Корпоративна социална отговорност – политика/управление, управление на риска

Нашата неизменна философия на управление и устойчивост

Нашата мисия в Panasonic е да допринесем за напредъка на световната култура, като работим за подобряването на стандарта на обществото с продуктите, които произвеждаме и продаваме. Основната цел на управление на Panasonic ясно изразява целта на нашите бизнес дейности така, както и целта на нашето съществуване.

Още от основаването на фирмата през 1918 г. тази философия на управление е формирала основата на нашите бизнес дейности. Ключов елемент на тази философия е основната концепция „фирмата като организация, представяща обществения интерес“. Всички ресурси за управление на дадена фирма – включително хора, парични средства и търговски стоки – всички те произлизат от обществото.

Докато фирмата се занимава с бизнес дейности, за които се използват ресурсите, поверени й от обществото, тя също така се развива заедно с обществото, поради което дейностите на фирмата трябва да бъдат прозрачни, честни и справедливи.

Цялата Panasonic Group полага усилия да гарантира, че нашите управленски и бизнес дейности са подходящи за „организация, представяща обществения интерес“ и ще продължим да внедряваме тази философия на управление в производството като наша основна бизнес дейност. Това е и същността на устойчивото развитие на Panasonic Group. Тъй като стоим на пътя на исторически повратни събития в много области днес – общество, икономика, околната среда по целия свят – Panasonic Group ще продължи да насърчава управление на устойчивостта на глобално равнище и да допринася за бъдещето на обществото и света, като предлага стила на живот на бъдещето.

Японска калиграфия на основната цел на управление на Panasonic

Моята философия за управление (издадена през юни 1978 г.)

Снимка на основателя на Panasonic Коносуке Мацушита

„В днешно време има много дискусии относно „отговорността пред обществото“, но докато значението на това понятие може да е широкообхватно в зависимост от социалните условия в дадено време, основната отговорност на всяка фирма към обществото във всяка една област трябва да е подобряването му чрез бизнес дейностите. Изключително важно е всички бизнес дейности да се управляват в този смисъл на мисията“.

Коносуке Мацушита,
основател на Panasonic Corporation

Кодексът за поведение на Panasonic е изготвен през 1992 г. като специално ръководство за практическото прилагане на концепцията за управление на фирмата. (По-късно е ревизиран и актуализиран, като изданието от 2014 г. е действащият в момента стандарт.)

Panasonic създава своята политика за устойчивост през 2013 г., за да документира в писмен вид своите усилия да допринесе за днешното общество и да изпълни своята корпоративна социална отговорност.