Single-Split

ชุดอุปกรณ์ภายนอกอาคารขนาดกะทัดรัด

การทำงานของระบบอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงมอบการประหยัดพลังงานที่เหนือกว่า และทุกรุ่นเป็นชนิดพัดลม 1 ตัวเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง