แผนจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารอัตโนมัติ (IAQ)

ติดผนัง

Air-e (nanoe™ X)
 

การเพิ่มความบริสุทธิ์ให้อากาศแบบเน้นพื้นที่

ดูแลรักษาความสะอาดขั้นพื้นฐานด้วย nanoe™ X