เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

แบคทีเรียและไวรัส

ภาพแบคทีเรียและไวรัส

เอฟเฟ็กต์

คร้้งแรกของโลก*¹ ที่ได้รับการรับรองว่าเทคโนโลยี nanoe™ สามารถเข้าทำลายโครงสร้างเชื้อไวรัส
SARS-CoV-2 ได้

จากการวิจัยร่วมกับรองศาสตราจารย์ Mayo Yasugi จากบัณฑิตวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Osaka Metropolitan University เผยให้เห็นเป็นครั้งแรกว่าการสลายโครงสร้างของไวรัส SARS-CoV-2 เป็นสาเหตุหนึ่งในการยับยั้งไวรัสผ่านการสัมผัสกับ nanoe™

[ข่าวประชาสัมพันธ์] คร้้งแรกของโลก ที่ได้รับการรับรองว่าเทคโนโลยี nanoe™ สามารถเข้าทำลายโครงสร้างเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ได้

nanoe™ ทำลายไวรัสออกเป็นส่วนเล็กๆ

nanoe™ จะสัมผัสกับพื้นผิวของไวรัสเพื่อทำลายโปรตีนบนพื้นผิวเซลล์ รวมถึงโปรตีนหนามที่ทําให้ไวรัสจับกับเซลล์ ตลอดจนทำลายเปลือกหุ้มไวรัส

ภาพ nanoe™ ขณะสัมผัสกับพื้นผิวของไวรัส
1107_th_220330.png

การย่อยสลายโปรตีนบนพื้นผิวของไวรัสทีละน้อยและการทำลายเปลือกหุ้มไวรัสจะกระตุ้นการเปลี่ยนรูป เปลือกหุ้มไวรัสจึงถูกสลาย

ภาพการย่อยสลายโปรตีนบนพื้นผิวของไวรัสทีละน้อย
ภาพการสลายเปลือกหุ้มไวรัส

การย่อยสลายโปรตีนภายใน รวมถึงโปรตีนนิวคลีโอแคปสิดและ RNA จีโนมของไวรัส ไวรัสถูกทำลายออกเป็นส่วนเล็กๆ

ภาพการย่อยสลายโปรตีนภายใน รวมถึงโปรตีนนิวคลีโอแคปสิด
ภาพการย่อยสลายโปรตีนภายใน รวมถึง RNA จีโนมของไวรัส

Nanoe™ ยับยั้งกลไกการติดเชื้อไวรัส SARS CoV-2 ในกระบวนการใด

กลไกของไวรัส SARS-CoV-2 ที่ทำให้เซลล์ติดเชื้อ

ภาพไวรัสและเซลล์เจ้าบ้านขณะเข้าใกล้กัน

1. ไวรัสเข้าใกล้เซลล์เจ้าบ้าน

ภาพไวรัสขณะจับกับตัวรับของเซลล์เจ้าบ้าน

2. ไวรัสจับกับตัวรับของเซลล์เจ้าบ้าน

ภาพไวรัสขณะบุกรุกเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านและทำการจำลองตัวเอง

3. ไวรัสบุกรุกเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านและทำการจำลองตัวเอง

จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมี nanoe™

ภาพไวรัสที่ถูกทำลายออกเป็นส่วนเล็กๆ ด้วยประสิทธิภาพของ nanoe™

1. ไวรัสถูกทำลายออกเป็นส่วนเล็กๆ ด้วยประสิทธิภาพของ nanoe™

ภาพไวรัสที่ถูกทำลายออกเป็นส่วนเล็กๆ และไม่สามารถจับกับเซลล์ได้

2. ไวรัสที่ถูกทำลายออกเป็นส่วนเล็กๆ จะไม่สามารถจับกับเซลล์ได้

ภาพการไม่จับกับเซลล์ ซึ่งส่งผลให้ไวรัสไม่สามารถบุกรุกเข้าสู่เซลล์และไม่มีการติดเชื้อ

3. เมื่อไม่มีการจับกับเซลล์ ไวรัสจึงไม่สามารถบุกรุกเข้าสู่เซลล์และไม่มีการติดเชื้อ

nanoe™ ทำให้ไวรัสบางชนิดแพร่เชื้อได้น้อยลง

nanoe™ ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่โมเลกุลหรือโครงสร้างของไวรัสอย่างเฉพาะเจาะจง แต่จะทำลายไวรัส SARS-CoV-2 โดยทำปฏิกิริยาหลายขั้นตอนกับเปลือกหุ้มไวรัส โปรตีน และ RNA จีโนมที่ก่อให้เกิดไวรัส ไวรัสที่ถูกทำลายเมื่อสัมผัสกับ nanoe™ จะสูญเสียความสามารถในการจับกับตัวรับของเซลล์เจ้าบ้าน จึงทำให้แพร่เชื้อได้น้อยลง ปรากฎการณ์เหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2 ด้วย nanoe™

รายงานว่าด้วยกลไกการยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2 ด้วย nanoe™

Yasugi M., Komura Y., Ishigami Y. (2022) กลไกเบื้องหลังการยับยั้งไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยอนุภาคน้ำไฟฟ้าสถิตระดับละอองขนาดนาโน J Nanopart Res,

*1 ในฐานะเทคโนโลยีการฟอกอากาศแบบปล่อยประจุไอออน (ข้อมูลของ Panasonic ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2565)

ยับยั้งการทำงานของแบคทีเรีย1-3 และไวรัส4-6
ที่เกาะแน่นอยู่ในอากาศ

แบคทีเรียและไวรัสบางชนิดมีขนาดเล็กเกินกว่าจะมองเห็นได้

ความแตกต่างของขนาดระหว่างแบคทีเรียและไวรัสบางชนิดเทียบได้กับความแตกต่างระหว่างผลแอปเปิ้ลและเมล็ดงา

ภาพแสดงการเปรียบเทียบขนาดระหว่างไวรัสและแบคทีเรีย

ไวรัสมีชีวิตรอดได้เป็นระยะเวลาไม่เท่ากันบนพื้นผิวที่แตกต่างกัน

ระยะเวลาการรอดชีวิตจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นผิว ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 7 วัน

ชนิดของสาร

ระยะเวลาการรอดชีวิต

กระดาษ ทิชชู่

3 ชม.

พื้นผิวทองแดง*

4 ชม.

พื้นผิวกระดาษแข็ง

24 ชม.

พื้นผิวผ้า

2 วัน

พื้นผิวพลาสติก

3 วัน

พื้นผิวแก้ว

4 วัน

พื้นผิวธนบัตร

4 วัน

ด้านนอกของหน้ากากอนามัย

7 วัน

*ทองแดงทำให้แบคทีเรียและไวรัสบางชนิดเสื่อมสภาพลงได้ตามธรรมชาติ
ระยะเวลาการรอดชีวิตจะแตกต่างกันไปตามความขรุขระของพื้นผิว
ไวรัสมีชีวิตรอดบนพื้นผิวเรียบได้นานกว่าพื้นผิวขรุขระ
 ที่มา: https://www.businessinsider.com/coronavirus-lifespan-on-surfaces-graphic-2020-3

ประสิทธิภาพต่อแบคทีเรียและไวรัสบางชนิด

แบคทีเรียในอากาศ
Staphylococcus aureus1

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ในอากาศ

ไวรัสในอากาศ
bacteriophageΦχ1744

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อแบคทีเรีย bacteriophage Φχ174 ในอากาศ

แบคทีเรียเกาะแน่น
O1572

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อแบคทีเรีย O157 ที่เกาะแน่น

ไวรัสเกาะแน่น
ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N15

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1 ที่เกาะแน่น

MRSA3

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อแบคทีเรีย MRSA ที่เกาะแน่น

ไวรัสโปลิโอ สายพันธุ์ 1 (Lsc-2ab)6

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X มีประสิทธิภาพสูงต่อไวรัสโปลิโอ สายพันธุ์ 1 (Lsc-2ab) ที่เกาะแน่น

1แบคทีเรียในอากาศ (Staphylococcus aureus) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนแบคทีเรียหลังการสัมผัสโดยตรงในห้องปิดขนาดประมาณ 25 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: แบคทีเรียในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ภายใน 4 ชั่วโมง (24_0301_1)
2แบคทีเรียเกาะแน่น (O157) องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories) วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนแบคทีเรียที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 45 ล. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: แบคทีเรียเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.99% ภายใน 1 ชั่วโมง (208120880_001)
3แบคทีเรียเกาะแน่น (MRSA) องค์กรที่ทำการทดสอบ: ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านอาหารประเทศญี่ปุ่น (Japan Food Research Laboratories) วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนแบคทีเรียที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 45 ล. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: แบคทีเรียเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.99% ภายใน 1 ชั่วโมง (208120880_002)
4ไวรัสในอากาศ (bacteriophageΦχ174) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสหลังการสัมผัสโดยตรงในห้องปิดขนาดประมาณ 25 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสในอากาศ ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ภายใน 6 ชั่วโมง (24_0300_1)
5ไวรัสเกาะแน่น (ไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 1 ลบ.ม. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.9% ภายใน 2 ชั่วโมง (21_0084_1)
6ไวรัสเกาะแน่น (ไวรัสโปลิโอ สายพันธุ์ 1(Lsc-2ab)) องค์กรที่ทำการทดสอบ: Kitasato Research Center for Environmental Science วิธีการทดสอบ: วัดจำนวนไวรัสที่เกาะแน่นบนผ้าในห้องปิดขนาดประมาณ 45 ล. วิธีการยับยั้ง: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: ไวรัสเกาะแน่น ผลการทดสอบ: ยับยั้งได้อย่างน้อย 99.7% ภายใน 2 ชั่วโมง (22_0096)

ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามการใช้งาน ปัจจัยด้านสภาพอากาศ และสภาพแวดล้อม (อุณหภูมิและความชื้น) เทคโนโลยี nanoe™ X และ nanoe™ สามารถยับยั้งการทำงานหรือการเจริญเติบโตของสารมลพิษ แต่ไม่สามารถป้องกันความเจ็บป่วยได้

หลักฐาน

nanoe™

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Novel coronavirus
 (SARS-CoV-2)

99.7%
inhibited

45 L

3

Osaka Prefecture University

Bird flu virus
(H5N1 and H9N2 subtypes)

99.9%
inhibited

45 L

4

Obihiro University of Agriculture
and Veterinary Medicine,
Research Center for Animal Hygiene and Food Safety

Swine-origin influenza virus
(A/Narita/2009 (H1N1) pdm)

99%
inhibited

45 L

6

Influenza virus
(H1N1 subtype)

99.9%
inhibited

45 L

4

Japan Food Research Laboratories

208040534-001

99.9%
inhibited

1,000 L

2

Kitasato Research Center
for Environmental Science

21_0084_1

Bacteriophage
Φχ174

99.9%
inhibited

10,000 L

24

Kitasato Research Center
for Environmental Science

21_0143_4

99.8%
inhibited

Approx.
25 m³

8

Japan Food Research Laboratories

13001265005-01

Coxackievirus
(B6)

99.1%
inhibited

45 L

2

Kitasato Research Center
for Environmental Science

22_0085

Poliovirus type 1
(Lsc-2ab)

99.7%
inhibited

45 L

2

22_0096

Encephalomyocarditis virus

99.9%
inhibited

45 L

6

Charles River Biopharmaceutical
Services GmbH

Virus clearance test

Porcineparvovirus

99.7%
inhibited

45 L

6

Xenotropic murine leukemia virus

99.999%
inhibited

45 L

6

Pseudororabies virus

99.9%
inhibited

45 L

6

Canine distemper virus

99.7%
inhibited

45 L

4

Rakuno Gakuen University,
School of Veterinary Medicine

Canine parvovirus

99.8%
inhibited

45 L

6

Canine herpesvirus

99.5%
inhibited

45 L

4

Canine adenovirus

99.4%
inhibited

45 L

4

Yamaguchi University,
Faculty of Agriculture

Feline coronavirus

99.3%
inhibited

45 L

2

Feline calicivirus
(related to norovirus)

99.9%
inhibited

25 L

2

Japan Food Research Laboratories

207031493-001

Airborne

Bacteriophage
Φχ174

99%
inhibited

1,000 L

1.5

Kitasato Research Center
for Environmental Science

20_0154_1

99.2%
inhibited

10,000 L

4

21_0147

99.74%
inhibited

Approx.
25 m³

6

24_0300_1

nanoe™ X

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Novel coronavirus
(SARS-CoV-2)

99.7%
inhibited

45 L

0.2

Osaka Prefecture University

99.9%
inhibited

45 L

0.2

Texcell

1140-01 A1

91.4%
inhibited

6.7 m³

0.5

1140-01 C3

Bird flu virus
(H5N1 and H9N2 subtypes)

99.9%
inhibited

45 L

2

Obihiro University of Agriculture
and Veterinary Medicine,
Research Center for Animal Hygiene and Food Safety

Swine-origin influenza virus
(A/Narita/2009 (H1N1) pdm)

99%
inhibited

45 L

2

Influenza virus
(H1N1 subtype)

99.9%
inhibited

1,000 L

2

Kitasato Research Center
for Environmental Science

21_0084_1

Bacteriophage
Φχ174

99.9%
inhibited

10,000 L

2

Kitasato Research Center
for Environmental Science

21_0143_4

99.8%
inhibited

Approx.
25 m³

2

Japan Food Research Laboratories

13001265005-01

Coxackievirus
(B6)

99.1%
inhibited

45 L

2

Kitasato Research Center
for Environmental Science

22_0085

Poliovirus type 1
(Lsc-2ab)

99.7%
inhibited

45 L

2

22_0096

Encephalomyocarditis virus

99.9%
inhibited

45 L

2

Charles River Biopharmaceutical
Services GmbH

Virus clearance test

Porcineparvovirus

99.7%
inhibited

45 L

1

Xenotropic murine leukemia virus

99.999%
inhibited

45 L

1

Pseudororabies virus

99.9%
inhibited

45 L

6

Canine distemper virus

99.7%
inhibited

45 L

4

Rakuno Gakuen University,
School of Veterinary Medicine

Canine parvovirus

99.8%
inhibited

45 L

6

Canine herpesvirus

99.5%
inhibited

45 L

4

Canine adenovirus

99.4%
inhibited

45 L

4

Yamaguchi University,
Faculty of Agriculture

Feline coronavirus

99.3%
inhibited

45 L

2

Feline calicivirus
(related to norovirus)

99.9%
inhibited

25 L

2

Japan Food Research Laboratories

207031493-001

Enterovirus 71
(EV71)
(hand-foot-and-mouth disease)

99.1%
inhibited

61 L

4

Wuhan Institute of Virology, CAS

MVCCC-2019/T4

99.9%
inhibited

61 L

6

Coxsackievirus A16
(CA16)
(hand-foot-and-mouth disease)

99.3%
inhibited

61 L

2

Wuhan Institute of Virology, CAS

MVCCC-2019/T4

99.9%
inhibited

61 L

4

Human coronavirus
(HCoV-229E)

99.2%
inhibited

68 L

4

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2003WT8888-00465

Airborne

Bacteriophage
Φχ174

99%
inhibited

1,000 L

1.5

Kitasato Research Center
for Environmental Science

20_0154_1

99.2%
inhibited

10,000 L

4

21_0147

99.2%
inhibited

Approx.
25 m³

6

24_0300_1

nanoe™ X (nanoe™ X Generator Mark 2)

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Enterovirus (EV71)

99.9%
inhibited

30 m³

4

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2002WT8888-00439

Enterovirus (EV71)

99.9%
inhibited

30 m³

6

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2002WT8888-00439

Enterovirus (EV71)

97.6%
inhibited

30 m³

4

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J1911WT8888-04860-01

Enterovirus (EV71)

99.9%
inhibited

30 m³

6

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2003WT8888-00453

Coxsackie virus (CA16)

99.9%
inhibited

30 m³

4

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2002WT8888-00439

Coxsackie virus (CA16)

99.9%
inhibited

30 m³

6

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2002WT8888-00439

Coxsackie virus (CA16)

95.4%
inhibited

30 m³

4

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J1911WT8888-004860-02

Coxsackie virus (CA16)

99.9%
inhibited

30 m³

6

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2003WT8888-00453

Coronavirus (HCoV-229E)

99.9%
inhibited

30 m³

4

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2002WT8888-00544-01

Coronavirus (HCoV-229E)

99.9%
inhibited

30 m³

4

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2003WT8888-00889

Herpes simplex virus

99.9%
inhibited

30 m³

4

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2003WT8888-00889

Airborne

Enterovirus (EV71)

95.4%
inhibited

30 m³

1.5

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2002WT8888-00439

Enterovirus (EV71)

96.9%
inhibited

30 m³

1.5

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2003WT8888-00889

Influenza virus (H1N1)

95.4%
inhibited

30 m³

1.5

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2002WT8888-00439

Influenza virus (H1N1)

98.3%
inhibited

30 m³

1.5

China Electronic Product Reliability and Environmental Testing Research Institute

J2003WT8888-00889

nanoe™ X (nanoe™ X Generator Mark 3)

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Bacteriophage

Inhibited
98.81%

Approx.
139.3m³

4

SGS Inc

SHES210901902584

MS2 Phage Virus

Inhibited
99.99%

Approx.
25m³

2

Shokukanken, Inc.

227131N

แบคทีเรีย

nanoe™

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Enterohemorrhagic Escherichia coli
(O157)

99.99%
inhibited

45 L

1

Japan Food Research Laboratories

208120880-001

99.99%
inhibited

45 L

2

Eurofins

2010/456-3

Enterohemorrhagic
Escherichia coli
(O157)
Note: Refrigerator

99.99%
inhibited

45 L

2

2010/456-4

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
(MRSA)

99.99%
inhibited

45 L

1

Japan Food Research Laboratories

208120880-002

99.99%
inhibited

45 L

1

Eurofins

2010/456-1

99.99%
inhibited

45 L

2

Osaka Prefecture University

Escherichia coli

99.99%
inhibited

45 L

2

Panasonic Product Analysis Center

E02-080303IN-01

Staphylococcus aureus

99.99%
inhibited

1,000 L

2

Kitasato Research Center
for Environmental Science

20_0154_2

99.2%
inhibited

10,000 L

2

Panasonic Product Analysis Center

E02-090701IN-01

99%
inhibited

10,000 L

2

Japan Food Research Laboratories

209071031-001

99.1%
inhibited

Approx.
23 m³

2

13044083003-01

99%
inhibited

Approx.
23 m³

1

SGS

SHES160600431171

Multiple-drug-resistant Pseudomonas aeruginosa
 (MDRP)

99%
inhibited

45 L

1

Toho University Faculty of Medicine,
Department of Infection Control
and Prevention

Multi-drug resistant Acinetobacter baumannii
(MDRAB)

99%
inhibited

45 L

2

Bacillus

99.7%
inhibited

45 L

1

Japan Food Research Laboratories

11000924001-01

Micrococcus

99.9%
inhibited

45 L

0.5

11000924001-02

Serratia

99.9%
inhibited

45 L

0.5

11000924001-03

Kocuria

99.9%
inhibited

45 L

0.5

11000922001-01

methicillin-resistant staphylococcus pseudintermedius
(MRSP)

99.5%
inhibited

45 L

0.5

Nippon Medical School,
Nippon Veterinary and Life Science University

Bordetella bronchiseptica

99.9%
inhibited

45 L

0.5

Pasteurella multocida

99.9%
inhibited

45 L

1

Listeria monocytogenes

99.9%
inhibited

45 L

2

Osaka Prefecture University

Bacillus subtilis

99.9%
inhibited

45 L

4

Mycobacterium smegmatis

99.9%
inhibited

45 L

4

Nocardia asteroids

99.9%
inhibited

45 L

4

Neisseria gonorrhoeae

99.9%
inhibited

45 L

1

Salmonella enterica
subsp. enterica

99.9%
inhibited

45 L

2

Haemophilus influenza

99.9%
inhibited

45 L

1

Campylobacter jejuni

99.9%
inhibited

45 L

4

Airborne

Staphylococcus aureus

99.9%
inhibited

1,000 L

0.34

Kitasato Research Center
for Environmental Science

20_0154_1

99%
inhibited

10,000 L

4

21_0142

99.9%
inhibited

10,000 L

3

21_0044

99.7%
inhibited

Approx.
25 m³

4

24_0301_1

nanoe™ X

Target

Results*¹

Test space

Exposure
time (hr)

Testing organisation

Report No.

PDF

Adhering

Enterohemorrhagic Escherichia coli
(O157)

99.99%
inhibited

45 L

1

Japan Food Research Laboratories

208120880-001

99.9%
inhibited

45 L

2

Eurofins

2010/456-3

Enterohemorrhagic
Escherichia coli
(O157)
Note: Refrigerator

99.99%
inhibited

45 L

2

2010/456-4

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
(MRSA)

99.99%
inhibited

45 L

1

Japan Food Research Laboratories

208120880-002

99.99%
inhibited

45 L

1

Eurofins

2010/456-1

99.9%
inhibited

45 L

2

Osaka Prefecture University

Escherichia coli

99.9%
inhibited

45 L

1

Panasonic Product Analysis Center

E02-080303IN-01

Staphylococcus aureus

99.99%
inhibited

1,000 L

0.34

Kitasato Research Center
for Environmental Science

20_0154_2

99.2%
inhibited

10,000 L

24

Panasonic Product Analysis Center

E02-090701IN-01

99%
inhibited

10,000 L

24

Japan Food Research Laboratories

209071031-001

99.1%
inhibited

Approx.
23 m³

8

13044083003-01

99%
inhibited

Approx.
23 m³

8

SGS

SHES160600431171

99.91%
inhibited

24 m³

8

Panasonic Product Analysis Center

1V332-170703-F04

Multiple-drug-resistant Pseudomonas aeruginosa
 (MDRP)

99%
inhibited

45 L

2

Toho University Faculty of Medicine,
Department of Infection Control
and Prevention

Multi-drug resistant Acinetobacter baumannii
(MDRAB)

99%
inhibited

45 L

2

Bacillus

99.7%
inhibited

45 L

0.5

Japan Food Research Laboratories

11000924001-01

Micrococcus

99.9%
inhibited

45 L

2

11000924001-02

Serratia

99.9%
inhibited

45 L

2

11000924001-03

Kocuria

99.9%
inhibited

45 L

1

11000922001-01

methicillin-resistant staphylococcus pseudintermedius
(MRSP)

99.5%
inhibited

45 L

2

Nippon Medical School,
Nippon Veterinary and Life Science University

Bordetella bronchiseptica

99.9%
inhibited

45 L

2

Pasteurella multocida

99.9%
inhibited

45 L

1

Listeria monocytogenes

99.9%
inhibited

45 L

2

Osaka Prefecture University

Bacillus subtilis

99.9%
inhibited

45 L

4

Mycobacterium smegmatis

99.9%
inhibited

45 L

4

Nocardia asteroids

99.9%
inhibited

45 L

4

Neisseria gonorrhoeae

99.9%
inhibited

45 L

1

Salmonella enterica subsp. enterica

99.9%
inhibited

45 L

2

Haemophilus influenza

99.9%
inhibited

45 L

1

Campylobacter jejuni

99.9%
inhibited

45 L

4

Airborne

Staphylococcus aureus

99.9%
inhibited

1,000 L

0.34

Kitasato Research Center
for Environmental Science

20_0154_1

99%
inhibited

10,000 L

4

21_0142

99.9%
inhibited

10,000 L

3

21_0044

99.7%
inhibited

Approx.
25 m³

4

24_0301_1

nanoe™ X: เพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง

ประสิทธิภาพของ nanoe™ X - เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของ Panasonic