เลือกสี
Retail Sales Price: Panasonic Online Price: SHOP NOW Buy from Panasonic Where to Buy Out of Stock at Panasonic Online

กลิ่นสัตว์เลี้ยง

ภาพกลิ่นสัตว์เลี้ยง

คุณรู้หรือไม่ว่าแมวไปนอนที่ไหนมา

ทุกคนในครอบครัวรักแมวที่เลี้ยง แต่คุณต้องดูแลบ้านให้สะอาดสดชื่นอยู่เสมอเช่นกัน nanoe™ X สามารถยับยั้งสารที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์1-3 บนเส้นใยผ้าและช่วยให้คุณและคนที่คุณรักรู้สึกสบาย

ภาพกลิ่นจากแมว กลิ่นอุจจาระ กลิ่นลมหายใจ กลิ่นปัสสาวะ กลิ่นกาย และกลิ่นกระบะทราย

ประสิทธิภาพต่อกลิ่นไม่พึงประสงค์

กลิ่นสัตว์เลี้ยง1

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นสัตว์เลี้ยงลงได้ 1.5 ระดับใน 1 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นสัตว์เลี้ยง
ลงได้ 1.5 ระดับใน 1 ชั่วโมง

กลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เป็นปัญหาในบ้านของคุณ

กลิ่นขยะในครัว2

เมธิลเมอร์แคปแทน

กราฟแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของ nanoe™ X ต่อกลิ่นขยะที่มีเมธิลเมอร์แคปแทน nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นขยะลงได้อย่างมากใน 0.5 ชั่วโมง

ไตรเมทิลามีน

กราฟแสดงให้เห็นประสิทธิภาพของ nanoe™ X ต่อกลิ่นขยะที่มีไตรเมทิลามีน nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นขยะลงได้อย่างมากใน 0.5 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นขยะในครัวได้ใน 0.5 ชั่วโมง

กลิ่นอับชื้น3

กราฟแสดงให้เห็นว่า nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นอับชื้นสู่ระดับที่แทบไม่รู้สึกถึงกลิ่นภายในเวลา 1 ชั่วโมง

nanoe™ X ลดความเข้มข้นของกลิ่นอับชื้นสู่ระดับที่แทบไม่รู้สึกถึงกลิ่นภายในเวลา 1 ชั่วโมง

วิธีการทำงานของ nanoe™ X

nanoe™ X เข้าจับกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ฝังในเนื้อผ้า

nanoe™ X เข้าจับกับกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ฝังในเนื้อผ้า

อนุมูลไฮดรอกซิลยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

อนุมูลไฮดรอกซิลยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ผ้าได้รับการกำจัดกลิ่น

ผ้าได้รับการกำจัดกลิ่น

สามารถคาดหวังประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ nanoe™ X ได้ในห้องที่ติดตั้งผลิตภัณฑ์ไว้เท่านั้น และประสิทธิภาพจะแตกต่างกันไปตามขนาดห้อง สภาพแวดล้อม และการใช้งาน nanoe ™ X อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ์ nanoe™ X ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการออกแบบอาคารและการรักษาสุขอนามัยในท้องถิ่น

1องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ เป้าหมายกลิ่นไม่พึงประสงค์: กลิ่นสัตว์เลี้ยงที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.5 ระดับใน 1 ชั่วโมง (4AA33-160315-A34)
2องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย กลิ่นขยะที่เกาะบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: เมธิลเมอร์แคปแทน: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.2 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (1V332-18220-K11) ไตรเมทิลามีน: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.4 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (1V332-180220-K12)
3องค์กรที่ทำการทดสอบ: ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของ Panasonic วิธีการทดสอบ: ตรวจสอบโดยใช้วิธีการวัดความเข้มข้นของกลิ่น 6 ระดับในห้องทดสอบขนาดประมาณ 23 ลบ.ม. วิธีการกำจัดกลิ่น: ปล่อย nanoe™ สารเป้าหมาย: กลิ่นอับชื้นที่ติดแน่นบนพื้นผิว ผลการทดสอบ: ความเข้มข้นของกลิ่นลดลง 1.7 ระดับใน 0.5 ชั่วโมง (Y16RA002)