ระบบของเราทำงานได้ดีเพียงใด

How well do our systems perform?

การยับยั้งแบคทีเรียและไวรัสและการกำจัดกลิ่น

ระบบเหล่านี้ส่งมอบผลที่สามารถวัดค่าได้และเห็นผลได้ทันทีผ่านการผสมผสานหลากหลายรูปแบบ

การประเมินผล

ผลิตภัณฑ์

★★★★★★

เครื่องปรับอากาศพร้อมเทคโนโลยี nanoe™ X + เครื่องฟอกอากาศ ziaino™

★★★★★☆

เครื่องปรับอากาศพร้อมเทคโนโลยี nanoe™ X + เครื่องผลิต nanoe™ X แบบสแตนด์
อโลน หรือ nanoe™ X 'Air-e' แบบติดเพดาน

★★☆☆☆☆

เครื่องปรับอากาศพร้อมเทคโนโลยี nanoe™ X หรือเครื่องผลิต nanoe™ X แบบสแตนด์
อโลน หรือ nanoe™ X 'Air-e' แบบติดเพดาน

CO₂ level

ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

แต่ละระบบมีสมดุลระหว่างการดูดอากาศเข้าและออกที่แตกต่างกัน

การประเมินผล

ผลิตภัณฑ์

★★★★★★

อุปกรณ์ระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน (ERV)

★★★★★☆

การระบายอากาศเฉพาะจุด + พัดลมดูดอากาศเข้า

★★★☆☆☆

การระบายอากาศเฉพาะจุดเพียงอย่างเดียว

Ease of installation

ความง่ายดายในการติดตั้ง

ประเภทของการติดตั้งภายนอกมีผลต่อความซับซ้อนของระบบ

การประเมินผล

ผลิตภัณฑ์

★★★★★★

VRF

★★★★☆☆

เครื่องปรับอากาศสำหรับที่พักอาศัยหนึ่งเครื่อง,
เครื่องปรับอากาศแบบครบชุดในตัว

VRF มีอุปกรณ์ภายนอกที่มีขนาดกะทัดรัดและอุปกรณ์ภายในอาคารหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามการใช้งาน

Connectivity

การเชื่อมต่อ

ระดับการควบคุมจากระยะไกลที่สามารถทำได้จะแตกต่างกันตามระบบ

การประเมินผล

ผลิตภัณฑ์

★★★★☆☆

ตัวควบคุมอัจฉริยะ

★★★☆☆☆

ตัวควบคุมระบบ

★☆☆☆☆☆

ควบคุมระยะไกล

การประเมินผล

การใช้งาน (ตัวเลือก)

★★★★★★

Comfort Cloud