เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW SHOP NOW WHERE TO BUY Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

การยืนยัน

ภาพนักวิจัยกำลังศึกษา nanoe™ X

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X ได้รับการยอมรับโดยผู้เชี่ยวชาญ

Prof. Masafumi Mukamoto

Osaka Prefecture University, Veterinary Infectious Disease Studies

A photo of Professor Masafumi Mukamoto

เชื้อราหลายชนิดผ่านเข้าสู่บ้านพร้อมกับคนและอากาศ แม้เราจะพยายามหาทางป้องกันในชีวิตประจำวัน แต่ก็เป็นการยากที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น เมื่อใช้ nanoe™ X เรามีผลการทดลอง1,2 ที่แสดงให้เห็นว่าเราสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียชนิดที่มักพบตามจุดต่างๆ ในบ้านได้

1ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียชนิดที่มักพบภายในบ้าน ได้แก่
เชื้อรา: Trichophyton, Cladosporium, Malassezia furfur, Sporothrix schenckii, Exophiala jeanselmei, Absidia corymbifera, Rhodotorula rubra, Neurospora sitophila, Schizophyllum commune
แบคทีเรีย: Staphylococcus aureus ที่ดื้อยาเมธิซิลิน (MRSA), Listeria monocytogenes, Bacillus subtilis, Mycobacterium smegmatis, Nocardia asteroids, Neisseria gonorrhoeae, Salmonella enterica subsp. enterica, Haemophilus influenza, Campylobacter jejuni
2การยืนยันนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างข้อมูลการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ nanoe™ X ที่มีต่อเชื้อราและแบคทีเรียภายใต้สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแตกต่างไปจากผลที่พบในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง การยืนยันนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

A photo of Professor Masahiro Sakaguchi

Ph.D. Masahiro Sakaguchi

ITEA Inc.
ผู้อำนวยการสถาบันภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมโตเกียว
ศาสตราจารย์เกียรติคุณจาก Azabu University

การยืนยันประสิทธิภาพของ nanoe™ X ร่วมกับสถาบันวิจัยอิสระ

ยับยั้งไวรัส 4 ชนิดได้ 99% ภายใน 6 ชั่วโมง

ไวรัสแบ่งออกเป็น 4 ชนิดโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นไวรัสจากมนุษย์หรือสัตว์ ไวรัสทั้ง 4 ชนิดนี้ถูกเลือกตามการทดสอบการกำจัดไวรัส และประสิทธิภาพของเทคโนโลยี nanoe™ X ในการยับยั้งไวรัสเหล่านี้ได้รับการยืนยัน ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีศักยภาพในการยับยั้งไวรัสดื้อยาชนิดรุนแรงและไวรัสไม่ทราบชนิดส่วนใหญ่

ขั้นตอนการทดสอบ

ทดสอบโดยร่วมมือกับ Charles River Biopharmaceutical Services GmbH ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่ได้มาตรฐาน German Good Laboratory Practice (GLP)

การทดสอบได้รับการออกแบบมาเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการยับยั้งไวรัสดื้อยาชนิดรุนแรงและไวรัสไม่ทราบชนิด เนื่องจากมีโอกาสสูงที่จะมีการค้นพบไวรัสชนิดใหม่ๆ ที่จะแพร่ระบาดในวงกว้าง เราจึงแบ่งกลุ่มไวรัสโดยใช้เกณฑ์ (เปลือกหุ้มไวรัส พันธุกรรม และขนาด) จากการทดสอบการกำจัดไวรัส ไวรัสสี่ชนิดที่ถูกแบ่งกลุ่มตามการต้านคุณสมบัติทางเคมีกายภาพถูกเลือกมาทำการทดสอบ ทำการเปรียบเทียบระหว่างไวรัสทั้ง 4 ชนิดที่ได้รับและไม่ได้รับ nanoe™ X ตามมาตรฐาน GLP

ภาพธงชาติเยอรมนี

องค์กรที่ทำการทดสอบ

Charles River Biopharmaceutical Services GmbH (เยอรมนี) เป็นส่วนหนึ่งของ Charles River Laboratories Group องค์กรระดับโลกที่สนับสนุนการพัฒนายาตั้งแต่ระดับก่อนการทดสอบกับมนุษย์ไปจนถึงการออกจำหน่ายในท้องตลาดและมีหน้าที่ในการเพาะพันธุ์และจัดหาสัตว์ทดลองที่มีคุณภาพสูง รวมถึงดำเนินการทดสอบด้านความปลอดภัยต่างๆ

Good Laboratory Practice (GLP) มาตรฐานที่แสดงว่าได้ดำเนินการทดสอบอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยมีการเตรียมการในขั้นตอนการทดสอบอย่างเคร่งครัด

ระยะเวลาการทดสอบ

กันยายน - พฤศจิกายน 2011

ไวรัสที่ทดสอบ

ไวรัส Xenotropic murine leukemia
ไวรัส Encephalomyocarditis
ไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียม
ไวรัส Porcine parvovirus

วิธีการทดสอบ

ปริมาตรพื้นที่ทดสอบ: กล่องขนาด 45 ล.
เวลาในการรับสัมผัส: 3 ชั่วโมง 6 นาที
ระยะห่างในการรับสัมผัส 15 ซม.

กราฟอธิบายคุณสมบัติของไวรัสต่างๆ

เลือกคุณสมบัติของไวรัสตาม “แนวทางการทดสอบการกำจัดไวรัส (Guideline ICHQ5A, CPMP/BMP/269/95, Pharmaceutical Affairs Bureau #329)”

ประสิทธิภาพการกำจัดกลิ่นของ nanoe™ X
ในพื้นที่ใช้สอยของสำนักงานขนาดใหญ่

ไอคอนสำหรับแสดง “กลิ่นไม่พึงประสงค์”

nanoe™ X กำจัดกลิ่นอย่างมีประสิทธิภาพในสำนักงานที่พลุกพล่าน

nanoe™ X กำจัดกลิ่นอย่างมีประสิทธิภาพในสำนักงานที่พลุกพล่าน

กลิ่นไม่พึงประสงค์ในสำนักงาน
(ขนาดห้อง: ประมาณ 1,362 ลบ.ม.)

ผลลัพธ์
ในสำนักงานที่มีค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่น้อยของพนักงาน102 คนอยู่ ค่าเซนเซอร์ตรวจจับกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยเฉลี่ยลดลงไป 40 ระดับตลอดระยะเวลา 25 วัน

รายงานการทดสอบ

กลิ่นไม่พึงประสงค์ในสำนักงาน

หมายเหตุ 1: เมื่อค่าส่วนต่างของเซนเซอร์เกิน 40 แสดงว่าระดับกลิ่นไม่พึงประสงค์มีความแตกต่างที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้
หมายเหตุ 2: การคำนวณจำนวนเฉลี่ยของคนที่ทำงานในสำนักงานรวมวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วย

การวิจัยภายในของ Panasonic วิธีการทดสอบ: (1) ระบบทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศที่มี nanoeTM X ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงในสำนักงาน โดยไม่มีการจำกัดการเคลื่อนไหวของมนุษย์ (2) มีการเปิดใช้งานเซนเซอร์ตรวจจับกลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และบันทึกค่าไว้ (3) นำค่าที่บันทึกได้มาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายเป็นระยะเวลา 7 วัน ระยะเวลาการทดสอบ: 4 สัปดาห์ใช้ nanoe™ X และ 4 สัปดาห์ไม่ใช้ nanoe™ X เป้าหมาย: อากาศ (กลิ่นไม่พึงประสงค์) ในสำนักงาน ผลการทดสอบ: เมื่อเปิดใช้งาน nanoe™ X ค่าบ่งชี้จากเซนเซอร์ตรวจจับกลิ่นไม่พึงประสงค์นั้นลดลง

การยืนยันประสิทธิภาพของ nanoe™ X กับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในที่อยู่อาศัย

ไอคอนสำหรับแสดง “กลิ่นไม่พึงประสงค์”

nanoe™ X ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อผ้า เช่น ผ้าม่านและพรม

แผนภาพแสดงอัตราการลดลงของความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่โดยใช้และไม่ใช้ nanoe™ X จากเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังในห้องขนาด 10 ตร.ม.

ระดับความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ 0 ไม่มีกลิ่น 1 แทบไม่รู้สึก 2 รู้สึกได้เล็กน้อย 3 รู้สึกได้ทันที 4 กลิ่นแรง 5 รุนแรงมาก ไม่สามารถยอมรับได้

กลิ่นควันบุหรี่
(ขนาดห้อง: ประมาณ 10 ตร.ม.)

ผลลัพธ์
หลังผ่านไป 2 ชั่วโมง ความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลงได้มากกว่าประมาณ 3.2 ระดับเมื่อใช้ nanoe™ X เทียบกับการปล่อยให้ลดลงเองตามธรรมชาติ

องค์กรที่ทำการทดสอบ
ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic ประเทศญี่ปุ่น
(หมายเลขรายงาน BAA33-140708-C01)

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ: เครื่องปรับอากาศติดผนังที่มี nanoe™ X วิธีการทดสอบ: (1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำการทดสอบภายในห้องทดสอบขนาดประมาณ 2.73 ม. x 3.64 ม. x 2.4 ม. หรือประมาณ 10 ตร.ม. (2) แขวนผ้า (ก๊อซ) ตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกล่องขนาดประมาณ 1 ลบ.ม. จุดบุหรี่ 20 มวน และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 5 นาที (3) วางชิ้นผ้าที่ดูดซึมเอากลิ่นควันบุหรี่เข้าไปไว้ที่ความสูงต่ำกว่า 1.2 ม. ห่างจากช่องปล่อยของเครื่องปรับอากาศประมาณ 1.5 ม. และเปิดเครื่องปรับอากาศในโหมดพัดลม (4) เก็บชิ้นผ้าหลังครบระยะเวลาที่กำหนดและดำเนินการประเมินการรับรู้กลิ่น (วิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับ) จำนวนผู้ประเมิน = 3 คน เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: ควันบุหรี่

การยืนยันประสิทธิภาพของ nanoe™ X กับเครื่องปรับอากาศที่ใช้เชิงพาณิชย์

ไอคอนสำหรับแสดง “กลิ่นไม่พึงประสงค์”

nanoe™ X ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อผ้า เช่น ผ้าม่านและพรม

แผนภาพแสดงอัตราการลดลงของความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่โดยใช้และไม่ใช้ nanoe™ X จากเครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางในห้องขนาด 25 ตร.ม.

ระดับความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ 0 ไม่มีกลิ่น 1 แทบไม่รู้สึก 2 รู้สึกได้เล็กน้อย 3 รู้สึกได้ทันที 4 กลิ่นแรง 5 รุนแรงมาก ไม่สามารถยอมรับได้

กลิ่นควันบุหรี่
(ขนาดห้อง: ประมาณ 25 ตร.ม.)

ผลลัพธ์
หลังผ่านไป 2 ชั่วโมง ความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลงได้มากกว่าประมาณ 1.0 ระดับเมื่อใช้ nanoe™ X เทียบกับการปล่อยให้ลดลงเองตามธรรมชาติ

องค์กรที่ทำการทดสอบ
ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic ประเทศญี่ปุ่น
(หมายเลขรายงาน 4AA33-170203-A01)

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ: เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางที่มี nanoe™ X วิธีการทดสอบ: (1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำการทดสอบภายในห้องทดสอบขนาดประมาณ 6.02 ม. x 8 ม. x 2.9 ม. หรือประมาณ 48 ตร.ม. (2) แขวนผ้า (ก๊อซ) ตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกล่องขนาดประมาณ 1 ลบ.ม. จุดบุหรี่ 20 มวน และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 5 นาที (3) วางชิ้นผ้าที่ดูดซึมเอากลิ่นควันบุหรี่เข้าไปไว้ที่ความสูงต่ำกว่า 1.2 ม. ห่างจากช่องปล่อยของเครื่องปรับอากาศประมาณ 1.5 ม. และเปิดเครื่องปรับอากาศในโหมดพัดลม (4) เก็บชิ้นผ้าหลังครบระยะเวลาที่กำหนดและดำเนินการประเมินการรับรู้กลิ่น (วิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับ) จำนวนผู้ประเมิน = 8 คน เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: ควันบุหรี่

ไอคอนสำหรับแสดง “กลิ่นไม่พึงประสงค์”

nanoe™ X ช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อผ้า เช่น ผ้าม่านและพรม

แผนภาพแสดงอัตราการลดลงของความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่โดยใช้และไม่ใช้ nanoe™ X จากเครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางในห้องขนาด 48 ตร.ม.

ระดับความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ 0 ไม่มีกลิ่น 1 แทบไม่รู้สึก 2 รู้สึกได้เล็กน้อย 3 รู้สึกได้ทันที 4 กลิ่นแรง 5 รุนแรงมาก ไม่สามารถยอมรับได้

กลิ่นควันบุหรี่
(ขนาดห้อง: ประมาณ 48 ตร.ม.)

ผลลัพธ์
หลังผ่านไป 2 ชั่วโมง ความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลงได้มากกว่าประมาณ 0.7 ระดับเมื่อใช้ nanoe™ X เทียบกับการปล่อยให้ลดลงเองตามธรรมชาติ

องค์กรที่ทำการทดสอบ
ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic ประเทศญี่ปุ่น
ศูนย์วิเคราะห์กุนมะ ประเทศญี่ปุ่น
(หมายเลขรายงาน 27055)

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ: เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางที่มี nanoe™ X วิธีการทดสอบ: (1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำการทดสอบภายในห้องทดสอบขนาดประมาณ 6.02 ม. x 8 ม. x 2.9 ม. หรือประมาณ 48 ตร.ม. (2) แขวนผ้า (ก๊อซ) ตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกล่องขนาดประมาณ 1 ลบ.ม. จุดบุหรี่ 20 มวน และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลา 5 นาที (3) วางชิ้นผ้าที่ดูดซึมเอากลิ่นควันบุหรี่เข้าไปไว้ที่ความสูงต่ำกว่า 1.2 ม. ห่างจากช่องปล่อยของเครื่องปรับอากาศประมาณ 1.5 ม. และเปิดเครื่องปรับอากาศในโหมดพัดลม (4) เก็บชิ้นผ้าหลังครบระยะเวลาที่กำหนดและดำเนินการประเมินการรับรู้กลิ่น (วิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับ) จำนวนผู้ประเมิน = 8 คน เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: ควันบุหรี่

ไอคอนสำหรับแสดง “กลิ่นไม่พึงประสงค์”

แม้ในพื้นที่ขนาดใหญ่ (139 ตร.ม.) nanoe™ X ก็สามารถลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่แทรกซึมอยู่ในเนื้อผ้าได้ เช่น ผ้าม่านและพรม

แผนภาพแสดงอัตราการลดลงของความเข้มข้นของกลิ่นควันบุหรี่โดยใช้และไม่ใช้ nanoe™ X จากเครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทางในห้องขนาด 139 ตร.ม.

ระดับความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ 0 ไม่มีกลิ่น 1 แทบไม่รู้สึก 2 รู้สึกได้เล็กน้อย 3 รู้สึกได้ทันที 4 กลิ่นแรง 5 รุนแรงมาก ไม่สามารถยอมรับได้

กลิ่นควันบุหรี่
(ขนาดห้อง: ประมาณ 139 ตร.ม.)

ผลลัพธ์
หลังผ่านไป 2 ชั่วโมง ความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์ลดลงได้มากกว่าประมาณ 0.4 ระดับเมื่อใช้ nanoe™ X เทียบกับการปล่อยให้ลดลงเองตามธรรมชาติ

องค์กรที่ทำการทดสอบ
ศูนย์ทดสอบ Kaken ประเทศญี่ปุ่น
(หมายเลขรายงาน KT-19-015089-1)

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ: เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง CS-P160U6 ที่มี nanoe™ X วิธีการทดสอบ: (1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ทำการทดสอบภายในสำนักงานเก่าแห่งหนึ่งที่มีขนาดประมาณ 7 ม. x 20 ม. x 2.7 ม. หรือประมาณ 139 ตร.ม. (2) แขวนผ้า (ก๊อซ) ตามจำนวนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในกล่องขนาดประมาณ 1 ลบ.ม. จุดบุหรี่ 5 มวน และปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง (3) วางชิ้นผ้าที่ดูดซึมเอากลิ่นควันบุหรี่เข้าไปไว้ที่ความสูงต่ำกว่า 1 ม. ห่างจากช่องปล่อยของเครื่องปรับอากาศประมาณ 3 ม. และเปิดเครื่องปรับอากาศในโหมดพัดลม (4) จากนั้นจึงดำเนินการประเมินการรับรู้กลิ่น (วิธีการใช้ตัวบ่งชี้ระดับความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับ) จำนวนผู้ประเมิน = 9 คน เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: ควันบุหรี่

ไอคอนสำหรับแสดง “สารอันตราย”

nanoe™ X สลายสารที่เกาะแน่นอยู่บน PM 2.5 ในพื้นที่จริง

แผนภาพแสดงอัตราการลดลงของความเข้มข้นของ Hexadecane โดยใช้และไม่ใช้ nanoe™ X จากเครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

Hexadecane
(สารเคมีที่เกาะติดอยู่บน PM 2.5)

ผลลัพธ์
การเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศที่มี nanoe™ X สามารถสลายอนุภาคได้มากกว่า 92% ในเวลาเฉลี่ย 8 ชั่วโมง เครื่องปรับอากาศที่ทำงานโดยไม่ใช้ nanoe™ สลายอนุภาคได้เพียง 14%

องค์กรที่ทำการทดสอบ
หมายเลขรายงาน ETRC257 / 16 / 14,2 (R479 / 19)
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ: เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง S-34PU2H5-1 ที่มี nanoe™ X) วิธีการทดสอบ: (1) เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศ4 ทิศทางภายในอาคาร 6 เครื่องที่ติดตั้งในห้องที่ศูนย์การฝึกอบรม Panasonic ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีขนาด 16.27 ม. x 16.43 ม. หรือประมาณ 267 ตร.ม. (2) วางสารตัวอย่างที่มี Hexadecane เกาะติดอยู่ไว้ที่ความสูงประมาณ 1.2 ม. ตรงกลางห้อง (3) เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศที่ความเร็วปานกลาง จากนั้นจึงเก็บตัวอย่างหลังครบรอบเวลาที่กำหนดและทำการวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยวิธี GC/MS เป้าหมาย: Hexadecane (Alkane)

ไอคอนสำหรับแสดง “กลิ่นไม่พึงประสงค์”

อุปกรณ์ภายในอาคารที่มี nanoe™ X ที่ติดตั้งในพื้นที่จริงสามารถลดระดับการอ่านของเซนเซอร์ตรวจจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องได้

แผนภาพเปรียบเทียบอัตราการลดลงของความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยใช้และไม่ใช้ nanoe™ X

ประสิทธิภาพในการลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้อง

ผลลัพธ์
ค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์ตรวจจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปิดใช้งานอุปกรณ์ nanoe™ X เทียบกับเมื่อไม่ใช้ เมื่อไม่ใช้งานอุปกรณ์ nanoe™ X จะรับรู้กลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ชัดเจนเมื่อเข้าไปในห้อง แต่เมื่อใช้อุปกรณ์ nanoe™ X จะไม่สามารถรับรู้กลิ่นได้

บทสรุป
เมื่อใช้งานอุปกรณ์ nanoe™ X เชื่อได้ว่ากลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในห้องจะลดลง

การตรวจสอบภายในองค์กร

ผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบ: เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง CS-P45U4B ที่มี nanoeTM X (อุปกรณ์ 2 ชิ้น) การประเมิน: 8 ตุลาคม 2019 ถึง 17 ตุลาคม 2019 (1) ทำการตรวจสอบกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องประชุมขนาดประมาณ 47 ตร.ม. (2) การตั้งค่าเครื่องปรับอากาศ: โหมดการทำงาน—ทำความเย็น, อุณหภูมิที่ตั้งไว้ล่วงหน้า—27°C, ทิศทางของกระแสลม—แนวนอน, ความเร็วของกระแสลม— ปานกลาง (3) เปิดใช้งานอุปกรณ์ nanoe™ X ในช่วงสัปดาห์แรกและปิดอุปกรณ์ nanoe™ X ในสัปดาห์ที่สอง จากนั้นจึงเปิดเครื่องปรับอากาศ วัดความเข้มข้นของกลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นเวลา 2 วัน โดยแต่ละครั้งวัดด้วยเซนเซอร์ไฟฟ้าสำหรับตรวจจับกลิ่นไม่พึงประสงค์ (XP-329m) ผลิตโดยบริษัท New Cosmos Electric จำกัด (4) เปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นเวลา 24 ชั่วโมงและผลได้รับการยืนยัน เป้าหมาย: กลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้อง