ภาพการสร้างความชุ่มชื้น

เอฟเฟ็กต์

สร้างความชุ่มชื้นให้ผิว ผมตรงสลวยและเงางามยิ่งขึ้น

nanoe™ X จะรวมกับไขมันตามธรรมชาติเพื่อเคลือบผิวหนัง ทำให้ผิวเนียนนุ่มและชุ่มชื้น1-2 นอกจากนี้ความชื้นปริมาณมากที่พบใน nanoe™ X ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมด้วย ผมจึงตรงสลวยและเงางามยิ่งขึ้น3

ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มและชุ่มชื้น1-2

ไม่ใช้ nanoe™ X
ความชื้นหายไป [ในตอนแรก]

ความชื้นหายไป
[ในตอนแรก]​

ความชื้นหายไป ผิวจึงแห้ง

A: ไขมัน B: ความชุ่มชื้นของผิว

หนังกำพร้าหลุดลอก [28 วันต่อมา]

หนังกำพร้าหลุดลอก
[28 วันต่อมา]​
ผิวเสื่อมสภาพลง และหนังกำพร้าหลุดลอก​

nanoe™ X
หยุดยั้งการระเหยของความชื้น [ในตอนแรก]

หยุดยั้งการระเหยของความชื้น
[ในตอนแรก]​

nanoe™ X จะรวมกับไขมันตามธรรมชาติเพื่อเคลือบผิวหนัง

หนังกำพร้าได้รับการดูแลและมีความเนียนนุ่ม [28 วันต่อมา]

หนังกำพร้าได้รับการดูแลและมีความเนียนนุ่ม
[28 วันต่อมา]
ทำให้ผิวเนียนนุ่มและชุ่มชื้น​

ไม่ใช้ nanoe™ X
สัมผัสของผิว

สัมผัสของผิว
ไม่เรียบเนียน ไม่กระชับ

สภาพผิว

สภาพผิว
ผิวหนังลอกอย่างเห็นได้ชัด

nanoe™ X
[14 วันต่อมา] สัมผัสของผิว

[14 วันต่อมา]
สัมผัสของผิว

เห็นเส้นสามเหลี่ยมได้อย่างชัดเจน

[28 วันต่อมา] สภาพผิว

[28 วันต่อมา]
สภาพผิว
ไม่เห็นการลอกของผิวหนัง

แสดงให้เห็นว่าสามารถเพิ่มปริมาณความชุ่มชื้นให้ผิวได้เทียบเท่ากับการเพิ่มความชื้น 20 จุดเปอร์เซ็นต์1-2

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังได้เทียบเท่ากับการเพิ่มความชื้นในสภาพแวดล้อม 20 เปอร์เซ็นต์

ผมตรงและนุ่มลื่นยิ่งขึ้นเมื่อใช้ nanoe™ X3

ภาพแสดงให้เห็นว่า เมื่อไม่มี nanoe™ X เส้นผมจะเริ่มเสียสมดุลความชุ่มชื้น ซึ่งทำให้ผมแห้งเสีย เนื่องจากเส้นผมสะท้อนแสงได้ยาก ความเงางามจึงลดลงและมีสัมผัสที่หยาบกระด้าง

ผมแห้งเสีย

A: ส่วนที่ยากต่อการยืดขยายแม้ในขณะสระผม
B: ส่วนที่ยืดขยายเนื่องจากความชุ่มชื้นขณะสระผม

ภาพแสดงให้เห็นว่าเมื่อมี nanoe™ X เส้นผมจะมีสมดุลความชุ่มชื้นที่ดี ทำให้ผมส่องประกายเมื่อสะท้อนแสงและนุ่มสลวยไม่พันกัน

เพื่อผมที่ไม่แห้งเสีย

1องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ระยะพัก–90 นาที; ระยะเวลาการสัมผัส nanoe™ X –60 นาที ระยะเวลาการเก็บรักษา–60 นาที สารที่ทดสอบ: ผู้หญิงอายุ 30-49 ปีจำนวน 8 คนที่มีผิวแห้งจนถึงปกติ ผลการทดสอบ: การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความชื้นในผิวเทียบเท่าการเพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์จาก 30% เป็น 50% ของความชื้นตามสภาพแวดล้อม (USG-KT-14K-012-TM)
2องค์กรที่ทำการทดสอบ: สถาบันวิจัย FCG Research Institute, Inc. วิธีการทดสอบ: จากผู้หญิงอายุ 40 ± 2 ปีจำนวน 20 คน ผู้หญิง 10 คนใช้อุปกรณ์ผลิต nanoe™ ที่บ้านเป็นเวลา 28 วัน ในขณะที่อีก 10 คนใช้อุปกรณ์ที่ไม่มีอุปกรณ์ผลิต nanoe™ เป็นเวลา 28 วันที่บ้าน (19104)
3องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ห้องทดสอบขนาดประมาณ 46 ลบ.ม. อุณหภูมิห้อง 25 °C ความชื้น 40% ช่อผม 6 ช่อถูกแขวนห่างจากอุปกรณ์ผลิต nanoe™ เป็นระยะ 2 เมตร และเปิดการใช้งานอุปกรณ์ผลิต nanoe™ ซ้ำหลายครั้งโดย: เปิด 8 ชั่วโมงและปิด 16 ชั่วโมง (USD-KS-15S-009-TM) วิธีการ: ปล่อย nanoe™ X สารเป้าหมาย: เส้นผม

ผลการทดสอบแต่ละครั้งอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้่อมและฤดูกาล (อุณหภูมิและความชื้น)

หลักฐาน

การสร้างความชุ่มชื้น

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [480] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

Target

Results*¹

Test space

Exposure time

Testing organisation

Report No.

PDF

Hair

Effect
confirmed

Approx.
46 m³

8 hr × 15 days

Panasonic Product Analysis Center

D01-091005-01TM

Effect
confirmed

Approx.
46 m³

8 hr × 15 days

SGS

SHES160600431171

Skin

Effect
confirmed

Home use

28 days

FCG Research Institute, Inc.

No.19104

Moisturisation

Approx.
46 m³

1 hr

Panasonic Product Analysis Center

D01-071219F-01

Hydrophilic

5 mm

5 min

07BY057

Hydrophilic

3 cm

5 min

SGS

SHES160600431171

อนุมูลไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบ [4800] (อนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน)

Target

Results*¹

Test space

Exposure time

Testing organisation

Report No.

PDF

Hair

Effect
confirmed

Approx.
46 m³

8 hr × 4 weeks

Panasonic Product Analysis Center

USD-KS-15S-009-TM

Effect
confirmed

Approx.
46 m³

8 hr × 15 days

D01-091005-01TM

Skin

Moisturisation

Approx.
46 m³

1 hr

USG-KT-14K-012-TM

Hydrophilic

5 mm

5 min

07BY057

Effect
confirmed

Home use

28 days

FCG Research Institute, Inc.

No.19104

nanoe™ X: เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X - เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของ Panasonic