ชนิด Y2 แบบฝังเพดาน 4 ทิศทางขนาดเล็ก

ด้วยดีไซน์กะทัดรัดและการติดตั้งที่ง่ายดาย จึงเหมาะสำหรับการปรับการใช้งานและโครงการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่วงกำลังตั้งแต่ 2.2 kW ถึง 5.6 kW.

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค

  • อุปกรณ์แบบฝังเพดานขนาดเล็กมีขนาดพอดีกับช่องเพดาน 60 x 60 ซม.
  • ปั๊มน้ำทิ้งทรงพลังให้ระดับความสูงเพิ่มขึ้น 750 มม.
  • มอเตอร์พัดลม DC ปรับความเร็วได้และตัวแลกเปลี่ยนความร้อนใหม่ช่วยประหยัดการใช้พลังงาน
  • ช่องดูดอากาศบริสุทธิ์
  • กระแสลมหลายทิศทาง