ภาพ PM 2.5

เอฟเฟ็กต์

การสลายและยับยั้งสารอันตราย¹ ที่พบใน PM 2.5

ประสิทธิภาพในการสลายสารอันตราย เช่น กรดอะโรเมติก (กรดเบนโซอิก) และพาราฟิน (hexadecane) ได้รับการยืนยัน1

สารอันตรายคืออะไร

อนุภาค PM 2.5 มีสารอันตรายหลายชนิดซึ่งเกิดจากแหล่งที่ไม่สามารถกำจัดได้

[เส้นทางการเกิด PM 2.5]
ด้วยสาเหตุเหล่านี้ จึงกล่าวได้ว่าเราได้รับความเสี่ยงจากสารอันตรายหลายชนิดอยู่ตลอดเวลา

เส้นทางการเกิดที่ 1

เส้นทางการเกิดที่ 1
การปล่อยออกมาโดยตรง

เส้นทางการเกิดที่ 2

เส้นทางการเกิดที่ 2
ปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดอนุภาค

สารอันตรายตกลงมาที่พื้นเนื่องจากสภาพอากาศ
A: สารที่เป็นก๊าซ
B: เข้ามาในห้องด้วย

ภาพผู้คนที่โรงเรียนอนุบาลขณะ nanoe™ X ทำงาน

พวกเขากำลังหายใจเอาเอากาศที่สดชื่นเข้าไปจริงหรือไม่

ในสภาพแวดล้อมภายในเมืองในปัจจุบัน อากาศภายในอาคารที่มีคุณภาพถือเป็นสิ่งมีค่า nanoe™ X ช่วยรักษาความสะอาดและสดชื่นให้อากาศภายในอาคารและสลาย PM 2.5 ในอากาศเพื่อดูแลสุขภาพของคนที่คุณรัก

ประสิทธิภาพต่อสารอันตราย

กรดอะโรเมติก คาร์บ็อกซิลิก1
กรดเบนโซอิก

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมต่อกรดอะโรเมติก คาร์บ็อกซิลิก (กรดเบนโซอิก)

พาราฟิน1
Hexadecane

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมต่อพาราฟิน (hexadecane)

ไลฟ์สไตล์ที่มีคุณภาพด้วย nanoe™ X

สารอันตรายที่ได้รับการพิสูจน์กับ nanoe™ X แล้ว

สารอันตราย

คุณสมบัติของสาร

การประเมินความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์โดย IARC2

กรดอะโรเมติก คาร์บ็อกซิลิก
(กรดเบนโซอิก)

นับเป็นสาเหตุหนึ่งของฝนกรด

-

พาราฟิน
(hexadecane)

มีอยู่ในน้ำมันและไอเสียจากเครื่องยนต์ดีเซล และนับเป็นสาเหตุหนึ่งของกลิ่นน้ำมัน

-

เบนโซ [เอ] แอนทราซีน
(BaA)

นับว่ามีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดมะเร็งสูง

2B อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

เบนโซ [บี] ฟลูออแรนทีน
(BbF)

นับว่ามีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดมะเร็งสูง

2B อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

เบนโซ [เอ] ไพรีน
(BaP)

นับว่ามีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดมะเร็งสูง

1 ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

อินดีโน [1,2,3-cd] ไพรีน
(IcP)

นับว่ามีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดมะเร็งสูง

2B อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

ไดเบนโซ [เอ,เอช] แอนทราซีน
(Dha)

นับว่ามีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดมะเร็งสูง

2A มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าจับกับสารอันตราย

nanoe™ X เข้าจับกับสารอันตราย​

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของสารอันตราย

อนุมูลไฮดรอกซิลเปลี่ยนโครงสร้างทางโมเลกุลของสารอันตราย​

สารอันตรายถูกยับยั้ง

สารอันตรายถูกยับยั้ง1

1องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนสารอินทรีย์เกาะแน่นในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ ผลการทดสอบ: กรดอะโรเมติก คาร์บ็อกซิลิก (กรดเบนโซอิก) ถูกสลายได้อย่างน้อย 99% ในเวลา 8 ชั่วโมงโดยประมาณ (Y17NF096) พาราฟิน (hexadecane) ถูกสลายได้อย่างน้อย 99% ในเวลา 16 ชั่วโมงโดยประมาณ (Y17NF089)

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปัจจัยด้านสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) เทคโนโลยี nanoe™ X และ nanoe™ สามารถยับยั้งการทำงานหรือการเจริญเติบโตของสารมลพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้

2องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC) หน่วยงานด้านโรคมะเร็งของ WHO (องค์การอนามัยโลก) ที่ทำการวิจัยด้านการป้องกันโรคมะเร็ง

หลักฐาน

PM 2.5

nanoe™

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Carcinogen

Benz [a] anthracene [BaA]

78%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF141

80%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Benzo [b] fluoranthene [BbF]

79%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF142

70%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Benzo [a] pyrene [BaP]

97%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF143

99%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Indeno [1,2,3-cd] pyrene [IcP]

97%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF144

80%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Dibenzo [a,h] anthracene [DHa]

81%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF145

72%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Exhaust gas, acid rain

Aromatic carboxylic acid
(benzoic acid)

99%
decomposed

Approx.
23 m³

16

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF135

99%
decomposed

Approx.
23 m³

16

SGS

SHES160600431171

Paraffin
(hexadecane)

99%
decomposed

Approx.
23 m³

24

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF136

99%
decomposed

Approx.
23 m³

24

SGS

SHES160600431171

nanoe™ X

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Carcinogen

Benz [a] anthracene [BaA]

78%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF141

80%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Benzo [b] fluoranthene [BbF]

79%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF142

70%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Benzo [a] pyrene [BaP]

97%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF143

99%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Indeno [1,2,3-cd] pyrene [IcP]

97%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF144

80%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Dibenzo [a,h] anthracene [DHa]

81%
decomposed

36 L

8

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF145

72%
decomposed

36 L

8

SGS

SHES160600431171

Exhaust gas, acid rain

Aromatic carboxylic acid
(benzoic acid)

99%
decomposed

Approx.
23 m³

16

Panasonic Product Analysis Center

Y13NF135

99%
decomposed

Approx.
23 m³

16

SGS

SHES160600431171

99%
decomposed

Approx.
23 m³

8

Panasonic Product Analysis Center

Y17NF096

Paraffin
(hexadecane)

99%
decomposed

Approx.
23 m³

24

SGS

SHES160600431171

99%
decomposed

Approx.
23 m³

16

Panasonic Product Analysis Center

Y17NF089

92%
decomposed

267 m²

8

Environmental Technology Research Center

ETRC257

nanoe™ X (nanoe™ X Generator Mark 2)

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Paraffin
(hexadecane)

92% decomposed

Approx. 267m³

8

Environmental Technology Research Center

ETRC257/16/1402 [R479/19]

PDF

nanoe™ X: เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X - เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของ Panasonic