่ดีจะทำให้เกิดรังแครอบรูขุมขนเนื่องจากผิวแห้งB89

เพิ่มความชุ่มชื้น ลดการแห้งเสีย รังแค และความเหนียวเหนอะหนะ

・ จากผลการทดสอบภายในของ Panasonic ที่ดำเนินการในประเทศจีน ・ผู้หญิงชาวจีนอายุ 20-40 ปี 15 คน ・ใช้เครื่องเป่าผมจนกระทั่งผมแห้งเช่นเดียวกับการเป่าผมตามปกติหลังการสระ เปรียบเทียบสภาพหนังศีรษะเมื่อไม่ใช้ nanoe™ จากเครื่องเป่าผมและหลังใช้ nanoe™ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ・ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล
ระดับคะแนน: การทดสอบภายในของ Panasonic

ผลต่อผิวหนัง

ผิวชุ่มชื้นขึ้น

เฉพาะ EH-NA98 เท่านั้น

มีความชุ่มชื้นบนผิวมากขึ้น (เมื่อใช้โหมดดูแลผิว)

ผิวชุ่มชื้นขึ้น

[วิธีการทดสอบ]
เป่าผมให้แห้งตามปกติ แต่เปิดใช้โหมดดูแลผิว
(เป่าใส่หน้าโดยใช้ลมเย็นเป็นเวลา 1 นาที)
ระดับคะแนน: การทดสอบภายในของ Panasonic

ผิวชุ่มชื้นขึ้น
ผลในการลดไฟฟ้าสถิต

ผลในการลดไฟฟ้าสถิต

เส้นผมได้รับไฟฟ้าสถิตจากเครื่องผลิตไฟฟ้าสถิต และใช้เครื่องเป่าผมที่มีและไม่มี nanoe™ ในการพิสูจน์ผลการลดไฟฟ้าสถิตของ nanoe สำหรับเครื่องเป่าผมที่ไม่มี nanoe เส้นผมยังคงมีไฟฟ้าสถิต ในขณะที่เครื่องเป่าผมที่มี nanoe™ สามารถลดไฟฟ้าสถิตได้

เส้นผมได้รับอิเล็กตรอนประจุบวก เส้นผมจะชี้ฟูเนื่องจากไฟฟ้าสถิต

เส้นผมได้รับอิเล็กตรอนประจุบวก
เส้นผมจะชี้ฟูเนื่องจากไฟฟ้าสถิต

เป่า nanoe ซึ่งมีอิเล็กตรอนประจุลบลงไปบนเส้นผม

เป่า nanoe ซึ่งมีอิเล็กตรอนประจุลบลงไปบนเส้นผม

อิเล็กตรอนประจุลบจะทำให้อิเล็กตรอนประจุบวกเป็นกลางเพื่อลดไฟฟ้าสถิต

อิเล็กตรอนประจุลบจะทำให้อิเล็กตรอนประจุบวกเป็นกลางเพื่อลดไฟฟ้าสถิต