ภาพละอองเกสรดอกไม้

ได้รับอนุญาตใน VDI 6022

การรับรองระบบ HVAC ภายใต้ VDI 6022 รับประกันว่าระบบจะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดที่สุดของตลาด

VDI 6022 – ส่วนที่ 5 การรับรอง

'การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้'

ยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา เกสรดอกไม้ และสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นอันตรายได้หลายชนิด

หลังจากการทดสอบอย่างเคร่งครัดในเงื่อนไขการทดสอบที่เข้มงวดที่สุด เทคโนโลยีพานาโซนิค nanoe™ X ก็ได้รับรางวัลการรับรอง VDI6022 ซึ่งรับประกันประสิทธิภาพสูงสุดในการรับมือกับสารก่อภูมิแพ้ทั่วไป เช่น เกสรดอกไม้ เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยงทั่วไปหลายชนิดที่ปรากฏภายในพื้นที่ภายในอาคาร

ละอองเกสรดอกไม้

เชื้อรา

สารก่อภูมิแพ้

VDI 6022 – ส่วนที่ 1 และ 1.1 การรับรอง

'การระบายอากาศ และคุณภาพอากาศภายในอาคาร'

เทคโนโลยีพานาโซนิค nanoe™ X ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร

เทคโนโลยีพานาโซนิค nanoe™ X ได้รับการทดลอง และทดสอบมานานกว่า 20 ปี และได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถยับยั้งแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ละอองเกสรดอกไม้ และสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นอันตรายได้หลายชนิด

*1 เครื่องหมายรับรองของส่วนที่ 5 ใช้ได้กับ Generator Mark 3 เท่านั้น
*2 เครื่องหมายรับรอง ของส่วนที่ 1 ใช้ได้กับ Generater Mark3 เท่านั้น
*3 เครื่องหมายรับรองของส่วนที่ 1.1 ใช้ได้กับ Generater Mark2 และ Mark3 เท่านั้น

เอฟเฟ็กต์

ยับยั้งละอองเกสรดอกไม้ที่พบทั่วโลกได้ตลอดทั้งปี

ภาพเด็กทารกกำลังเล่นอยู่ในห้องขณะ nanoe™ X ทำงาน

คุณทำงานได้อย่างยากลำบากเพราะน้ำตาไหลใช่หรือไม่ นี่คือช่วงเวลาของปีที่คุณไม่สามารถหยุดจามได้ nanoe™ X มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง* ละอองเกสรดอกไม้หลากชนิดที่พบทั่วโลกได้ตลอดทั้งปี ประสิทธิภาพในการยับยั้งละอองเกสรดอกไม้ทั้ง 13 ชนิดได้รับการยืนยันดังแสดงด้านล่าง

ชนิดของละอองเกสรดอกไม้ที่ nanoe™ X สามารถยับยั้งได้

ต้นซีดาร์

ต้นซีดาร์

ต้นไซปรัส

ต้นไซปรัส​

หญ้าออชาร์ด

หญ้าออชาร์ด​

หญ้าแร็กวีด

หญ้าแร็กวีด

ต้น Miscanthus

ต้น Miscanthus

ต้น Japanese white birch

ต้น Japanese white birch

ต้น Artemisia

ต้น Artemisia​​

มะกอก

มะกอก​

ต้น Juniper

ต้น Juniper

ต้น Casuarina

ต้น Casuarina

ต้น Alnus japonica

ต้น Alnus japonica​

หญ้าทิโมที

หญ้าทิโมที​

ต้น Humulus Japonicus

ต้น Humulus Japonicus

ปฏิทินแสดงเวลาแพร่กระจายของละอองเกสรดอกไม้หลักๆ

ภาพปฏิทินแสดงเวลาแพร่กระจายของละอองเกสรดอกไม้หลักๆ

ละอองเกสรดอกไม้หลายชนิดจะแพร่กระจายในภูมิภาคและฤดูที่แตกต่างกัน

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าถึงละอองเกสรดอกไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

nanoe™ X เข้าถึงละอองเกสรดอกไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของละอองเกสรดอกไม้

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของโปรตีนของละอองเกสรดอกไม้.​

ละอองเกสรดอกไม้ถูกยับยั้ง

ละอองเกสรดอกไม้ถูกยับยั้ง*

*องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีอิเลคโตรโฟเรซิสในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารที่ทำการทดสอบ: ละอองเกสรต้นซีดาร์, ต้นไซปรัส, หญ้าออร์ชาร์ด, หญ้าแร็กวีด, ต้น Alnus japonica, ต้น Japanese white birch, ต้น Artemisia, มะกอก, ต้น Juniper, ต้น Casuarina, ต้น Miscanthus, หญ้าทิโมที, ต้น Humulus japonicus ผลการทดสอบ: ยืนยันประสิทธิภาพการยับยั้งภายใน 24 ชั่วโมง (4AA33-151015-F01, 4AA33-151028-F01, 4AA33-160601-F01, 4AA33-160601-F02, 4AA33-160701-F01, 1V332-180301-F01)

ผลการทดสอบอาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน และตัวแปรด้านสภาพแวดล้อมและฤดูกาล (อุณหภูมิและความชื้น)

nanoe™ X และ nanoe™ ยับยั้งการทำงานหรือการเจริญเติบโตของสารมลพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้

หลักฐาน

ละอองเกสรดอกไม้

nanoe™

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Cedar

99%
inhibited

45 L

2

Panasonic Product Analysis Center

E02-080303IN-03

88%
inhibited

Approx.
23 m³

8

BAA33-130402-F01

87%
inhibited

Approx.
23 m³

8

SGS

SHES160600431171

Cypress

Inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

1V332-171010-F04

Inhibited

45 L

1

Shinshu University,
Faculty of Textile Science and Technology

Orchardgrass

Inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

1V332-171010-F02

Inhibited

45 L

1

Shinshu University,
Faculty of Textile Science and Technology

Ragweed

Inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

1V332-171010-F01

Inhibited

45 L

1

Shinshu University,
Faculty of Textile Science and Technology

nanoe™ X

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Cedar

99%
inhibited

45 L

2

Panasonic Product Analysis Center

E02-080303IN-03

99%
inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-151001-F01

97%
inhibited

Approx.
23 m³

8

98.9%
inhibited

24 m³

8

1V332-170703-F08

Cedar
Note: Electrophoresis

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-151015-F01

Cypress

inhibited

45 L

1

Shinshu University,
Faculty of Textile Science and Technology

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-151028-F01

Orchardgrass

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-151028-F01

inhibited

45 L

1

Shinshu University,
Faculty of Textile Science and Technology

Ragweed

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-151028-F01

inhibited

45 L

1

Shinshu University,
Faculty of Textile Science and Technology

White birch

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160601-F01

Mugwort

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

Alder

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

Pampas grass

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160601-F02

Olive

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

Juniper

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

Casuarina

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

Timothy grass

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

4AA33-160701-F01

Humulus japonicus

inhibited

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

1V332-180301-F01

nanoe™ X (nanoe X Generator Mark 2 )

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Cedar

99%
inhibited

23 m³

12

Panasonic Product Analysis Center

L19YA009

nanoe™ X (nanoe™ X Generator Mark 3)

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Cedar pollen

Inhibited over 99%

Approx. 24m³

3

Panasonic Product Analysis Center

H21YA017-1

PDF

Ragweed

Inhibited 98%

Approx. 23m²

6

Panasonic Holdings Corporation Product Analysis Center

H23YA033

PDF

nanoe™ X: เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X - เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของ Panasonic