โรงเรียนของคุณมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่

ผู้ปกครองมีความกังวลมากขึ้น

ผู้ปกครองกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อยู่ในอากาศและบนพื้นผิวต่างๆ

ความต้องการให้มีการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น

กฎเกณฑ์ด้านการรักษาความสะอาดที่เข้มงวดมากขึ้นเพิ่มความกดดันให้กับครู
 

ความต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เน้นการเรียนรู้

ความต้องการยกระดับสุขอนามัยพร้อมกับช่วยให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นกับการสอนได้

จัดการกับความท้าทายเหล่านี้และเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนของคุณด้วย Panasonic

คลายความวิตกกังวลให้กับผู้ปกครอง

การแสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับการควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการฟอกอากาศ จะช่วยให้ผู้ปกครองมั่นใจถึงความปลอดภัยของโรงเรียนของคุณ

สนับสนุนพนักงานของคุณ

ระบบฟอกอากาศจะจัดการกับสารมลพิษในอากาศและบนพื้นผิวต่างๆ เพื่อช่วยพนักงานในการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียนของคุณ

ประหยัดเวลาและทรัพยากร

การควบคุมระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ช่วยให้สามารถควบคุมทุกสิ่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้อย่างง่ายดายและประหยัดเวลาของพนักงาน

สร้างอากาศที่เปี่ยมคุณภาพในทุกห้อง

ห้องเรียน

ช่วยให้นักเรียนสามารถจดจ่อกับการเรียนได้ด้วยเทคโนโลยี ERV ที่ลดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และมอบอากาศที่สะอาดสดชื่นยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ห้องอเนกประสงค์

เทคโนโลยี nanoe™ X และ ziaino™ ทำให้การใช้โต๊ะร่วมกันปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการยับยั้งสารมลพิษ และเทคโนโลยี ERV ช่วยควบคุมระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ห้องน้ำ

nanoe™ X ยับยั้งกลิ่นในห้องน้ำทันทีเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน

บันได

nanoe™ X ยับยั้งสารมลพิษเพื่อช่วยให้เด็กๆ และพนักงานสามารถจับราวบันไดได้อย่างปลอดภัย

การควบคุมจากระยะไกลเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด

ตรวจสอบและปรับการตั้งค่าในที่เดียว

ครูสามารถใช้งานระบบปรับอากาศของ Panasonic ได้อย่างง่ายดายจากแผงสัมผัสในหน้าจอเดียว จึงไม่ต้องเข้าไปปรับในแต่ละห้องอีกต่อไป

ทำให้ทุกสิ่งง่ายดายยิ่งขึ้น

การควบคุมแบบรวมศูนย์ช่วยให้ครูสามารถปิดระบบปรับอากาศจากที่เดียวได้โดยไม่ต้องเข้าไปตรวจแต่ละห้อง

วางแผนการติดตั้งที่ดีที่สุดสำหรับโรงเรียนของคุณ

การติดตั้งที่ดีที่สุดสำหรับโรงเรียนของคุณผสานรวมการฟอกอากาศเข้ากับการกำจัดกลิ่นและการควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งเชื่อมต่อกันเพื่อการใช้งานที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ERV

พัดลมตู้

พัดลมระบายอากาศ

ชุดอุปกรณ์นอกอาคาร VRF

ระบบระบายอากาศและปรับอากาศแบบเน้นพื้นที่

เครื่องปรับอากาศชนิดคาสเซ็ท 4 ทิศทาง

ติดผนัง
 

ziaino™
 

การเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศแบบเน้นพื้นที่

พื้นที่ที่มีการสัมผัสสูง เช่น บริเวณที่เด็กรับประทานอาหาร มีการยับยั้งสารก่อมลพิษได้ดียิ่งขึ้นด้วย ziaino™ และ nanoe™ X

ผลิตภัณฑ์ nanoe™ X สองประเภทช่วยให้พื้นที่ที่มีผู้คนจำนวนมากสัญจรไปมามีความสะอาดมากยิ่งขึ้น

ดูแลรักษาความสะอาดขั้นพื้นฐานด้วย nanoe™ X

การควบคุมแบบรวมศูนย์

การควบคุมส่วนอุปกรณ์
(VRF)

เน้นการเชื่อมต่อการควบคุมส่วนอุปกรณ์สำหรับ VRF

การเดินสายไฟแบบไขว้ระหว่าง
ชุดอุปกรณ์ภายในอาคารกับการควบคุมส่วนอุปกรณ์การควบคุมแบบรวมศูนย์การเดินสายโยกย้ายข้อมูลแบบรวมศูนย์

คะแนนประสิทธิภาพ

การยับยั้งแบคทีเรีย
และไวรัส: ★★★★★★

ความเข้มข้นของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์: ★★★★★★

การเชื่อมต่อ: ★★★★☆☆

การกำจัดกลิ่น: ★★★★★★

ความง่ายดายในการติดตั้ง: ★★★★★★

ค้นหาการออกแบบที่เหมาะกับคุณ

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมแล้วที่จะออกแบบการติดตั้งที่ดีที่สุดสำหรับฟิตเนสของคุณ

แผนหลากหลายรูปแบบอื่นๆ

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนการติดตั้งเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเรา

การใช้งานอื่นๆ

ดูโซลูชันเพื่อระบบอากาศที่เปี่ยมคุณภาพในการใช้งานอื่นๆ