VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy

Duyệt tất cả Máy nước nóng

Máy nước nóng

Chọn thông tin phù hợp với bạn

Danh mụcMáy nước nóngSản phẩm khác

1 - 6 trong 6 kết quả

DH-4MP1VS

DH-4MP1VS

4.5kW/Có bơm trợ lực/Vòi sen kháng khuẩn

Giá tham khảo: 5,680,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5680000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false DH-4MP1VSDH-4MP1VS false
DH-3JP4VS

DH-3JP4VS

3.5kW/Có bơm trợ lực

Giá tham khảo: 5,180,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5180000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false DH-3JP4VSDH-3JP4VS false
DH-4MP1VW

DH-4MP1VW

4.5kW/Có bơm trợ lực/Vòi sen kháng khuẩn

Giá tham khảo: 5,350,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 5350000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html true false DH-4MP1DH-4MP1 false
DH-3JP4VH

DH-3JP4VH

3.5kW/Có bơm trợ lực

Giá tham khảo: 4,990,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4990000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html true false DH-3JP4DH-3JP4 false
DH-4MS1VW

DH-4MS1VW

4.5kW/Dòng máy tiêu chuẩn/Vòi sen kháng khuẩn

Giá tham khảo: 3,490,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3490000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html true false DH-4MS1DH-4MS1 false
DH-3JL4VA

DH-3JL4VA

3.5kW/Dòng máy tiêu chuẩn

Giá tham khảo: 2,990,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2990000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html true false DH-3JL4DH-3JL4 false