แผนจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารอัตโนมัติ (IAQ)

รีโมตคอนโทรล IAQ

เน้นการเชื่อมต่อ

โมตคอนโทรล IAQ

การเดินสายไฟระหว่างพัดลมดูดอากาศเข้าและรีโมตคอนโทรล IAQ