Kalite Düzeyini Artırma ve Ürün Güvenliğini Sağlama

Panasonic'in en büyük önceliği ürün güvenliğidir ve
firma, tamamen müşteriye hizmet sunacak ürünler üretmektedir.

Panasonic olarak, ürün kalitesine çok önem veriyoruz ve tüm dünyadaki müşterilerimizin her durumda kullanılabilecekleri güvenli ürünleri üretmek için gayret gösteriyoruz.

Bu doğrultuda, Panasonic'in Kalite Politikası, şirketin "müşterilerin ve toplumun ihtiyaçlarını sürekli karşılayan ürünleri ve hizmetleri sunarak tamamen müşterilere hizmet sunacağını" belirtmektedir. Panasonic, ürün güvenliğine ilişkin ayrı olarak tanımlanmış temel bir ilke üzerinden kalite güvencesi ve ürün güvenliği ideallerinin tüm Panasonic Grubu tarafından kapsamlı olarak takip edildiğinin güvencesini vermektedir.

Bu ilkeleri uygulamak için, Baş Kalite Sorumlusu'nun (CQO) denetimi altındaki bağımsız yükümlülük ve kendini denetleme ile her Şirket işini yürütmek amacıyla sistemleri yürürlüğe koymaktadır. Buna ek olarak, Panasonic düzenli olarak "kalite stratejisi toplantıları" ve "kalite yöneticileri toplantıları" düzenlemektedir. Bu toplantılar hem grup içindeki iş birliğini artırmakta hem de kalitenin artmasına destek olmaktadır.

Ürün güvenliğiyle üretimi en üst önceliği haline getirmek için, 2012 yılında Panasonic, tüm gruplarındaki Genel Ürün Güvenliği Kurulu'nda yeniden düzenlemeye gitmiş ve kendi çatısı altında Güvenlik Teknolojisi Çalışma Grubu'nu ve Güvenlik Standartları Çalışma Grubu'nu oluşturmuştur. Şirket, bu çalışma gruplarını kullanarak tamamen yerleşmiş güvenlik teknolojileri tasarlamış ve daha iyi ve daha istikrarlı bir sistem sağlayan dahili ürün güvenlik standartları geliştirmiştir. Güvenlik özelliği ihtiyacının otomobil, robot ve diğer ürünlerde artmasından dolayı Panasonic, bu ürün kategorilerindeki güvenliği garanti altına almak amacıyla grup içinde yapılan ortaklıklarla güvenlik standardı sertifikalarının alınmasını teşvik etmektedir.

Son derece düşük bir ihtimal dahilinde ürünle alakalı bir kazanın meydana gelmesi halinde, Panasonic derhal olaya ilişkin gerçekleri doğrular, olayın sebeplerini analiz eder ve testleri gerçekleştirir. Şirket, ürünle alakalı kazanın ciddi olduğuna karar verirse, ayrıntılar hızlı ve doğru bir şekilde Şirket yönetimine ve ilgili hükümet birimlerine rapor edilir. Bu sırada, Panasonic Grubu, müşterilerinin güvenliğini garanti altına almak amacıyla gerekli tüm önlemleri almak için bir bütün olarak hareket eder.

Daha fazla bilgi:

Raising Quality Levels and Ensuring Product Safety

Müşteri İlişkileri

"Gerçek hizmet" felsefemize dayanarak müşterilerimize güven,
huzur ve memnuniyet sağlamaktayız.

Panasonic'in yönetim felsefesi, müşteriyi daima ön planda tutarken ürün ve hizmetleriyle topluma katkı sağlamaktır. Bu felsefeye dayanarak şirket, Müşteri Memnuniyeti'ni (MM) artırmaya ve dünyadaki tüm insanların hayatlarını renklendiren ürün, çözüm ve hizmetler sunmaya gayret göstermektedir.

Panasonic, global hizmet ağı üzerinden onarım ve müşteri hizmeti desteği sunarken dürüst, doğru ve hızlı olmak için gayret göstermekte ve alçak gönüllülük ve anlayış çerçevesinde hareket etmektedir. Bu, şirketin kurucusunun da ifade ettiği gibi "gerçek hizmet" ilkesine dayanmaktadır. Dolayısıyla da şirketin temel bakış açısı müşterilere güven, huzur ve memnuniyet sağlamaktır.

Ayrıca, Panasonic müşterilerin soru ve şikayetlerine tüm gruplarında uygun yanıtı verebilmek için Müşterilere Yanıt Vermenin Temel Kuralları'nı (ISO 10002 ile uyumlu) oluşturmuştur. Müşterilere Yanıt Vermenin Temel Kuralları'na dayanan ISO uyumlu yönetim sistemlerini uygulamaya koyduk ve bunları tüm ülke veya bölgelerin yasal sistemine uyarladık.

Müşteri Memnuniyeti etkinlikleri Panasonic Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı tarafından denetlenmekte ve genel merkez ile diğer bağlı şirketler arasındaki iş birliğine göre uygulamaya koyulmaktadır. Panasonic'in dünya genelindeki satış şirketlerinde bulunan Müşteri Memnuniyeti bölümleri, müşteri talepleri ve daha fazlası da dahil olmak üzere hizmetlere ve kaliteye ilişkin yerel bilgileri toplamaktadır. Toplanan bilgiler, kaliteyi ve ürünlerin güvenliğini garanti altına almak ve tüm pazarlardaki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler geliştirmek için kullanılır.

Japonya'daki Müşteri Memnuniyeti personelleri, daha iyi bir müşteri hizmeti sunabilmek için edindikleri bilgi ve deneyimleri paylaşmaktadır.

Panasonic ürün geliştirmeyi, işlevselliği, kaliteyi, kullanım kılavuzlarını, katalog güncellemelerini ve pazarlama etkinliklerini geliştirmek amacıyla bir taraftan ürün planlaması, tasarımı, mühendisliği ve kalite bölümleri; diğer taraftan da pazarlama ve satış bölümleri arasında yapılan işbirliğiyle Müşterinin Sesi'ni (VOC) incelemek için farklı yöntemler kullanmakta ve bu incelemelerin sonuçlarından faydalanmaktadır.

Panasonic, müşteri memnuniyetini artırmak için VOC etkinliklerini yönetim felsefesinin pratik uygulamaları olarak görmektedir. Şirket, çalışanları yaptıkları tüm işlerde şirket müşterilerinin sesiyle etkileşime geçmeye teşvik etmektedir.

Daha fazla bilgi:

Customer Relations

Bilgi Güvenliği ve Kişisel Bilgilerin Korunması

ISO 27001 sertifikasını aldık ve müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve diğer kişilere zarar gelmesini önlemek için bilgi güvenliği önlemleri üzerine yoğunlaşıyoruz.

Günümüzün iş dünyası, bilgi sistemleri ve internet gibi Bilgi Teknolojilerinin kullanılmasını gerektirmektedir. Bilgilerin güvenliğine ilişkin risk yönetimi, şirketler için çok önemli bir konudur. Gizli veya kişisel bilgilerin sızması gibi riskler, şirketlere çok büyük zarar vermekte ve şirketler üzerlerinde büyük bir etki bırakmaktadır; bu da şirketlerin iş ortaklarına, müşterilerine ve dahil olan diğer gruplara veya bireylere kadar ulaşmaktadır.

Bu şartlar altında, Panasonic, bilgilerin güvenliğini yönetmek için Panasonic Davranış Kuralları'nda bulunan "bilgilerin kullanılmasına ve kontrolüne" ilişkin kurala ek olarak bir "Gizlilik İlkesi"ni yürürlüğe koymuştur.

Panasonic, bireysel müşterilerin kişisel bilgilerini yöneten tüm bölümleri için ISO 27001 sertifikasını almıştır. Bu sertifika, müşterilerin kişisel bilgilerinin uygun şekilde yönetildiğini ve olası olmayan bir durumda bu kişisel bilgilerin sızması halinde hızlı hareket edileceğini güvenceye almaktadır.

İş ortaklarının ve müşterilerin bilgilerinin uygun şekilde yönetilmesine ilişkin girişimler, toplumun güvendiği bir şirket için son derece önemlidir ve Panasonic bilgi güvenliği yönetimine odaklanmaktadır.

Daha fazla bilgi:

Information Security and Protection of Personal Information

Sorumlu Tanıtım ve Reklam

Dürüst ve doğru kurumsal iletişimin yaygınlaşmasıyla
Panasonic markasının değerinin artırılması

Son yıllarda, kurumsal skandallar dünyada birbirini izlemekte ve toplum, kurumlara karşı daha sert bir bakış açısı benimsemektedir. Toplum; kurumsal yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluğu, kurumsal davranışları ve genel olarak işletmelerin yönetilme şeklini sert bir şekilde sorgular hale gelmiştir. Bunun sonucunda da, kurumsal iletişim giderek önem kazanmaktadır.

Panasonic Davranış Kuralları, bir kurum olarak temel iletişimlerimiz için aşağıdaki ilkeleri belirtmektedir.
1) İletişimler
Halkla ilişkileri ve tanıtım faaliyetlerini kapsayan kurumsal iletişimlerimizle, müşterilerimizi ve hissedarlarımızı daha iyi bilgilendirerek markamızın değerini artırmak amacıyla ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve teknolojilerimiz de dahil olmak üzere temel işletme ilkelerimize ilişkin dürüst ve doğru bilgileri sunmaktayız. Aynı zamanda, sürekli olarak halkı dinlemekte ve gözlemlemekteyiz ve onlardan öğrendiklerimizi iş, pazarlama ve alışveriş etkinliklerimize yansıtmaktayız.
(2) Dürüst İçerik ve İfadeler
Aldatıcı, yanıltıcı, hileli ve dürüst olmayan ifadeler vermeyeceğiz. Reklamlarımız, politik veya dini açıdan karalayıcı olmayacaktır.
(3) Yaratıcılık ve Yenilik
Kurumsal iletişim faaliyetlerimizde, hem yaratıcılığımızı hem de yeniliklerimizi geliştirmeye ve tanıtmaya, ayrıca tüketicilerin markamıza güvenebilecekleri izlenimini uyandırmaya gayret göstereceğiz.

Daha fazla bilgi:

Responsible Publicity and Advertising

Dürüst İş Uygulamaları

Yasaya ve kendi kurumsal felsefemize uygun olarak,
dürüst iş uygulamalarını desteklemek için birer birer sosyal normları geliştirmeye gayret gösteriyoruz.

Kurumsal etkinlikler küresel olarak genişledikçe sadece kasti sahtekarlıklar ve cezai suçlar yüzünden değil, farkındalık ve anlayış eksikliğinden dolayı da ara sıra yanlışlıklar meydana gelmektedir. Panasonic olarak, tüm iş etkinliklerimizde yasalara, düzenlemelere ve kendi kurumsal felsefemize uymanın işimizin temelinde yer aldığına inanıyoruz. Dünyanın tüm ülkelerinde ve bölgelerinde dürüst iş uygulamalarını desteklemek ve sürdürülebilir bir toplum inşa etmek amacıyla bu kuralların tamamına uymaya gayret göstermekteyiz. Bu, Çok Uluslu İşletmeler ve diğer normlar için OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) İlkeleri'nin de içinde bulunduğu "Panasonic Davranış Kuralları"dır.

Kendi Davranış Kurallarımıza uygun olarak, Davranış Kuralları'na uyulduğunu temin etmekten sorumlu hukuk birimlerinden, yöneticilerden ve memurlardan oluşan küresel bir ağımız ve ihracat kontrolünden sorumlu yöneticiler ile Şirketlerimizdeki, işletme birimlerimizdeki ve Japonya dışındaki bölgesel merkezlerdeki diğer işlevlerimizi denetleyen kişiler bulunmaktadır.

Her yıl, Eylül ayını etik ve yasal gereksinimleri yerine getirme farkındalığımızı güçlendirmeyle özdeşleştirdiğimiz "Uyumluluk Farkındalık Ayı" olarak belirlemekteyiz. Bu ay boyunca, dünyanın dört bir tarafındaki çalışanlarımız arasında uyumluluk farkındalığının yaygınlık derecesini kontrol etmek için "Uyumluluk Farkındalık Anketi"ni yapmaktayız. Ayrıca, dünyanın dört bir tarafındaki tüm iş yerlerimizde "Panasonic Davranış Kuralları"nın uygulanma durumuna ilişkin yıllık kontroller de gerçekleştirmekteyiz.

Bunlara ek olarak, yanlışlıkları önlemek ve hızlı çözümler gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt dışı iş yerlerimizdeki muhbirlerimiz ve iş ortaklarımız için yardım hatları oluşturduk.

Yapılan bu girişimlerle, sorunları daha iyi anlayacak ve iş yeri düzeyinde iyileştirmeler yapmak için harekete geçeceğiz. Bu çözümleri, Grup Genel Merkezi düzeyinde bütünsel ve kapsamlı bir şekilde bir araya getirecek sonra da sosyal şartlara göre kurumsal çerçevede önlem almak için kullanacağız. Şu anda, önceliğimiz tröst karşıtı yasalara uymak ve yolsuzluğu önlemektir.

Daha fazla bilgi:

Fair Operating Practices

İnsan Haklarına Saygı

Panasonic, insan haklarına ilişkin somut ilkeler belirlemiş
ve ilkelere uyum sağlanması için bir yönetim sistemi oluşturmuştur.

İnsan haklarına saygı, uluslararası toplumun temel bir kuralıdır ve hem müşterilerin hem de çalışanların haklarına saygı, tüm dünyada iş yapan bir şirket içinönemli bir konudur.

Panasonic, Davranış Kuralları'nda "insan haklarına saygı göstermeliyiz ve iş yaptığımız farklı ülkelerdeki veya bölgelerdeki insanların çeşitli kültürlerini, dinlerini, zihniyetlerini, yasalarını ve düzenlemelerini anlamak, kabul etmek ve saygı göstermek için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız" şeklinde açık bir ifadeye yer vermiştir. Panasonic, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi'nin ve Çok Uluslu İşletmeler için OECD İlkeleri'nin temel prensiplerini ve bu beyannamelerde yer alan çoğu prensibi desteklemektedir. Bu prensiplere Panasonic Davranış Kuralları'nda da yer verilmiştir. Ayrıca Panasonic, yönetiminde küresel insan haklarına ilişkin görüşlere yer vermektedir. Buna, 2011 yılının Haziran ayında BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kabul edilen İş ve İnsan Haklarına İlişkin BM Temel İlkeleri de dahildir.

2015 mali yılında, Panasonic, "Küresel İnsan Hakları ve Çalışma İlkeleri"ni uygulamaya koymuş ve bu ilkelere uyulmasını sağlamak için bir yönetim sistemi oluşturmuştur. Bu sistemde, insan hakları üzerindeki riskleri ve etkiyi doğru şekilde değerlendirmek için yöntemleri açıklayan, riskleri tespit etmek için kişisel değerlendirme kontrollerini gerçekleştiren, tespit edilen riskleri düzelten ve sürekli bir iyileştirme sunan bir kılavuz ve diğer bileşenler bulunmaktadır. 2016 mali yılından başlayarak, Panasonic, bu sistemi dünya genelindeki iş yerlerine sırasıyla uygulayacaktır.

Yönetim Müdürü, insan hakları girişimlerinin desteklenmesinden sorumlu kişidir. Sorumlu birimler arasında Panasonic genel merkezinde bulunan İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Birimi ve tüm iş birimlerinde bulunan insan kaynakları bölümü bulunmaktadır. Ayrıca cinsel taciz, güç farklılığına dayanan taciz ve insan haklarına ilişkin daha birçok konu gibi çalışanların, kaygılarını dile getirebilmeleri için her Şirket ve iş biriminde bir danışma masası bulunmaktadır. Bütün bunlara ek olarak, çalışan haklarının korunması için her türlü ayrımcılık yasaktır ve buna çalışma saatlerinin, ücretlerin ve daha birçok meselenin ele alınmasına ilişkin konular da dahildir.

Çalışanlarıyla yürütülen girişimlere ek olarak, insan haklarına saygı göstermek ve diğer ülkelerdeki yasaları ve çalışma uygulamaları doğru anlamak için Panasonic, tedarikçileriyle de işbirliği yapacaktır.

Daha fazla bilgi:

Respect for Human Rights

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Çeşitliliğin Desteklenmesi

Yaşa, cinsiyete ve milliyete bakılmaksızın tüm bireysel çalışanlarının yeteneklerini tam olarak kullanabildikleri bir ortamda
insan kaynaklarının geliştirilmesi ve çeşitlilik için etkinliklerin desteklenmesi.

Panasonic’in iş hacmi artmaktadır ve şirketin daha fazla büyümesi için her çalışanın yeteneğini tam olarak kullanabileceği, insan kaynaklarının geliştirilmesine ilişkin yönetimsel bir kültürün oluşturulması gerekmektedir.

Bu nedenle, Panasonic, çeşitliliğin artırılmasını işletme stratejisinin önemli bir parçası olarak görmekte ve yeteneği ve isteği olan herkese çeşitli fırsatlar sunarak çalışan dostu bir ortam oluşturmak için aktif olarak gayret göstermektedir.

2011 mali yılında Panasonic, bu düşünceyi Küresel Çeşitlilik İlkesi haline getirmiştir. Bu ilke, bu tarihten beri küresel olarak uygulanmaktadır.

Küresel Çeşitlilik İlkesi

Panasonic Grubu, günlük yaşama yönelik elektronik iş alanlarında çok çeşitli ürünler sunan, dünyanın önde gelen iş gruplarından birisidir. Üretim ile toplumdaki ilerlemeye katkıda bulunmak ve insanların yaşamlarını renklendirmek için her çalışan, işinde önemli bir rol oynamakta ve Panasonic'in iş faaliyetlerine katkıda bulunmaktadır.
Panasonic çeşitli bölgesel, kültürel ve tarihi geçmişi bulunan insanlardan oluşan bir gruptur. İnsanlar milliyet, yaş ve cinsiyet olarak farklı olsalar da hepsinin kendi kişiliği ve yeteneği bulunmaktadır. Her bireyin farklı bir düşüncesi vardır ve bu düşünceleri ülke ve iş alanlarında paylaşarak daha yenilikçi değerler oluşturabiliriz. Böylelikle, Panasonic, sürekli bilgileri bir araya getiren ve gösterdiği çabalarla yeniliğe teşvik eden bir Grup olmaya devam edecektir. Çeşitli zihniyet ve bakış açılarını kullanarak, ürün ve hizmetleri dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde müşterilere ulaştırabileceğiz umudunu taşıyoruz.
Bunu başarmak için cinsiyete, milliyete veya diğer özelliklere bakmadan tüm ülke ve bölgelerdeki gönüllü kişilere bir şans vermek önemlidir. Her çalışanın kendisinden ve yeteneklerinden en iyi şekilde faydalanmak ve başarılarının küresel düzeyde gruba destek sağlaması için çeşitlilik etkinliklerimizi genişlettik. "Her ülke ve bölgede Çeşitliliğin Desteklenmesi Etkinliklerinde 1 Numara" olmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.

Yönetim aday seçimi ve yönetim insan kaynakları geliştirmesi için Panasonic, küresel olarak standartlarını, sistemlerini, süreçlerini ve Bilgi Teknolojileri'ni birleştirmiştir. Şirket yaşa, cinsiyete veya milliyete bakmadan en uygun adayları keşfetmekte ve yetiştirmekte, ardından çalışanlarına yönelik planlanmış kariyer gelişimi ve terfi konularında çaba göstermektedir.

Panasonic, ortak bir küresel standart kullanarak ana grup mevkilerine yönelik adayları değerlendirmek için niceliksel mekanizmalar oluşturmuştur. Belirli bir düzey veya üzerindeki tüm konumlar "idari" olarak değerlendirilir ve kurumsal birim, hem mevcut kıdemli yöneticileri hem de yönetici adaylarını denetler. Ayrıca, şirket, kariyer gelişimini ve adayların nesnel, şeffaf ve açık bir şekilde üst mevkilere terfisini tartışmak ve değerlendirmek üzere "Yetenek Yönetim Komisyonu"nu oluşturmuştur.

Şirket yaşa, cinsiyete ve milliyete bakmadan keşfetmeye, yetiştirmeye ve yetenekleri desteklemeye yönelik süreçlerini geliştirmeye devam edecektir.

Daha fazla bilgi:

Human Resources Development and Promoting Diversity

Mesleki Sağlık ve Güvenlik

Konforlu, güvenli bir işyeri kurmak ve tüm çalışanların refah içinde
olmasını sağlamak amacıyla mesleki sağlık ve güvenlik yönetiminin desteklenmesi.

Firmalar adına en önemli zorluklardan biri, güvenli ve konforlu bir iş yeri oluşturmak ve çalışanların hem fiziksel hem de mental anlamda sağlıklı kalmalarını sağlamaktır.

Panasonic Group'un mesleki sağlık ve güvenlik yönetiminin amacı, grup çalışanlarının refahı ve işletmenin gelişimine katkıda bulunacak en gelişmiş uygulamalar aracılığıyla konforlu ve güvenli bir iş yeri kurmaktır. Ayrıca grup, Panasonic tesislerinde tam zamanlı olarak çalışan taşeron firma çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini dikkatli bir şekilde gözeteceğini bildiren düzenlemeler getirmiştir.

Mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili yapılan çalışmaların devam etmesinin yanında devamlı surette geliştirilmeleri amacıyla Panasonic neredeyse tüm imalat lokasyonlarında küresel olarak mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemini uygulamaya koymuştur. Şirketin farklı lokasyonlarında uygulamaya konan sistemler birincil olarak, şirketin benzersiz bakış açısı ile desteklenen OHSAS18001 standardını kapsayan Panasonic Mesleki Güvenlik ve Sağlık Yönetim Sistemin'den meydana gelmektedir.  Müşterilerin talebi üzerine Panasonic ayrıca farklı lokasyonları için harici OHSAS18001'e de sahiptir.

Sistem kapsamında Panasonic tüm çalışanlarına belli rol ve sorumluluklar yükler, sağlık ve güvenlik ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Sistem, işletme merkezlerinin müdürleri tarafından belli süreler dahilinde inceleme yapılmasını da içerir; böylece şirket tarafından bu faaliyetlerin revize edilmesi sağlanır. Panasonic periyodik olarak yılda en az bir kere işyerinde meydana gelebilecek kaza veya hastalık risklerinin ortaya çıkarılması ve bu risklerin azaltılması için risklerin şiddet düzeyine göre kararlı bir biçimde risk değerlendirme prosedürleri gerçekleştirir. Üstelik, şirket içerisinde bir işyeri kazası meydana geldiğinde Panasonic, kurumsal iç ağı aracılığıyla bir vaka çalışması olarak bunu paylaşır, bu sayede tüm iş merkezlerinde bunların tekrar yaşanmasının önüne geçer.

Sağlık ve güvenlik konularından sorumlu Panasonic Group çalışanları, yıllık olarak düzenlenen Çalışan Sağlığı ve Mesleki Sağlık ve Güvenlik Forumu kapsamında farklı iş merkezlerindeki vaka çalışmalarından bilgi alır, eğitmenleri ziyaret ederek derslere katılır, konu hakkındaki bilgilerini artırmak için diğer faaliyetlere katılım sağlar ve her bir iş merkezinde öğrendiklerini uygulamaya koyar.

Daha fazla bilgi:

Occupational Health and Safety

Sorumlu Tedarik Zinciri

Tedarikçilerimizle işbirliği yaparak KSS kapsamında
sürdürülebilir bir tedarik zinciri oluşturmaya çalışıyoruz.

Bugünün dünyasında, üretim alanında hammadde ve parça tedariki başlıca iş faaliyetlerinden biridir. Panasonic, bu faaliyetlerin insan hakları ve çevre gibi bazı sosyal sorumluluklara karşı saygılı şekilde yapılması gerektiği konusunda ısrarcıdır.

Bu sebeple, yüksek kalite ve teknoloji sunmak yeterli değildir. Bunun da ötesinde Panasonic, beş konuda sosyal sorumluluklarını yerine getiren tedarikçilerle iş yapmakta ısrar etmektedir: temiz tedarik, yeşil tedarik, kanunlara ve toplumsal kurallara uyum, bilgi güvenliği, insan haklarına, işçiye, iş ve işçi güvenliğine önem verme.

Tedarik faaliyetlerine dahil olan çalışanların KSS kapsamını daha iyi anlamalarını sağlamak ve KSS kapsamına olan farkındalıklarını artırmak için, KSS kapsamı hakkında bir takım kurallar ve el kitapları hazırladık. Gerekli bilgileri basılı metinler, kurum içi ağ ve eğitimler vasıtasıyla dağıttık.

KSS şartlarını, parça ve malzemelerimizi tedarik eden tedarikçilerle aramızdaki Standart Satın Alma Sözleşmelerimize ekledik. Bu şartlar içerisinde insan hakları, iş yeri güvenliğini sağlama ve çevre ile ilgili maddeler ekledik.  Bu sözleşmelerde tedarikçilerin Panasonic yönetim felsefesine, KSS rehberlerine ve “Tedarikçiler İçin” dokümanına uyacakları belirtilmektedir.

Şartlar, Standart Satın Alma Sözleşmesi’ne eklenmiştir:

  • İşçiye insan haklarının yeterli şekilde sağlandığını kabul etme
  • Güvenli ve uygun bir iş yeri sağlama koşulu
  • Ayrımcılık yasaktır. Tedarikçiler, eşit iş olanakları sağlamaya çalışmalıdır.
  • Sağlıklı ilişkiler kurmak ve sorunları çözmek için işçilerle ileriye dönük, dürüst diyaloglar kurma
  • Angarya, çocuk işçiliği, yabancı işçilerin yasa dışı çalıştırılması veya yasa dışı çalışma şartları olmamalıdır
  • Çalışanların, maaş ve çalışma saatleri dahil çalışma şartları ülkenin, bölgenin veya iş kolunun kanunlarına uymalıdır
  • Tedarikçiler, kendi tedarikçilerinin ve taşeronlarının da bu prensiplere uyduklarını temin etmelidir.
  • İhlallerle karşılaşılırsa, bir an önce bildirilmeli ve hemen ilgili yere iletilmelidir vs.

Ek olarak, insan haklarına gerekli özeni göstermeyen, çevresel yıkıma sebep olan, yolsuzluk ve çatışmalı bölgelerde etik olmayan davranışlar sergileyen kuruluşlara kaynak sağlayan tartışmalı madenler konusunda, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zincirleri için Gerekli Özen Rehberi’ne bağlı kalmaktayız.

Bu gayretler sonucunda, tedarikçilerimizle birlikte sürdürülebilir tedarik zincirleri oluşturmaya çalışıyoruz.

Daha fazla bilgi:

Responsible Supply Chain

Topluluk İlişkileri

Gelecek neslin gelişimini desteklemenin yanı sıra,
çevre ve enerji gibi öncelikli konulara odaklanarak, global kurumsal sosyal sorumluluk etkinlikleri oluşturmak.

Eylül 2015’te, SKH’ler (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri), New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde BKH’lerin (Milenyum Kalkınma Hedefleri) düzenlenmiş halleri olarak kabul edildi. SKH’ler insanlığın 17 temel toplumsal sorununu sınıflandırır ve sürdürülebilir bir toplum için bunlara acil önlem alınması gerektiğini belirtir.

Panasonic, sürdürülebilir bir toplum sağlayabilmek için küresel ısınma ve diğer çevre sorunlarına, kaynakların ve enerji kaynaklarının tükenmesine, yoksulluğa, eşitsizliğe, yaşlı nüfusun düşük doğum oranına sahip olması gibi sosyal sorunlara karşı baş etme görevinin olduğuna inanmakta, toplum bu sorunlara karşı harekete edecekse gelecek neslin buna yönelik yetiştirilmesinin çok önemli olduğunu düşünmektedir.

Dolayısıyla Panasonic, katkı sağlayabileceği en etkili alanların çevresel, enerji ile ilgili sorunlar ve gelecek neslin gelişiminin desteklenmesi olduğunu, bu alanların Panasonic’in çevreye duyarlı ürünler, teknolojik gelişim ve üretim sürecinde kazandığı tecrübe ve kaynakların tam kullanımıyla olacağını düşünmektedir. Böylelikle bu iki girişim, Panasonic’in kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerinin tematik odaklarıdır (kurumsal yurttaşlık olarak yapılan toplumsal katkılar).

Panasonic, eğitim ve birlikte yaşamanın sürdürülebilir bir toplum oluşturma amacına dayalı etkinliklerin arkasındaki yol gösteren prensipler olduğunu düşünür. Küresel olarak şirket, kurumsal sosyal sorumluluk etkinlikleri oluşturmakta ve dünyadaki herkes için daha yaşanabilir bir toplum yaratma amacıyla toplumsal sorunları çözmek için çalışmaktadır.

Ayrıca, Panasonic kurumsal sosyal sorumluluk etkinliklerini topluma yaptığı bir yatırım olarak değerlendirir. Panasonic, sivil toplumun temel taşlarını güçlendirmek için etkin olarak bir çok tarafla işbirliği kurmakta ve birlikte çalışmaktadır.

Daha fazla bilgi:

Community Relations