Kalite Düzeyini Artırma ve Ürün Güvenliğini Sağlama

Panasonic'in en büyük önceliği ürün güvenliğidir ve
firma, tamamen müşteriye hizmet sunacak ürünler üretmektedir.

Panasonic olarak, ürün kalitesine çok önem veriyoruz ve tüm dünyadaki müşterilerimizin her durumda kullanılabilecekleri güvenli ürünleri üretmek için gayret gösteriyoruz.

Bu doğrultuda, Panasonic'in Kalite Politikası, şirketin "müşterilerin ve toplumun ihtiyaçlarını sürekli karşılayan ürünleri ve hizmetleri sunarak tamamen müşterilere hizmet sunacağını" belirtmektedir. Panasonic, ürün güvenliğine ilişkin ayrı olarak tanımlanmış temel bir ilke üzerinden kalite güvencesi ve ürün güvenliği ideallerinin tüm Panasonic Grubu tarafından kapsamlı olarak takip edildiğinin güvencesini vermektedir.

Bu ilkeleri uygulamak için, Baş Kalite Sorumlusu'nun (CQO) denetimi altındaki bağımsız yükümlülük ve kendini denetleme ile her Şirket işini yürütmek amacıyla sistemleri yürürlüğe koymaktadır. Buna ek olarak, Panasonic düzenli olarak "kalite stratejisi toplantıları" ve "kalite yöneticileri toplantıları" düzenlemektedir. Bu toplantılar hem grup içindeki iş birliğini artırmakta hem de kalitenin artmasına destek olmaktadır.

Ürün güvenliğiyle üretimi en üst önceliği haline getirmek için, 2012 yılında Panasonic, tüm gruplarındaki Genel Ürün Güvenliği Kurulu'nda yeniden düzenlemeye gitmiş ve kendi çatısı altında Güvenlik Teknolojisi Çalışma Grubu'nu ve Güvenlik Standartları Çalışma Grubu'nu oluşturmuştur. Şirket, bu çalışma gruplarını kullanarak tamamen yerleşmiş güvenlik teknolojileri tasarlamış ve daha iyi ve daha istikrarlı bir sistem sağlayan dahili ürün güvenlik standartları geliştirmiştir. Güvenlik özelliği ihtiyacının otomobil, robot ve diğer ürünlerde artmasından dolayı Panasonic, bu ürün kategorilerindeki güvenliği garanti altına almak amacıyla grup içinde yapılan ortaklıklarla güvenlik standardı sertifikalarının alınmasını teşvik etmektedir.

Son derece düşük bir ihtimal dahilinde ürünle alakalı bir kazanın meydana gelmesi halinde, Panasonic derhal olaya ilişkin gerçekleri doğrular, olayın sebeplerini analiz eder ve testleri gerçekleştirir. Şirket, ürünle alakalı kazanın ciddi olduğuna karar verirse, ayrıntılar hızlı ve doğru bir şekilde Şirket yönetimine ve ilgili hükümet birimlerine rapor edilir. Bu sırada, Panasonic Grubu, müşterilerinin güvenliğini garanti altına almak amacıyla gerekli tüm önlemleri almak için bir bütün olarak hareket eder.

Daha fazla bilgi:

Müşteri İlişkileri

"Gerçek hizmet" felsefemize dayanarak müşterilerimize güven,
huzur ve memnuniyet sağlamaktayız.

Panasonic'in yönetim felsefesi, müşteriyi daima ön planda tutarken ürün ve hizmetleriyle topluma katkı sağlamaktır. Bu felsefeye dayanarak şirket, Müşteri Memnuniyeti'ni (MM) artırmaya ve dünyadaki tüm insanların hayatlarını renklendiren ürün, çözüm ve hizmetler sunmaya gayret göstermektedir.

Panasonic, global hizmet ağı üzerinden onarım ve müşteri hizmeti desteği sunarken dürüst, doğru ve hızlı olmak için gayret göstermekte ve alçak gönüllülük ve anlayış çerçevesinde hareket etmektedir. Bu, şirketin kurucusunun da ifade ettiği gibi "gerçek hizmet" ilkesine dayanmaktadır. Dolayısıyla da şirketin temel bakış açısı müşterilere güven, huzur ve memnuniyet sağlamaktır.

Ayrıca, Panasonic müşterilerin soru ve şikayetlerine tüm gruplarında uygun yanıtı verebilmek için Müşterilere Yanıt Vermenin Temel Kuralları'nı (ISO 10002 ile uyumlu) oluşturmuştur. Müşterilere Yanıt Vermenin Temel Kuralları'na dayanan ISO uyumlu yönetim sistemlerini uygulamaya koyduk ve bunları tüm ülke veya bölgelerin yasal sistemine uyarladık.

Müşteri Memnuniyeti etkinlikleri Panasonic Genel Müdür tarafından denetlenmekte ve genel merkez ile diğer bağlı şirketler arasındaki iş birliğine göre uygulamaya koyulmaktadır. Panasonic'in dünya genelindeki satış şirketlerinde bulunan Müşteri Memnuniyeti bölümleri, müşteri talepleri ve daha fazlası da dahil olmak üzere hizmetlere ve kaliteye ilişkin yerel bilgileri toplamaktadır. Toplanan bilgiler, kaliteyi ve ürünlerin güvenliğini garanti altına almak ve tüm pazarlardaki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler geliştirmek için kullanılır.

Japonya'daki Müşteri Memnuniyeti personelleri, daha iyi bir müşteri hizmeti sunabilmek için edindikleri bilgi ve deneyimleri paylaşmaktadır.

Panasonic ürün geliştirmeyi, işlevselliği, kaliteyi, kullanım kılavuzlarını, katalog güncellemelerini ve pazarlama etkinliklerini geliştirmek amacıyla bir taraftan ürün planlaması, tasarımı, mühendisliği ve kalite bölümleri; diğer taraftan da pazarlama ve satış bölümleri arasında yapılan işbirliğiyle Müşterinin Sesi'ni (VOC) incelemek için farklı yöntemler kullanmakta ve bu incelemelerin sonuçlarından faydalanmaktadır.

Panasonic, müşteri memnuniyetini artırmak için VOC etkinliklerini yönetim felsefesinin pratik uygulamaları olarak görmektedir. Şirket, çalışanları yaptıkları tüm işlerde şirket müşterilerinin sesiyle etkileşime geçmeye teşvik etmektedir.

Daha fazla bilgi:

Bilgi Güvenliği ve Kişisel Bilgilerin Korunması

Müşterilerimizin, iş ortaklarımızın ve diğerlerinin zarar görmesini önlemek adına bilgi güvenliğine ilişkin önlemlere odaklanıyoruz.

Panasonic, kişisel bilgilerin ve müşterileri tarafından kendisine emanet edilmiş diğer bilgilerin korunmasının öneminin bilincindedir. Şirket, bilgi güvenliği yönetimine ilişkin bir sistem oluşturmuştur ve kuruluş genelinde grup temelinde ve küresel kurallar ile yönetmelikler uyarınca bilgileri uygun şekilde yönetmek için çabalamaktadır.

Panasonic, tüm çalışanların bilgi birikimi ve farkındalık seviyelerini yükseltmek ve çalışanların, eğitimler aracılığıyla bilgileri uygun şekilde kullanmalarını sağlamak için çalışmaktadır. Bu, tüm grup çalışanları, personel için kuruluştaki pozisyonları doğrultusunda ve kişisel bilgileri ve Panasonic'e emanet edilen diğer bilgileri kullanan kişiler için yeni risk formlarına ilişkin eğitimi içermektedir.

IoT işinin beklenen büyümesi göz önünde bulundurulduğunda Panasonic; verileri, yaşam ile ilişkili kayıtlar gibi kişisel verilerin giderek artan şekilde kullanma ümidiyle gizliliği koruyan bir yolla yöneterek topluma karşı sorumluluğu dahilinde girişimlerde bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi:

Sorumlu Tanıtım ve Reklam

Dürüst ve doğru kurumsal iletişimin yaygınlaşmasıyla
Panasonic markasının değerinin artırılması

Son yıllarda, kurumsal skandallar dünyada birbirini izlemekte ve toplum, kurumlara karşı daha sert bir bakış açısı benimsemektedir. Toplum; kurumsal yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluğu, kurumsal davranışları ve genel olarak işletmelerin yönetilme şeklini sert bir şekilde sorgular hale gelmiştir. Bunun sonucunda da, kurumsal iletişim giderek önem kazanmaktadır.

Panasonic Davranış Kuralları, bir kurum olarak temel iletişimlerimiz için aşağıdaki ilkeleri belirtmektedir.
1) İletişimler
Halkla ilişkileri ve tanıtım faaliyetlerini kapsayan kurumsal iletişimlerimizle, müşterilerimizi ve hissedarlarımızı daha iyi bilgilendirerek markamızın değerini artırmak amacıyla ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve teknolojilerimiz de dahil olmak üzere temel işletme ilkelerimize ilişkin dürüst ve doğru bilgileri sunmaktayız. Aynı zamanda, sürekli olarak halkı dinlemekte ve gözlemlemekteyiz ve onlardan öğrendiklerimizi iş, pazarlama ve alışveriş etkinliklerimize yansıtmaktayız.
(2) Dürüst İçerik ve İfadeler
Aldatıcı, yanıltıcı, hileli ve dürüst olmayan ifadeler vermeyeceğiz. Reklamlarımız, politik veya dini açıdan karalayıcı olmayacaktır.
(3) Yaratıcılık ve Yenilik
Kurumsal iletişim faaliyetlerimizde, hem yaratıcılığımızı hem de yeniliklerimizi geliştirmeye ve tanıtmaya, ayrıca tüketicilerin markamıza güvenebilecekleri izlenimini uyandırmaya gayret göstereceğiz.

Daha fazla bilgi:

Dürüst İş Uygulamaları

Yasaya ve kendi kurumsal felsefemize uygun olarak,
dürüst iş uygulamalarını desteklemek için birer birer sosyal normları geliştirmeye gayret gösteriyoruz.

Kurumsal etkinlikler küresel olarak genişledikçe sadece kasti sahtekarlıklar ve cezai suçlar yüzünden değil, farkındalık ve anlayış eksikliğinden dolayı da ara sıra yanlışlıklar meydana gelmektedir. Panasonic olarak, tüm iş etkinliklerimizde yasalara, düzenlemelere ve kendi kurumsal felsefemize uymanın işimizin temelinde yer aldığına inanıyoruz. Dünyanın tüm ülkelerinde ve bölgelerinde dürüst iş uygulamalarını desteklemek ve sürdürülebilir bir toplum inşa etmek amacıyla bu kuralların tamamına uymaya gayret göstermekteyiz. Bu, Çok Uluslu İşletmeler ve diğer normlar için OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) İlkeleri'nin de içinde bulunduğu "Panasonic Davranış Kuralları"dır.

Kendi Davranış Kurallarımıza uygun olarak, Davranış Kuralları'na uyulduğunu temin etmekten sorumlu hukuk birimlerinden, yöneticilerden ve memurlardan oluşan küresel bir ağımız ve ihracat kontrolünden sorumlu yöneticiler ile Şirketlerimizdeki, işletme birimlerimizdeki ve Japonya dışındaki bölgesel merkezlerdeki diğer işlevlerimizi denetleyen kişiler bulunmaktadır.

Her yıl, Eylül ayını etik ve yasal gereksinimleri yerine getirme farkındalığımızı güçlendirmeyle özdeşleştirdiğimiz "Uyumluluk Farkındalık Ayı" olarak belirlemekteyiz. Bu ay boyunca, dünyanın dört bir tarafındaki çalışanlarımız arasında uyumluluk farkındalığının yaygınlık derecesini kontrol etmek için "Uyumluluk Farkındalık Anketi"ni yapmaktayız. Ayrıca, dünyanın dört bir tarafındaki tüm iş yerlerimizde "Panasonic Davranış Kuralları"nın uygulanma durumuna ilişkin yıllık kontroller de gerçekleştirmekteyiz.

Bunlara ek olarak, yanlışlıkları önlemek ve hızlı çözümler gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışı iş yerlerimizdeki muhbirlerimiz ve iş ortaklarımız için yardım hatları oluşturduk.

Yapılan bu girişimlerle, sorunları daha iyi anlayacak ve iş yeri düzeyinde iyileştirmeler yapmak için harekete geçeceğiz. Bu çözümleri, Grup Genel Merkezi düzeyinde bütünsel ve kapsamlı bir şekilde bir araya getirecek sonra da sosyal şartlara göre kurumsal çerçevede önlem almak için kullanacağız. Şu an için öncelikli konularımız, "kartelleri önlemek" ve "devlet memurlarına rüşveti önlemek"tir.

Daha fazla bilgi:

İnsan Haklarına Saygı

Panasonic, insan haklarına ilişkin somut ilkeler belirlemiş
ve ilkelere uyum sağlanması için bir yönetim sistemi oluşturmuştur.

İnsan haklarına saygı, uluslararası toplumun temel bir kuralıdır ve hem müşterilerin hem de çalışanların haklarına saygı, tüm dünyada iş yapan bir şirket içinönemli bir konudur.

Panasonic, Davranış Kuralları'nda "insan haklarına saygı göstermeliyiz ve iş yaptığımız farklı ülkelerdeki veya bölgelerdeki insanların çeşitli kültürlerini, dinlerini, zihniyetlerini, yasalarını ve düzenlemelerini anlamak, kabul etmek ve saygı göstermek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" şeklinde açık bir ifadeye yer vermiştir. Panasonic, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi'nin ve Çok Uluslu İşletmeler için OECD İlkeleri'nin temel prensiplerini ve bu beyannamelerde yer alan çoğu prensibi desteklemektedir. Bu prensiplere Panasonic Davranış Kuralları'nda da yer verilmiştir. Ayrıca Panasonic, yönetiminde küresel insan haklarına ilişkin görüşlere yer vermektedir. Buna, 2011 yılının Haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edilen İş ve İnsan Haklarına İlişkin BM Temel İlkeleri de dahildir.

2015 mali yılında, Panasonic, "Küresel İnsan Hakları ve Çalışma İlkeleri"ni uygulamaya koymuş ve bu ilkelere uyulmasını sağlamak için bir yönetim sistemi oluşturmuştur. Bu sistemde, insan hakları üzerindeki riskleri ve etkiyi doğru şekilde değerlendirmek için yöntemleri açıklayan, riskleri tespit etmek için kişisel değerlendirme kontrollerini gerçekleştiren, tespit edilen riskleri düzelten ve sürekli bir iyileştirme sunan bir kılavuz ve diğer bileşenler bulunmaktadır. 2016 mali yılından başlayarak, Panasonic, bu sistemi dünya genelindeki iş yerlerine sırasıyla uygulayacaktır.

Kıdemli Genel Müdür, insan hakları girişimlerinin geliştirilmesinden sorumlu idari görevlidir. Sorumlu birimler arasında Panasonic genel merkezinde bulunan İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Birimi ve tüm iş birimlerinde bulunan insan kaynakları bölümü bulunmaktadır. Ayrıca cinsel taciz, güç farklılığına dayanan taciz ve insan haklarına ilişkin daha birçok konu gibi çalışanların, kaygılarını dile getirebilmeleri için her Şirket ve iş biriminde bir danışma masası bulunmaktadır. Bütün bunlara ek olarak, çalışan haklarının korunması için her türlü ayrımcılık yasaktır ve buna çalışma saatlerinin, ücretlerin ve daha birçok meselenin ele alınmasına ilişkin konular da dahildir.

Çalışanlarıyla yürütülen girişimlere ek olarak, insan haklarına saygı göstermek ve diğer ülkelerdeki yasaları ve çalışma uygulamaları doğru anlamak için Panasonic, tedarikçileriyle de işbirliği yapacaktır.

Daha fazla bilgi:

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Çeşitliliğin Desteklenmesi

Yaşa, cinsiyete ve milliyete bakılmaksızın tüm bireysel çalışanlarının yeteneklerini tam olarak kullanabildikleri bir ortamda
insan kaynaklarının geliştirilmesi ve çeşitlilik için etkinliklerin desteklenmesi.

Panasonic’in iş hacmi artmaktadır ve şirketin daha fazla büyümesi için her çalışanın yeteneğini tam olarak kullanabileceği, insan kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin yönetimsel bir kültürün oluşturulması gerekmektedir.

Bu nedenle, Panasonic, çeşitliliğin artırılmasını işletme stratejisinin önemli bir parçası olarak görmekte ve yeteneği ve isteği olan herkese çeşitli fırsatlar sunarak çalışan dostu bir ortam oluşturmak için aktif olarak gayret göstermektedir.

2011 mali yılında Panasonic, bu düşünceyi Küresel Çeşitlilik İlkesi haline getirmiştir. Bu ilke, bu tarihten beri küresel olarak uygulanmaktadır.

Küresel Çeşitlilik İlkesi

Panasonic Group, günlük yaşama yönelik elektronik iş alanlarında çok çeşitli ürünler sunan, dünyanın önde gelen iş gruplarından biridir. Üretim ile toplumdaki ilerlemeye katkıda bulunmak ve insanların yaşamlarını renklendirmek için her çalışan, işinde önemli bir rol oynamakta ve Panasonic'in iş etkinliklerine katkıda bulunmaktadır.
Panasonic; din, kültür ve geçmiş gibi açılardan çeşitli özgeçmişlere sahip, çok yönlü yetkinliklere ve cinsiyet, yaş, ırk, mezhep, din, milliyet, cinsel yönelim ve cinsel kimlik dahil olmak üzere çeşitli yönlerden farklı kişisel özelliklere sahip olan kişilerden oluşmaktadır. Her bireyin farklı bir düşüncesi vardır ve bu düşünceleri ülkeler ve iş alanları genelinde paylaşarak daha yenilikçi değerler oluşturabiliriz. Böylelikle Panasonic, sürekli bilgileri bir araya getiren ve gösterdiği çabalarla yeniliğe teşvik eden bir Grup olmaya devam edecektir. Çeşitli zihniyet ve bakış açılarını kullanarak ürün ve hizmetleri dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde müşterilere ulaştırabileceğimiz umudunu taşıyoruz.
Bunu başarmak için cinsiyete, milliyete veya diğer özelliklere bakılmaksızın tüm ülke ve bölgelerdeki gönüllü kişilere bir başarı şansı vermek önemlidir. Her çalışanın kendisinden ve yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanmak ve başarılarının küresel temelde gruba destek sağlaması için çeşitlilik etkinliklerimizi genişlettik. "Her ülke ve bölgede Çeşitliliğin Desteklenmesi Etkinliklerinde 1 Numara" olmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Yönetim aday seçimi ve yönetim insan kaynakları geliştirmesi için Panasonic, küresel olarak standartlarını, sistemlerini, süreçlerini ve Bilgi Teknolojileri'ni birleştirmiştir. Şirket yaşa, cinsiyete veya milliyete bakmadan en uygun adayları keşfetmekte ve yetiştirmekte, ardından çalışanlarına yönelik planlanmış kariyer gelişimi ve terfi konularında çaba göstermektedir.

Panasonic, ortak bir küresel standart kullanarak ana grup mevkilerine yönelik adayları değerlendirmek için niceliksel mekanizmalar oluşturmuştur. Belirli bir düzey veya üzerindeki tüm konumlar "idari" olarak değerlendirilir ve kurumsal birim, hem mevcut kıdemli yöneticileri hem de yönetici adaylarını denetler. Ayrıca, şirket, kariyer gelişimini ve adayların nesnel, şeffaf ve açık bir şekilde üst mevkilere terfisini tartışmak ve değerlendirmek üzere "Yetenek Yönetim Komisyonu"nu oluşturmuştur.

Daha fazla bilgi:

Mesleki Sağlık ve Güvenlik

Konforlu, güvenli bir işyeri kurmak ve tüm çalışanların refah içinde
olmasını sağlamak amacıyla mesleki sağlık ve güvenlik yönetiminin desteklenmesi.

Firmalar adına en önemli zorluklardan biri, güvenli ve konforlu bir iş yeri oluşturmak ve çalışanların hem fiziksel hem de mental anlamda sağlıklı kalmalarını sağlamaktır.

Panasonic Group'un mesleki sağlık ve güvenlik yönetiminin amacı, grup çalışanlarının refahı ve işletmenin gelişimine katkıda bulunacak en gelişmiş uygulamalar aracılığıyla konforlu ve güvenli bir iş yeri kurmaktır. Ayrıca grup, Panasonic tesislerinde tam zamanlı olarak çalışan taşeron firma çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini dikkatli bir şekilde gözeteceğini bildiren düzenlemeler getirmiştir.

Mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili yapılan çalışmaların devam etmesinin yanında devamlı surette geliştirilmeleri amacıyla Panasonic neredeyse tüm imalat lokasyonlarında küresel olarak mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemini uygulamaya koymuştur. Şirketin farklı lokasyonlarında uygulamaya konan sistemler birincil olarak, şirketin benzersiz bakış açısı ile desteklenen OHSAS18001 standardını kapsayan Panasonic Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemin'den meydana gelmektedir.  Müşterilerin talebi üzerine Panasonic ayrıca farklı lokasyonları için harici OHSAS18001'e de sahiptir.

Sistem kapsamında Panasonic tüm çalışanlarına belli rol ve sorumluluklar yükler, sağlık ve güvenlik ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Sistem, işletme merkezlerinin müdürleri tarafından belli süreler dahilinde inceleme yapılmasını da içerir; böylece şirket tarafından bu faaliyetlerin revize edilmesi sağlanır. Panasonic periyodik olarak yılda en az bir kere işyerinde meydana gelebilecek kaza veya hastalık risklerinin ortaya çıkarılması ve bu risklerin azaltılması için risklerin şiddet düzeyine göre kararlı bir biçimde risk değerlendirme prosedürleri gerçekleştirir. Üstelik, şirket içerisinde bir işyeri kazası meydana geldiğinde Panasonic, kurumsal iç ağı aracılığıyla bir vaka çalışması olarak bunu paylaşır, bu sayede tüm iş merkezlerinde bunların tekrar yaşanmasının önüne geçer.

Sağlık ve güvenlik konularından sorumlu Panasonic Group çalışanları, yıllık olarak düzenlenen Çalışan Sağlığı ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik Forumu kapsamında farklı iş merkezlerindeki vaka çalışmalarından bilgi alır, eğitmenleri ziyaret ederek derslere katılır, konu hakkındaki bilgilerini artırmak için diğer faaliyetlere katılım sağlar ve her bir iş merkezinde öğrendiklerini uygulamaya koyar.

Daha fazla bilgi:

Sorumlu Tedarik Zinciri

Tedarikçilerimizle işbirliği yaparak KSS kapsamında
sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmaya çalışıyoruz.

Bugünün dünyasında, üretim alanında hammadde ve parça tedariki başlıca iş faaliyetlerinden biridir. Panasonic, bu faaliyetlerin insan hakları ve çevre gibi bazı sosyal sorumluluklara karşı saygılı şekilde yapılması gerektiği konusunda ısrarcıdır.

Bu sebeple, yüksek kalite ve teknoloji sunmak yeterli değildir. Bunun da ötesinde Panasonic, beş konuda sosyal sorumluluklarını yerine getiren tedarikçilerle iş yapmakta ısrar etmektedir: temiz tedarik, yeşil tedarik, kanunlara ve toplumsal kurallara uyum, bilgi güvenliği, insan haklarına, işçiye, iş ve işçi güvenliğine önem verme.

Tedarik faaliyetlerine dahil olan çalışanların KSS kapsamını daha iyi anlamalarını sağlamak ve KSS kapsamına olan farkındalıklarını artırmak için, KSS kapsamı hakkında bir takım kurallar ve el kitapları hazırladık. Gerekli bilgileri basılı metinler, kurum içi ağ ve eğitimler vasıtasıyla dağıttık.

Mart 2016'da Panasonic Group, uluslararası standartlar ve sektördeki standart yaklaşımları referans alarak tedarikçilerimizin bağlı kalmalarını istediğimiz Panasonic Tedarik Zinciri KSS Geliştirme Yönergeleri (bundan sonra "Tedarik Yönergeleri" olarak adlandırılacaktır) olarak bilinen KSS tedariki ile ilişkili bakış açımızı aktarmak adına oluşturduğumuz KSS gerekliliklerini yayınlamıştır.

Tedarik Yönergeleri Japonca, İngilizce, Çince, Tay dili, Vietnamca ve Endonezya dilinde oluşturulmuştur ve bunları e-posta aracılığıyla tüm tedarikçilerimize dağıtmak ve bunları web sitemizde yayınlamaya ek olarak bunlara ilişkin bilgilendirildiklerinden emin olmak için çabalıyoruz.

Ayrıca Çin ve Güneydoğu Asya'da KSS tedarikçi toplantıları da gerçekleştirdik. Güneydoğu Asya ve Hindistan'daki 3.000 kişinin yanı sıra Çin'de yaklaşık 400 tedarikçi katılmıştır.

Ayrıntılar için lütfen tedarik etkinliklerimize ilişkin "Tedarikçiler için" bölümümüze bakın.

İlgili Bağlantılar

Ek olarak, insan haklarına gerekli özeni göstermeyen, çevresel yıkıma sebep olan, yolsuzluk ve çatışmalı bölgelerde etik olmayan davranışlar sergileyen kuruluşlara kaynak sağlayan tartışmalı madenler konusunda, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zincirleri için Gerekli Özen Rehberi’ne bağlı kalmaktayız.

Bu gayretler sonucunda, tedarikçilerimizle birlikte sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturmaya çalışıyoruz.

Daha fazla bilgi:

Topluluk İlişkileri

Panasonic, iş etkinlikleri ile birlikte kurumsal yurttaşlık etkinlikleri aracılığıyla sosyal zorlukları ele almak adına çabalamaktadır.

Panasonic, tümü markanın afiş sloganı olan "Daha iyi Bir Yaşam, Daha İyi Bir Dünya" sloganı altında olmak üzere toplumsal sorunların çözümlenmesine, dünya genelinde daha iyi bir yaşam ve mutluluk oluşturmaya ve hem iş etkinlikleri hem de kurumsal yurttaşlık etkinlikleri aracılığıyla toplumu geliştirmeye katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Günümüzde dünyadaki tüm sorunları arasında, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere dünya genelinde insanların yaşadıkları büyüyen yoksulluk özellikle ciddi bir sorundur. 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından insanlık, dünya ve refah açısından bir eylem planı olarak Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri benimsenmiştir. 17 hedef ve bu hedeflerde yer alan 169 amaç arasında ilk sırada yer alanı, yoksulluğa son vermektir.

Panasonic'in kurucusu olan Konosuke Matsushita, yoksulluğu bir düşman olarak görmüş ve işletmenin amacını, buna son vermek olarak kabul etmiştir. Birçoğu için yaşam standartları iyileşse de ve yoksulluğun bazı türleri ortadan kaldırılmış olsa da bu refahın dışında kalmış olan birçok millet ve bölge var ve sözde gelişmiş millerler arasında bile standartlardaki uçurumlar daha da genişlemiştir.

Bu durum ışığında Panasonic, insani gelişim, yeni fırsatlar ve karşılıklı anlayış gibi konular dahil olmak üzere kurumsal yurttaşlık etkinlikleri aracılığıyla bu sosyal sorunları çözümlemek ve sürdürülebilir bir küresel toplum inşa etmeye katkı sağlamak istemektedir. Şirket bunu, üretim aracılığıyla elde edilen bilgi birikimi ve kaynakların yanı sıra ürünlerini ve teknolojilerini değerlendirerek tüm hissedarları ile iş birliği içinde gerçekleştirmeyi umut etmektedir.

Daha fazla bilgi: