VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy

Duyệt tất cả Máy chế biến thực phẩm

Máy chế biến thực phẩm

Chọn thông tin phù hợp với bạn

Danh mụcMáy chế biến thực phẩmSản phẩm khác

1 - 9 trong 9 kết quả

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3160000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-AC350MX-AC350 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 7500000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MK-F800SRAMK-F800SRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4500000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MK-F300WRAMK-F300WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2800000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MK-5076MWRAMK-5076MWRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3350000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-AC400WRAMX-AC400WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1350000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-SS1BRAMX-SS1BRA false
MX-GS1WRA

MX-GS1WRA

Công suất 600W/ máy xay và thanh xay/ Sản xuất tại: Trung Quốc

Giá tham khảo: 990,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 990000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-GS1WRAMX-GS1WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 900000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MK-GH1WRAMK-GH1WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1250000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MK-GB1WRAMK-GB1WRA false