VND #,### 000 010 //panasonic.purchase-now-vn.com/vi/Widgets/Fluid/{0} //panasonic.purchase-now-vn.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}

Chọn Màu
Retail Sales Price: MUA NGAY Buy from Panasonic Where to Buy

Duyệt tất cả Máy xay, máy ép

Máy xay, máy ép

Chọn thông tin phù hợp với bạn

1 - 13 trong 13 kết quả

*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1790000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-SS40MX-SS40 false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1350000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-GX1561WRAMX-GX1561WRA false
MX-GX1511W

MX-GX1511W

Công suất tối đa 450W/ cối nhựa cao cấp/ xay sinh tố & xay khô

Giá tham khảo: 1,200,000 VND
*Giá trên đã bao gồm VAT
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1200000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-GX1511WRAMX-GX1511WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1180000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-900MWRAMX-900MWRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1100000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MX-SM1031SRAMX-SM1031SRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 860000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1550000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MJ-H100WRAMJ-H100WRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 7000000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MJ-L500SRAMJ-L500SRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 4200000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MJ-DJ31SRAMJ-DJ31SRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 3500000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MJ-DJ01SRAMJ-DJ01SRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2500000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MJ-SJ01WMJ-SJ01W false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 2850000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MJ-M176PWRAMJ-M176PWRA false
*Giá trên đã bao gồm VAT Giá tham khảo: 1550000.0 /vn/consumer/where-to-buy.html false false MJ-68MWRAMJ-68MWRA false